Si vis pacem, para bellum!

Nostradamus, a nyirkai jóslat és a magyar jelen

Nostradamus, a nagy jövőlátó foglalkozott a magyarok sorsával, s ha XIX. századi hamisítvány is a ránk vonatkozó részlet, így is 150 évvel megelőzi a mai időszakot. Tehát valaki, aki az ő nyomdokain járt, szintén látott valamit, vagy feldolgozta a mester korábbi meglátásait. A nyirkai jóslat tudós emberei ötven évvel ezelőtt jelezték előre a magyar jelent, s ami a legfontosabb, mindkettőből kitűnik a nagy érvágás, majd az azt követő fellendülés, avagy vér után a remény.

Sokan kétségbe vonták a http://hunhir.hu/index.php?pid=ony&id=000364 szerepelteket, voltak, akik viszont teljes mértékben magukévá tették. Egy valami viszont biztos: évtizedekkel előre ennyire látni a jelenlegi magyar helyzetet, illetve az elmúlt egypár év történését, nem lehet csupán a véletlen, vagy a fantázia szüleménye. Szentmihályi Szabó Péter fedezte fel Nostradamus magyarokra vonatkozó jövendöléseit, s noha nyelvezete alapján azt állapította meg, hogy az 1840-es években íródott, nem tartotta kizártnak, hogy egy régi nostradamusi mű átdolgozása.

Ilyen szempontból tehát mindegy, hogy az 1800-as évek eleje, vagy az 1840-es évek, hiszen olyan előrelátás ez az idő függvényében, amit egy akkori reálisan gondolkodó ember semmiképpen sem képzelhetett el úgy, ahogy a jövendölések alapján a jelenkori magyar történelemre lehet következtetni.

Ha valaki egy kicsit is belegondol, egyből azonosítani tud történelmi helyzetet, szereplőt, és ami a legfontosabb, az egész látásmód tükrözi az igaz magyarokban mindig meglévő, kiolthatatlan reményt.

Zárójelben olvasónk megjegyzéseit közöljük, amivel természetesen akár a kapcsolódó fórumon is lehet vitatkozni.

A régi rablók egy csoportja
fondorlattal szerez hatalmat,
nagy ez a zsák és nagy a foltja,
szabad patkányok jót harapnak.
de meggyűlöli őket a nép,
a patkányok elmenekülnek,
elválik egymástól vörös és a kék,
hátrahagyják az eltékozolt földet.

(2006-os választások: MSZP-SZDSZ győzelem
hazugsággal; elválik egymástól az MSZP és az
SZDSZ)

Fiatal arc, hamar lesz első ember,
de az elnyomó rend bevégzi őalatta.
Hazugságból nem jön létre rendszer:
valaki lehetett volna, s nem jött el a napja.
Okos fiú, gondol a jövőre,
pénzzel foglalkozik, nem politikával,
Bőre alatt is pénz van, és vastag a bőre,
de nem jut magasra árulása által.

(véleményem szerint ez Gyurcsány, esetleg Kóka)

Róka, s hiéna vezeti a népet,
alattuk szétesik az ország,
a róka egyedül sokat téved,
a hiéna megássa a sírját.
Végtelen a nép ostobasága,
de lassan feltámad az új erő,
nem hallgat róka hiéna szavára,
Pannónia nem lesz dögtemető.

(Gyurcsány és Kóka vezeti a népet.
Bár ostoba a nép, de lassan feltámad ereje)

Idegen uzsorás sok magyar arannyal
kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.
A kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot,
eladja országát, mely sosem volt övé,
s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok.

(az uzsorás nem tudom ki lehet, de a nép haragja végez vele, vagy börtönbe kerül)

Magyar uzsorás sok idegen arannyal
kiszolgál elnyomó idegen hatalmat.
Kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan ad tanácsot, csak pénzt nem,
eladja országát, mely sosem volt övé,
gyilkos kór végez vele, vagy szégyen.

(itt sem tudom ki lehet az uzsorás, de sorsa meg van pecsételve)

Ötven esztendő lejártán új világ lesz,
a magyarok végre kézbeveszik sorsuk.
Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka,
a törvény az uzsorásokat sújtja.
Az ország még sokáig nem lesz gazdag,
de többé senki sem hal éhen,
a néppel új királyt is választatnak,
s kezdődik elölről minden, mint régen.

(az 50 esztendő úgy gondolom az 56-os forradalom 50. évfordulója, amikor is a magyarok tényleg elkezdték kézbe venni sorsukat. Életbe lép a Szent Koronára alapuló történelmi alkotmány.)

A második ezredév után
Pannónia váratlan erőre kap,
királyok gyűlése lesz Budán,
de császáruk magyar marad.
Kelet s nyugat központja lesz,
egy évszázadra legyőzhetetlen,
szembeszállni velük nem érdemes:
uralkodik a Lélek és a Szellem.

(ez még nem teljesen érthető, de a második ezredév után az mostanában van)

Jön majd egy ember, a második
millenium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannonföldről Istenhez kiált,
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannnónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat.

(új vezetője lesz az országnak, aki által újra erő lesz Magyarország. Ja, és a második milennium az 2000-ben volt, tehát az utána az mostanában van)

A kétezredik év után hamar
nagy lesz az ország és erős,
visszatér hazájába mindegyik magyar,
s magyar földben nyugszik minden ős.
De a magyar föld része lesz a nagynak,
erős királyság, melynek nincs határa,
a keresztények farkasai már nem ugatnak,
Krisztus ellenségeit a föld kizárja.

(ha visszatér hazájába minden magyar, az jelentheti az ország újraegyesítését is. A következő sor pedig ezt megerősíti, ugyanis az ősök (akik most esetleg Szlovák, Románr30; földben nyugosznak a trianoni szörnyűség miatt) csak akkor tudnak ismét magyar földben nyugodni, ha Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék ismét Magyarország része lesz.)

Az Erdőn túl él az ország jobbja,
de számában kisebbik része,
földjét az erősebb elrabolja,
ezeregyszázból nyolcvan évre.
Már csupán nyelvében él, de él még,
s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak,
az ő küzdelmük hozza el a békét
és egységet minden magyaroknak.

(Erdély kivívja az autonómiát és visszajön az anyaországhoz. Ez elindít egy folyamatot, aminek az lesz a vége, hogy egyesül az ország újra.)

hunhír.hu

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Mégvalami :-)

Az Uzsorás, szerintem a zsidóság. Mert ők azok akik mindent adnak és vesznek. Ez a természetük,  vagyis kufárok, Uzsorások. Olyanok akik számára mindent fillérekért meg lehet és kell venniük. És akkor nem lett volna Ariel S-nek 2003-ban az a mondogatása amit tett. Igaz az elődje annyira brutális volt mindenkivel hogy maguk a Zsidók se állhatták, bűnős, kínzó tetteit. És szegényke még egy nő is volt úgyhogy az meg még súlyosabbá teszi azt amit tett. És mint mondom ezt maguk a Zsidók is elismerik hogy a hölgyike nem kis "Démon" volt. Szóval nem kell csodálkozni csodás hangulataikon és versikéiken amelyeket mindíg az adott ország Lakóiról tulajdonosairól írnak. Szegénységi bizonyítványként. :-)

Sok szeretettel egy szolga

Minden jó lesz

De össze kell fogni nekünk. Kezet adni egymásnak, védeni az időseket, gyerekeket, gyengéket és egymást.
Szeressük egymást, mert ez az egyetlen kiút a kátyúból és ez az egyetlen ami eltávolítja
azokat az energiákat és lényeket aki nagyon alacsony szinten élnek és beszélnek, tisztátalanok és tudatlanok.

:-)

Nem kell újrakezdened! De újat azt igen.

Vezettem mikrohiteles irodát. Volt lehetőségem megtapasztalni, hogy a jelen szabályzók garantálják az öt éven belüli tönkremenést.
Én sem kezdtem újra. Újat kezdtem és az csikorogva indult, de egyre jobban beindul.
Ha érdekel, hívj a 06 20 350 7900-as telefonon!
buga de jakab

a szebb jövő

Legyetek üdvözölve!
Engedjétek meg, hogy rövid hozzászólásommal e témában új irányt nyissak meg!
Szubjektív megítélésem szerint Attila állásfoglalásai számítanak a leginkább értékelhetőnek, mert higgadtan, és a problémák okait mérlegelve nyilatkozik, kikerülve az őt célzó, indulatgerjesztő reakciókat is. Talán ez az egyik legnagyobb csapda, ami veszélyt jelent az Általatok "sötét időként" jellemzett korban - a tisztámlátásra való törekvés, a higgadt mérlegelésre képesség háttérbeszorulása.
Tisztelettel kérném ki tehát a véleményeteket két, valamivel régebbi jóslat ügyében, amit kereszténynek mondott Nemzetünk, vallási identitása kapcsán, magához közelállónak kell elfogadjon (nem kötelező szándékkal értem).
Azért találtam érdemesnek felvetni ezeket, mert egyrészt a világpolitikai aktualitásuk - magyar vonatkozásban is - vitathatatlan, másrészt olyan dolgokra utal, melyek esetleg eligazodni segíthetnek a felvetett jóslatok tisztább megítélésében, illetve saját fellépésünk megválasztásában.
Bátorkodom tehát az idézeteket közzé tenni, és érdeklődve, tisztelettel kísérem figyelemmel továbbra is a hozzászólásokat!
SW
 
Az első közel 2000 évvel ezelőttről:
 
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jõnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreirõl: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyûlöletesek lesztek minden nép elõtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyûlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jõ el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyrõl Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; A ház tetején levõ ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És a mezõn levõ ne térjen vissza, hogy az õ ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belsõ szobákban; ne higyjétek. Mert a miképen a villámlás napkeletrõl támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
 
 

És egy másik pár száz évvel (5) korábbról:
 
 
Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened [megyek ] Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselõk mindnyájan; Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal; Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled. Készülj hozzá és készítsd elõ magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyûltek, és légy nekik vezérök. Sok idõ mulva kirendeltetel: esztendõk végével bejösz a földre, mely a fegyvertõl [már] megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyûjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája; És feljösz, bemégy mint a szélvész, és leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled. Így szól az Úr Isten: És lészen abban az idõben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot. És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kõfal- kerítés nélkül, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik; Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a [már] népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közül gyûjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén. Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyûjtötted egybe sokaságodat? hogy elvigy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess. Annakokáért prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: Avagy abban az idõben, mikor az én népem, Izráel bátorságosan lakik, nem tudod-é meg? És eljössz helyedrõl, a messze északról te és sok nép veled, lovon ülõk mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas sereg. És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó idõkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az õ szemök láttára, Góg! Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, a kirõl szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izráel prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendõkön át, hogy téged õ reájok hozlak? És lészen azon a napon, a mely napon Góg eljõ Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom orromban. És féltõ szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén. És megremegnek elõttem a tenger halai és az ég madarai és a mezõ vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kõsziklák, és minden fal a földre hull. És elõhívom ellene minden hegyem felõl a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen lészen. És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlõ záporesõt, jégesõ köveit, tüzet és kénkövet, mint esõt bocsátok reá és seregére s a sok népre, a mely vele lesz. És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága elõtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr!

Demján Sándor

viv22
Idegen uzsorás sok magyar arannyal
kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.
A kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot,
eladja országát, mely sosem volt övé,
s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok

Orbán Viktor?

viv22
Jön majd egy ember, a második
millenium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannonföldről Istenhez kiált,
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannnónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat.
 
Bocsi, de ez szerintem ő....!?

Orbán Viktor?

Orbán Viktor?
vivien22, cs, 2010-06-10 07:05

Nagy butaságot gondolsz! Viktorka már 2000 elött szinre lépett ,istenhez nem kiált és nem látod át  mi lapul minden lépése mögött? Olvasd el a Nyirkai jóslatot is ne csak a Nostredamust,itt nem olyan pontosak az évszámok. Az 1948-ban írodott és most pont hatvan éve tehát most a 60-70-ben vagyunk! Tehát Orbánnak van szabad 8 éve az ország rablásra és a zsidók betelepítésére.Jó lenne ha látna is a nép nem csak nézne.Kíváncsi lennék melyik volt az a reggel mikor az Orbán kormány felkelt és azt mondta innentől a nemzet mindenek felett? Mert amikor kormányon voltak nem így volt,Mikor aláírták a liszaboni szerződést nem így volt,mikor megszavazták a Bajnai költségvetést nem  így volt,mikor megszavazták a titkosítási törvényt nem így volt és Gyurcsány -Bajnai 8 éve alatt kussoltak a szemük elött lopták szét az országot,tehát nem így volt.Ja és milyen érdekes,hogy a közvélemény kutatás hónapokkal elötte szinte pontosan megírták a vállasztási eredményeket!Hm. A nép akarata meg forradalom.

Mit hoz Orbán pálinkálya ?

Kényszerből magán vállalkozóként Butikkal kezdtem .Mivel nem jártam "Törökbe " ( külföldi ,számla nélküli áru vásárlásra ) számlával vásároltam,  és adóztam , tönkrementem .  A feketézőkkel akkor nem törődött senki  (1992-1994). Váltottam , zöldség gyümölcs kereskedésre .Két évig megtudtam élni ebből is .Ekkor az "élelmesebbek " iparengedély nélkül neki fogtak szintén kereskedni .A nagybani piacon vásároltak , kukorica földre megváltott termelői igazolványokkal  , a létező teljes termékskálát a déli gyümölcstől a fenyőfákig mindent árultak .Az el   lehetettlenedés útján haladva  kitalálták,  az iparűzési adót,  a piacokra is .Csak a kereskedőkre ....!!!!!!!!!!   Áll termelőkre csalókra  , NEM ....!  A   forgalom csökkenést , a növekvő terheket nem bírtam . Ráadásul sz APEH " szorgos precizitással " vadászta  le az iparigazolvánnyal  törvényes módon dolgozó árusokat .  Ismét tönkre mentem .Italbolt vendéglátáshoz fogtam , immár nyolcadik éve  2002 től .Hol tartunk most Orbán" pálinka főzdéje" nélkül .....? Az 1800 lakosú faluban az ÖSSZES (!) az-az az összes kereskedő , élelmiszer és italboltos , le van százalékolva   ( feltehetőleg jó pénzért )    fiatalok és , és szemmel láthatóan sokkal egészségesebbek mint én . DE mindig ott a kommunista kapcsolat is , mert a kamu leszázalékoláshoz ez is kell . . Az alkalmazottaik úgyszintén  leszázalékoltak . .  Mi , és Én ,  NEM !! Az elmúlt 8 év alatt , semmitől nem zavartatva virágzik,  és virágzott a zárjegy   nélküli cigaretta árusítás ( ezeken a helyeken majd most,  egészen biztosan lesz szesz  árusítás is ) .Szesz árusítás egyébként most is van . Aki főzetet,  és elfogyott az pálinkafőzőktől újra vesz, TOVÁBB  ÁRUSÍTÁSRA: Tehát : - adózok ,és járulékokat fizetek , míg a környező "konkurencia"  leszázalékolt státuszának kedvezményeivel alig  fizet valamit .Néha elgondolkozom . Normális  dolog ezt így csinálni ? Adót , és járulékokat fizetni ?    És most jön a pálinka főzés . És mit hoz ? Újra tönkre mentem ........?
54 éves vagyok .     Nincs erőm , nincs ambiccióm az újrakezdésre .Nem szabad irigynek lenni ....
A nap mindenkire egyformán süt , tisztességesre , csalókra , gazemberekre , ügyeskedőkre . ......(?)
AVAGY MÉGSEM ???

Bajnai Gordon

viv22
Fiatal arc, hamar lesz első ember,
de az elnyomó rend bevégzi őalatta.
Hazugságból nem jön létre rendszer:
valaki lehetett volna, s nem jött el a napja.
Okos fiú, gondol a jövőre,
pénzzel foglalkozik, nem politikával,
Bőre alatt is pénz van, és vastag a bőre,
de nem jut magasra árulása által.
Ez teljesen világos számomra, hogy ez a Bajnai Gordon. Olvassátok csak figyelmesen!

Csak az időcsalók miatt van a bizonytalanságunk!

 Üdv Mindenkinek!

A jóslattal nincs probléma! Az jön és hengerel, mint a gőzmozdony.
A mikor?-az ami bizonytalan!
Hamarosan, talán van még pár hónapunk, és pár napunk.
   Közelít a dimenzióváltás ideje. A katasztrófákkal jelzett próféciák is ezt mutatják.
Nyugi jó Magyarok! Ti páholyból nézhetitek az előadást!

Szerintem az uzsorás nem

Szerintem az uzsorás nem egy személy, hanem az egész MSZP.

A régi ismerős ?

Szemezgetés a "Válasz " c.folyóiratból ,1948 évben .

Három éve egyéb sem történik az országban ,mint a zsidók elégtétel szerzése .
A számonkérés összes intézményének hitelét nagyon aláásták.
Súlyos problémává vált a zsidóknak az egész számonkérési eljárásban
való hivatalos szerepe.
A számonkérésben ,az ügyek bíráiként, a nyomozás és ítélkezés legkülönbözőbb
szakaszaiban ,annyi a zsidó személy , hogy visszhangra talált az a beállítás ,
 mi szerint az egész számonkérés lényege az,
hogy tulajdonképpen zsidók ítélkezzenek magyarok felett .

Erdély

Csak egy aprócska kérdés:

Ha már egyszer nem kellettünk ( mi székelyek ) a magyaroknak, ki az az optimista, aki azt hiszi, hogy a keservesen kivívott autonómia után mi csatlakozni akarunk????

"Ember vésd a szívedbe, hogy ez a föld mindig székely volt és az is marad"

Csak néhány idióta

bolsevik-cionista által felizgatott személynek. Sajnos nem volt érvényes a népszavazás, ezért bukott a kérdés. Az IGEN-nel szevazók meg sírtak kínjukban. Akkor a 20 millió románnal izgatták a népet akik betelepülnekk, most a 20 millió orosz betelepülővel próbálják riogatni a társadalmat. Akkor sikerült, most nem fog. Akkor a bolsevik-cionok voltak, most az ellenzékük.
-------
Yoda
"...Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

Az igazi székelyeknek . -szerintem

Nem igaz hogy nem kellettetek.A keservesen kivívott autonómiátok váljon boldogulásotokra , örömötökre .
Oda tartozzatok ahová ti akartok.Beszéljetek  , beszélhessetek azon a nyelven amin  őseitek beszéltek .És az a föld ami székely volt maradjon  is   örökké székely , és,    minden külső befolyásoktól mentes .

Magyar valóság kis szeglete.

  Egy kis jelen.....Csak egy felmérés  tíz kereskedelmi egységre vetítve ,  egy kelet magyarországi 1800 lakosú  kistelepülés mindennapjaiból.
Az hogy még  gomba módra léteznek kis településeken a kereskedelmi vállalkozások  az nem a véletlenek műve .Számos kiskapu felhasználásával minden  létező kedvezmény igénybevételével "állják a sarat " .Hogyan is ?
Van két vendéglátó hely .A    két vendéglátó hely egy  állami vállalatnál dolgozó személy nevén van.Ő a"másodállású" főnök.  A rendelkezésekben nincs az meghatározva,  hogy két kocsma után,  mennyit is kell fizetni , mennyit is kell kitermelni, mennyi a kötelező másod  állású járulék , áfa .  Tehát két kocsmával és négy személy alkalmazásával,  simán lehet az állami  fizetéshez havi 50 ezer forintot hozzátenni leadózni . Persze  semmiképpen nem 50 ezer forint a két kocsmát üzemeltető haszna , csak mert megteheti 50 ezer forintot vall be , a többit elcsalja , mert megteheti.  DE aki  a főállású vállalkozó a minimálbér  minimum után adóz , fizet áfát , és járulékokat Ami csak minimum áfát tekintve évi 350 000  ft. járulék terhek   befizetése   , évi 550  000  ft évente  A MINIMUM ..  A  vállalkozó  férj, semmi baja ,  kamu leszázalékolva,  ellátja az üzleteket áruval .Persze a leszázalékoltaknak járó  nyugdíjat is felveszi.A két vendéglátó helyen 4 alkalmazott van .Akik persze szintén  kamu  leszázalékoltak , és rájuk jár az az állami támogatás ami az alkalmazottak járulékait , bérköltségeit jelenti . .Tehát   INGYEN  vannak  a dolgozók a vállalkozónak ..A vállalkozónak semmi közterhet nem jelentenek , bérköltségük és annak áfa  vonzata nincs, hiszen nincs bérköltség , és nincsenek könyvelt költségek járulékok sem . Egy  minimálbéres vállalkozónak vendéglátó helyen legalább, a  dohányáru eladását kivéve 250 000  ft/ hó bruttó  bevételének kell lenni havonta .Ennek áfa vonzata havi kb 25- 28 000 forint  / hó .De ha nincs bérköltség akkor nincs járulékfizetés,   és nincs áfa fizetés sem .
A másik kereskedelmi egység:- 
Három esetenként 6 dolgozó.Ebből egy főállásban bejelentve , mellette két  kamu rokkant nyugdíjas , néhány órára bejelentve naponta.Persze teljes műszakban dolgoznak adó, járulékok, minimális ,. . .Könyvelten nincs , csak minimális részmunkaidős bérköltség , nincs áfa .Bevétel van , de feketén .
Következő kereskedelmi egység:-
A nagylány nevén megy a bolt .A szülők leszázalékolva , természetesen feketén (kamu papírokkal ).Besegítenek az üzletbe , napi 8-9 órát .Papíron nincs  bejelentett , dolgozó nincs fizetés , nincs áfa csak egy személynek , a lánynak .A szülők persze szorgosan veszik fel a rokkant nyugdíj összegét.Esténként a szabad levegőn futni járnak .
Következő kereskedelmi egység :-
Szintúgy megegyezően az előzővel létszámban személyi összetételben .
Következő kereskedelmi egység :-
Élelmiszer bolt .  egy személy nevén az üzlet .Hárman esetenként négyen dolgoznak .Nincs leszázalékolt dolgozó .De bejelentett, négy személyből ,   csak egy .Tehát csalnak .
Következő kereskedelmi egység :-
A férj leszázalékolt , mellette  feketén dolgozik , de munkanélküli járandóságot is felveszi , mert papíron munkanélküli  .Tehát rokkant nyugdíj, munkahelyi fizetés , és munkanélküli járadék.A felesége  leszázalékolt , aki kereskedelmi egységében több rokkant embert is alkalmaz .(A rokkantat mindig kérdőjellel érteni ) .Ugyan is aki 10 órát zsákolni tud minden nap , az nem rokkant.Tehát a feleség több rokkantat alkalmaz állami támogatást utánuk felveszi , de annak csak egy részét adja oda a  kamu leszázalékolt  dolgozónak , az áll takarítónőnek , stb.Kaszában  hivatalosan  nincs  bevétel , hiszen  nincs  bér  költség , nincs áfa és járulék fizetés .Csak a kinyújtott "tenyerek " és hullik bele a pénz. (Ügyes! )
Következő kereskedelmi bolt:-
KFT  ! 5 dolgozóval,  egyikük nevén megy a Kft .Járulékot áfát  semmit nem fizetnek , mindaddig még a tartozás összegének nagyságával,  kiérdemlik a KFT felszámolását az APEH tól .  A felszámolás után , eltelik egy hét,  és más nevén megy újra az ÚJ,  KFt , hiszen történt valami ? Nincs bér áfa , járulék . Igaz itt kamu leszázalékolt szintén nincs.DE az államnak,  egyetlen fillért sem adtak ,a felhalmozott közüzemi tartozásokról már nem is beszélve .
Élelmiszer bolt :-
egy személy nevén van .alkalmazott hivatalosan nincs .valóságban két személy is  feketén  .(Csalnak .!)
Következő egység :- 
két személy dolgozik , egy fizet járulékot , a másik feketén dolgozik.( Csalnak !  )
És a következő élelmiszer bolt :-
Idős hölgy egyedül dolgozik .A fia az áru  beszerzésben néha besegít , de ő  maga ,  más munkahelyen dolgozik .Talán még ő áll legközelebb a jogkövető kereskedőhöz .Egy . Az-az  EGY  !!!

És akkor összegezhetjük :10 kereskedelmi egységet vizsgáltam .Ezekben összesen 39 személy dolgozik.
A 39 személyből a 10 egységben 10 bejelentett járulék fizető dolgozó van .29 személy összesen,   vagy leszázalékolt , vagy kiközvetített államilag támogatott   dolgozó , és egy részük feketén foglalkoztatott .
Miért történhet mind ez ? Mert senki nem gondolja komolyan a fekete gazdaság felszámolását .
És akkor még nem is szóltam az 1800 as lélekszámú kisközség ,mezőgazdaságban , és ipari foglalkoztatásban dolgozók hasonló arányszámban felelhető , bejelentett,  és  a  feketén foglalkoztatás  módszereiről.
Nem lesz nyugdíj,  mert  nincs járulékfizető.
Van aki még csodálkozik.?

Bár Malajziában és

Bár Malajziában és Thaiföldön is sokfélék, korlátozott számú tanulmány az állat-és növényvilág azt jelenti, hogy ez a sokszínűség csak részben dokumentált, és a védelmi és kezelési erőfeszítések korlátozódna. Adatok felhasználásával a halak a kis patakok, azt értékeli fajszám és vizsgálja faji összetételét mindkét országban. Azt találjuk, hogy a kis patakok kikötő gazdag biodiverzitást. Eredményeink azt mutatják, hogy egyre több faj, ezek az élőhelyek nem lehet rögzíteni a tipikus felmérés. Úgy véljük, gazdagság becslések hasznos eszköz mérése biológiai sokféleség megőrzése és a támogatás.
mcts - mcts 70-536 - oracle training

A legnagyobb 32 privatizációs tranzakció

A dátumok pontosan mutatják, hogy mindenki kivette a részét hazánk, Magyarország kiárusításában!!!
Magyar Távközlési Rt. - 1993. 12. 22.
2. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. - 1995. 11. 29.
3. Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. - 1995. 12. 08.
4. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. - 1995. 12. 08.
5. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. - 1995. 12. 08.
6. Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Rt. - 1995. 12. 08.
7. Délalföldi Gázszolgáltató Rt. - 1995. 12. 08.
8. Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. - 1995. 12. 08.
9. Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. - 1995. 12. 08.
10. Mátrai Erőmű Rt. - 1995. 12. 08.
11. Budapesti Elektromos Művek Rt. - 1995. 12. 08.
12. Dunamenti Erőmű Rt. - 1995. 12. 09.
13. Észak-magyarországi Áramszolgáltató - 1995. 12. 21.
14. Magyar Távközlési Rt. - 1995. 12. 22.
15. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. - 1996. 07. 26.
16. AES-Tisza Erőmű Kft. - 1996. 08. 09.
17. MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. - 1997. 05. 27.
18. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. - 1997. 05. 29.
19. Magyar Hitel Bank Rt. - 1997. 06. 11.
20. OTP Rt. - 1997. 11. 17.
21. Magyar Távközlési Rt. - 1997. 11. 21.
22. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. - 1998. 04. 06.
23. Magyar Távközlési Rt. - 1999. 06. 10.
24. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. - 2000. 03. 07.
25. CD Hungary Rt. - 2001. 08.23.
26. FHB Földhitel és Jelzálogbank Nyrt. - 2003. 11. 27.
27. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. - 2004. 02. 23.
28. Antenna Hungária Nyrt. - 2005. 10. 25.
29. Budapest Airport Zrt. - 2005. 12. 18.
30. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. - 2006. 05. 30.
31. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. - 2006. 12. 09.
32. FHB Földhitel és Jelzálogbank Nyrt. - 2007. 09. 04.

Eddig a legkorrektebb idézet

Tökös kis lista. Köszi.

Üdv! A legnagyobb baj, hogy

Üdv!
A legnagyobb baj, hogy az írásban, nem mindig úgy jön le a hangsúly ahogy éppen az író érez, és gondol, és az olvasó pedig nem úgy érti meg ahogyan azt az író akarja és gondolja, ebből keletkeznek a viták, és az egymás mellett elbeszélés....
Sajnos most pontosan ez történik, és történt....
Egy nyelvet beszélünk, de mégsem értjük egymást.
 
Szép napot......
 

Ha ez így lenne

Szia, Korat!

Amit írtál, akkor megállná a helyét, ha pl. az előző hozzászólásomba vagy bárki máséba bele tudnád magyarázni, hogy egy zsiráfról vagy egy vakondokról írt - szemben az egyik legszörnyetegebb ideológiának álcázott valamivel.

Lehet, hogy egy párbeszédben a szándék a legfontosabb arra, hogy az ember értse, mit mond a másik, azt gondolom. Van, akiből ez hiányzik.

A dolgok, amiket leírtál, szerintem is igazak, hiányzik a becsület és az őszinteség. A szeretet az szerintem nem éppen egy olyan kapocs, ami egy társadalmat mozgatni tudna. Nem lennénk sehol nélküle, de hol itt bukkan fel, hol ott tűnik el, kiszámíthatatlan, talán éppen ez adja a szépségét.

Az alapvető szabályok viszont, hogy nem hazudok, hogy vigyázok annak hiteles jóhírére, amit dolgozom vagy amiket cselekszem, éppen a kiszámíthatóságot célozzák.

Azonban a mai magyarországi nevelés vétkes, ellustálkodott vagy elhárított hiányosságai miatt ezeknek a szabályoknak a betartása, mint erény elsikkadt, és ez még csak az egyik tényező a betartásuk nem-elvárhatóságának kialakulásában.

A betartás opcionális, mondja a liberalizmus. Megteheted, viseld a következményeit. Mit csinál az ezt hirdető naaagy plakátot bámuló ember? Megteszi, mert neki jó. Utána jönnek a következmények és a nemulass.

Ez még nem lenne baj, mert a liberalizmus csak egy felnőtt korban választható lehetőség az egyénnek, egy mérlegen a neveléssel, az azzal kapott értékrenddel és azoknak puszta megtartására és regenerálására való törekvéssel.

Nálunk dupla a kelepce. A mérlegen ugyanis a túloldalon, a nevelés oldalán mi áll?

Szülői, tanári.

Mitől hallgatunk a nevelésre egyáltalán? Ez egy jó nagy kérdés - a tekintély biztosan komoly szerepet játszik benne, csak innen tudok nekifutni, miután a szeretet - kiszámíthatatlan és nem is akarjuk piszkálni, mint társadalmat mozgató rugót, mert ne akarjunk minden szépbe belemocskolni FSzG módra.

Tehát a tekintély. A szülő tekintélye az általa mutatott példán nem kicsit múlik. A tanár tekintélye szülői segítség nélkül is kivívható, de az már egyéni bravúr. Ugyanis ha a szülők nem küldik az erkölcsi támogatást a gyerek uzsonnástáskájában vele együtt az iskolába, a gyerek nem a tanárt, mint intézményt fogja tisztelni-becsülni, hanem azt az embert, akivel egy légtérben van a gyerekmegőrzőben egész nap.

A tanárság tekintélye általában véve mélyen van, és ezt nem csak a fizetésén lehet kimutatni. Nem is első sorban ott. A tanár olyan ember, aki elhivatott, és azt csinálja, amire úgy érzi, teremtették. A magyarságnak meg most kellene odatennie magát, hogy ezt az ellustult, már bevásárolni is alig tudó stb. bugyuta generációt kicsiszolja - NEM TESZI. Úgy érez a magyarság, mint FSzG, úgy gondolja, megengedheti magának, hogy hülye legyen. A hülyeséget csinálni jó, azonban következményei szoktak lenni.

Namost itt vagyunk télen, kerti törpe nélkül. Ugyanis a tanároknak nincs tekintélye, a szülők vagy zászlót lengetnek vagy még egy kört futnak a plázában, a gyerek meg azt mondja: nem nevelnek? Akkor kőkorszaki leszek, és átgázolok mindenkin, hogy meglegyen, ami nekem kell. És meg is teszi.

Ezeken a folyamatokon lenne érdemes kanyarítani, mérhető részleteket meghatározni, tudatosan azon lenni, hogy az ész, a műveltség, az érték birtoklása úgy általában - erény legyen.

Miért? Mert minden egyes gondolat, szófoszlány, kép, írás, ami a gyerekben gyökeret ereszt, szerves igény marad számára a hazajövetelre mindig. A honvágyat ebből lehet felépíteni: emlékekből. Azt hiszem, de szólnék, ez egy vélemény volt csak. Az egész előtt ott egy bazinagy SZERINTEM.

Sziasztok! Regisztráltam

Sziasztok!
Regisztráltam ezen a fórumon, mert azt hittem itt még találok olyan embereket, akiknek számít a becsülete, a Hazája.....
Ha igaz amit rólad mondanak areszka, akkor sajnállak, de venni fogom a fáradtságot és megkeresem a hozzászólásaidat, és majd elválik hová is tartozol.. Majd akkor elküldöm az emailt!
Sajnálom, hogy ebben a világban már nem számít, semmi emberi érték....  Becsület, Szeretet, Őszinteség.
Ez a világ a tolvajok, a hazugok, qrvák, stricik, világa! "Ember, embernek farkasa."
Remélem eljön majd tényleg egy jobb világ!
" Hiszek egy Istenben,
hiszek egy Hazában,
hiszek Magyarország feltámadásában! "
Ámen!
 

korat

Szervusz, korat.

Jól tetted, hogy regisztráltál ezen a fórumon, mindannyiunk örömére. Ide pontosan ilyen panaszokkal szoktak jönni, mint sérelem a hazán és a becsületen, jelentsenek ezek a szavak bármit is. A jobbik nem megfelelő felület, elégtelen szellemi közeg ilyen szavak jelentésének megalkotására és/vagy felújítására, marad mindenki a saját egyéni haza- és becsületfogalmával, ahogy Fröcsögő Szabó Gábor (továbbiakban: FSzG) is a saját kis elv-fogalmával elszigetelten marad, mint Robinson.

Magam egész más miatt regisztráltam ide, egész pontosan azért, mert tanúja voltam, amikor egy feltehetőleg jobbikrajongó hímtagja a társadalomnak egy idős nénivel kötözködött a boltban, amiért az Népszavát vett. Ezt tettem szóvá és hogy szégyen és bűn, hogy a jobbik így, intézményesítetten ehhez ideológiát próbál szállítani.

A beszélgetésbe azon a ponton bekapcsolódott FSzG, aki azóta egyetlen alkalmat se szalaszt el, hogy beírjon a grund füzetébe kisbetűvel (bár ő feltehetőleg nem tudja, miről szólt a legutóbbi mellékmondatom).

Megjegyzem, félreértette jó pár fordulatomat, és azóta azzal masírozik fel-alá a monitoron, mint a bika, amikor elhiszi, hogy túléli a viadalt. Azt gondolja, megengedheti magának, hogy hülye legyen.

 • Sajnálom, hogy ebben a világban már nem számít, semmi emberi érték....  Becsület, Szeretet, Őszinteség.

Az értékeket megóvni törekvő irányzat a konzervativizmus asszem. Ahhoz tisztában kellene lenni az érték fogalmával, és hogy valami egy rendben mennyire értékes vagy mennyire értéktelen. Hogy szerinted a becsület, szeretet, őszinteség értékek, az egy szép dolog, ezen a skálán viszont nem tudom, mi miatt kellene engem FSzG nyilván polírtiszta lelkiismeretű tükrében sajnálni.

 • Ez a világ a tolvajok, a hazugok, qrvák, stricik, világa! "Ember, embernek farkasa."

Közhelyekre minek tárhely?

Üdv Mindenkinek! Új vagyok

Üdv Mindenkinek!

Új vagyok még itt! Érdekesnek tartottam ezt az írást, de szerintem lehet valóság alapja!

"Idegen uzsorás sok magyar arannyal
kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.
A kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot,
eladja országát, mely sosem volt övé,
s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok."

Az Idegen uzsorás?   Kik találták ki az uzsora kamatot????  Lehet találgatni! De szerintem mindenki tudja melyik népcsoportról beszélek! A mi nap kaptam egy 27 oldalas írás a Kárpátmedencéről!
2007-ben aláírtak egy olyan szerződést, melyben 500 000 "uzsorást" telepítenek be Magyarországba, építik a lakóparkokat, melyeknek 90%-át nem a Magyarnak építették! Náluk óriásplakát, melyen a Mi Lánchidunk van, azzal a szöveggel, hogy költözzetek az új hazátokba!

Ez az ország a miénk! Magyaroké! Nem hagyhatjuk, hogy elvegyék tőlünk!

TALPRA MAGYAR, HÍ A HAZA!

Korat

jobb ha tudod.areszke egy Romániából  az ottani  cigány telep széléről került Magyarországra.  "  Kiszolgál elnyomót  és idegen hatalmat , eladja országát, ami sosem volt övé ". Mindenhez  mindenkinél jobban ért , kioktat , hol ez,  hol az a  foglalkozása, folyamatosan hazudik.  Kritizálja a Magyar és a Székely gárdát . A magyar értelmiséget, buta  játszótársként  , kezeli , és a fórumon való " összeugrasztással " próbál önmaga számára perverz örömöket szerezni .. Románul perfekt beszél, és ír .Nyilván, ez az  egyik  anyanyelve . Nyaralni Izrael be  jár .  Magyar országon nálunk , nyilatkozata szerint , olyan hivatalt kapott amin , a  mi magyar zászlónk  leng .És ehhez a magyar zászlóhoz  , annyi közünk van nekünk magyaroknak , hogy ha elérjük talán  ( idézet:-  areszka )  " leköphetjük"  azt .Ez a   valaki,  aki areszke néven nyilatkozgat nyilván,  ahonnan jött , (ahol  nyilván  nem érezte jól magát)   székelyek között  ilyen nyilatkozatokat nem  tehetett , nem  engedtek volna meg  neki  .Itt megteheti .?  A cigányokat a cigány bűnözést pártolja , a cigányok bűnözését  jogosnak tartja,  és jogosságára igazolásokat keres ,  és ír .  Elvei nincsenek , csak a zsákmány megszerzése a célja . Identitástudata nincs, oda költözik ahol nagyobb lehetőségeket lát , miközben  az élet minden területén , cinikusan bírálja , kritizálja , az őt  befogadó nemzet polgárait.
   Üdv Korat !
 Szebb Jövőt !

Fröcsögő Szabó Gábor

Szóval így keletkezik a csürhe. Remélem, egy újabb hónapig gondolkozol vagy legalábbis betömöd a pofád, bár így is tele szájjal beszélsz. Előre: szégyen, hogy felveszem a kesztyűt egy ilyen véglénnyel. Íme az arany építő gondolataid, mert veled ellentétben én pontosan idézek.

 • areszke egy Romániából  az ottani  cigány telep széléről került Magyarországra.

A romániai cigánytelep ab ovo vicc (ab ovo ~ eleve, latin, nem kell utánanézz, szarjankó, tanulj). Olyan környezetből jöttem ebbe az országba, ahol hál'istennek ezt a mély mocskot csak te képviseled ilyen lelkesen, hogy több könyv volt, mint kenyér. Fogalmad nincs arról, honnan "kerültem" ide.

 • "  Kiszolgál elnyomót  és idegen hatalmat , eladja országát, ami sosem volt övé ".

Táncsaknem a tiéd az ország. Honnan szedsz ilyen baromságokat? Ugyan mondd már ki a frászt szolgálok én ki?

 • Mindenhez  mindenkinél jobban ért , kioktat , hol ez,  hol az a  foglalkozása, folyamatosan hazudik.

Egyetlen ponton se tudtál megcáfolni, legyünk őszinték.

 • Kritizálja a Magyar és a Székely gárdát.

Természetesen, miután tagjaik baromságokat csinálnak.

 • A magyar értelmiséget, buta  játszótársként  , kezeli , és a fórumon való " összeugrasztással " próbál önmaga számára perverz örömöket szerezni ..

Melyik magyar értelmiségre gondolsz? A székelyekre, akikkel fórumoztam és akik még tudnak beszélni/írni? Magyar értelmiség gyakorlatilag nem létezik, miután a diplomás nem képes munkahelyet teremteni, csakis betölteni, tehát sorban ácsingózik lehetőleg londoni bébiszitter állásokra. Úgy gondolod, hogy mégis? Mondj példát! Olyan magyar értelmiségire, akinek követed a publicisztikáját és érdemesnek tartasz arra, hogy világítótorony legyen a koromsötét fejedben! Mondj neveket! Kit olvasol te? Fingod nincs arról, mi az értelmiség, faszej.

 • Románul perfekt beszél, és ír. Nyilván, ez az  egyik  anyanyelve.

Az elsőt nem tudom, honnan szűrted le, de örülnék neki, ha vágnám a románt, ahogy te is, ha vágnád a magyart, ami nem akar összejönni neked. Anyanyelv viszont csak egy van, Neumann szerint az a nyelv, amin álmodik az ember. Neked ezek a dolgok magasak.

 • Nyaralni Izrael be  jár .

Ezt egyszerűen nem írtam. Édes istenem én ezzel a hajléktalannal szóba álltam...

 • Magyar országon nálunk , nyilatkozata szerint , olyan hivatalt kapott amin , a  mi magyar zászlónk  leng .

Ezen se bírod túltenni magad, egyszerűen félreértelmeztél és nem bírsz ezen felülkerekedni. Te tényleg nem veszed észre, mennyire buta egy állat vagy?

 • És ehhez a magyar zászlóhoz  , annyi közünk van nekünk magyaroknak , hogy ha elérjük talán  ( idézet:-  areszka )  " leköphetjük"  azt .

Az állásfoglalásomról volt szó te isten majma, nem a hivatalomról! Nincs hivatalom, és egyszerűen repülnék onnan, ha kiderülne, hogy ennek a véres-hugyos-mocskos-sáros-szaros oldalnak az IP címére akár gondoltam is!

 • Ez a   valaki,  aki areszke néven nyilatkozgat nyilván,  ahonnan jött , (ahol  nyilván  nem érezte jól magát)   székelyek között  ilyen nyilatkozatokat nem  tehetett , nem  engedtek volna meg  neki.

Nagyon ködös a képed Erdélyről. Menj oda és kapd meg a pofonokat. Komoly erényük, hogy nem nyilatkozgatnak csak úgy. Ezek fórumhozzászólások és jóval hitelesebbek a tieidnél.

 • Itt megteheti .?

Te megteheted, hogy rendszert csinálj újságok betiltásából?

 • A cigányokat a cigány bűnözést pártolja , a cigányok bűnözését  jogosnak tartja,  és jogosságára igazolásokat keres ,  és ír .

Arra mutattam rá, hogy bármilyen bűnözés egyik gyökere nevelési hiányosságokban van. Miután fogalmad nincs a nevelésről, nem értem, mit mászol ebbe bele.

 • Elvei nincsenek , csak a zsákmány megszerzése a célja.

Nem sikerült tisztáznunk, hogy te mégis mit értesz elv alatt, mert ezt képtelen vagy megfogalmazni. A zsákmányról meg - na mi lenne a zsákmány? :D:D:D a rád, társadalomra veszélyes gondolataidra vesztegetett óráim? Azok már elvesztek...

 • Identitástudata nincs, oda költözik ahol nagyobb lehetőségeket lát , miközben  az élet minden területén , cinikusan bírálja , kritizálja , az őt  befogadó nemzet polgárait.

Ezek a te vízióid, mármint a költözködés része. Egyébként meg bocsmá, hogy értelmesen megszólalok és nem csak a zsidókurvaanyázós dumádat ismételgetem. Jogom van beleszólni, ha valami nem tetszik és ezt meg is teszem. És ha ez neked annyira nem fekszik, hogy megjelensz a házam előtt a szebb jövő államvédelmi hivatalának kocsijával, egyszerűen kimegyek a szívlapáttal üdvözölni. Így már elég kocsmastílusú? Capito?

Üdv Korat !
Szebb Jövőt !

Üdv Korat!

Fröcsögő Szabó, te meg szállj már magadba. A szebb jövő meg nagyon úgy tűnik, hogy nem a jobbiktól fog jönni, a gárdától meg végképp nem.

areszka ,a te álltalad

aposztrofált értelmiségi szintedre nem akarnék le menni , mert akkor megint elnézést kellene kérnem a fórum olvasóitól .
"Magyar értelmiség gyakorlatilag nem létezik,"
Hát ez   igen sokatmondó  vélemény areszkától  ...........
Egy Romániából ideköltözött , állítólagosan itt tanuló  (?) , vállalkozó  (?) hazudozó,a magyar polgárok önvédelmi reakcióit mélyen megvető , a cigányokat , mint támogatandó értékes kultúrát  védő, a magyar vendégszeretettel visszaélő személy..Mellette megjegyzi,  hogy ő a telep szélén lakott így jól ismeri a cigányokat , akiknek kultúrájuk része a gyilkolás.Ami megbocsájtható bűnnek kell leni , hiszen  alacsony iskolázottságuknak lehet tulajdonítani , az általuk elkövetett gyilkosságokat  mint elkövetők ,  ők maguk a cigányok sem ítélik el .Lényegében idéztem  hozzászólását .

-"Te megteheted, hogy rendszert csinálj újságok betiltásából?"- itt,engem szeretne idézni , " számba adni a szót "
de sajnos még hasonlót sem ,  én soha nem mondtam .

-"a zsidókurvaanyázós dumádat ismételgetem. "
Hát sajna ezt sem mondtam.de ettől eltekintve  csak nyugodtan   antiszemitázz    csak    le .És várd hogy igazad legyen .
Kedves surmó kis gyermekem .  Tisztelned kellene ezt az országot , ahol tanulhatsz , ahol befogadtak , és nem mindenre vicsorogva odamarnod .Kevesebbet kellene berúgnod ! Mert akkor nem kerülnél abba a helyzetbe hogy meg kellene magyaráznod,  meggondolatlan , borgőzös kijelentéseidet.Amit persze bárki vissza is nézhet , az én kommentárom nélkül is .  Ami megtörtént, megtörtént ,  nehéz cáfolnod  .  És ajánlom , a MAGYAR ÉRTELMISÉGTŐL HA KIJÓZANODTÁL,  SÜRGŐSEN KÉRJ ITT BOCSÁNATOT. 

előtted a létra, FSzG

 • Lényegében idéztem  hozzászólását

Ez az, amiben nagyot tévedsz. A hazudozást kikérem magamnak.

 • Tisztelned kellene ezt az országot , ahol tanulhatsz , ahol befogadtak.

Az országot egyrészt tisztelem, másrészt nyalja meg a tíz ujját, hogy itthon maradok foggal-körömmel, ezt egyben üzenem többi sorstársamnak is. Minden megbecsülésem azoknak, akik ilyen szélsőjobbos horda árnyékában is merik tenni a dolgukat.

A magyar értelmiség errefelé se szagol, Gábor. Ha igen, próbálja meg egy becses tagja bebizonyítani, hogy értelmiségi, és az üldözési kényszereteken felül építő gondolatokkal előrukkolni.

Több éve nem iszom, többször leírtam, ne keseregj a saját hülyeségeden, hogy nem bírod felfogni. Részegen meg régen se írtam. Egyáltalán: nem magánügy ez véletlenül?

A magyar értelmiségnek, amit te annyira dícsérsz, ahonnan egyetlen nevet nem tudtál hozni, még az íróelitből se, még irodalmi folyóiratot se tudsz megnevezni, annak az értelmiségnek égbe kiáltó szégyene, hogy a dekadenciával kacérkodott mind a húz esztendő alatt, ami alatt az egyik meglopott a másik megzsarolt a harmadik megcsalt. Még nagyobb szégyen, hogy erről a plafonbámulásról mennyire nem hajlandó lemondani. A legnagyobb szégyen, hogy elszigetelődött tőled, a legmélyebb hülye, buta rétegtől, amelyik bizony ilyen baromságokról állít ilyen baromságokat ilyen barom módon.

Így talán tudod értelmezni, kedves befogadó. A szívem szakadjon meg a bakancsos vendégszeretetedtől. Na megállj.

Megjegyzem, nem igazán mondtál ellent annak a "jobbik-aktivistának" álcázott újkőkori baromnak, aki beleszólt, hogy milyen újságot vegyen a néni.

Tények.

Betreff: interjú -eltűnhet Magyarország

*Kimondom a teljes igazságot - 1oo év múlva eltűnhet a magyarság... *
*
Kimondom a teljes igazságot... sajnos, 1oo év múlva eltűnik a magyarság !!!*
*(olvasói körlevélből)*

Kimondom a teljes igazságot - interjú Szepessy Zsolttal

Az alábbi cikkre a "Hírhozó" című nyugdíjasoknak szóló hetilapban bukkantam
rá, amelyben az újságíró Szepessy Zsolttal, Monok polgármesterével készített
interjút.

A riport elég terjedelmes formában, két részben jelent meg "Kimondom a
teljes igazságot" címen. A sok hasznos mondanivalón túlmenően én a
cigánysággal foglalkozó részt emelem ki a riportból, amely azt bizonyítja,
hogy vannak még hazánkban közszereplők, akik nem csak néznek, hanem látnak
is. Az alábbiakban betű szerint másolom ki az idevonatkozó részt a
riportból:

*- Nem hallgathatjuk el a vidék egy másik akut problémáját, a cigányság
helyzetét sem.*

- Az emberekben óriási feszültséget generál, hogy a cigány lakosság - ki
kell végre mondani - népszaporulata olyan mértékű, hogy vidéken már szinte
mindenütt több cigánygyermek születik, mint magyar. Nálunk az első
osztályban két magyar gyermek tanul. Jövőre Kossuth Lajos szülőfalujában
viszont nem lesz az első osztályban magyar tanuló, csak cigány.
Az iskolánkban a gyerekek hatvan százaléka cigány, az óvodában ez a szám még
magasabb.
Míg mi fogyunk, a cigányság szaporodik...
Ez az ország az én őseim országa, ezt az országot megörököltem a dédapámtól,
és az a feladatom, hogy továbbörökítsem az unokámnak, de félek tőle, hogy
hasonló népességi mutatók mellett nem tudom megtenni. Borzasztó
belegondolni, hogy több ezer éves kultúrával és tudással rendelkező nemzet
azért fog megszűnni vagy háttérbe szorulni a saját országában, mert van egy
olyan kisebbség, amelyet olyan helyzetbe hoztunk, hogy a szaporodásával
túltegyen rajtunk.

*- Ezért a kijelentéséért meg fogják kövezni. Lényegében azt állítja, hogy a
cigányság egy magyarul beszélő más nemzet. Odáig még senki nem ment, hogy a
cigányság népszaporulatát okolja a bajokért.*

- Engem megkövezhetnek, ki fogom mondani az összes igazságot. Nem bántón,
sértőn vagy hazudva, de öntsünk végre tiszta vizet a pohárba. A
rendszerváltástól kezdve azért jutottunk idáig, mert hazudtunk egymásnak
mindenről, és a hazugságnak ez az ára, hogy az ország óriási katasztrófa
felé sodródik. A mai szociális ellátórendszer ugyanis egy számonkérés és
követelmény megszabása nélküli rendszer. Csak egy példa: amikor az
iskolánkban a tanárnő a rendetlenkedő cigánygyerekhez odafordult és
megkérdezte, te mi akarsz lenni, az csak annyit mondott: "segélyes". A fiúk
általában pénzbehajtók, autó- vagy vaskereskedők akarnak lenni, a lányok
pedig egy ősi mesterséget favorizálnak. A polgári foglalkozás meg sem fordul
a fejükben. Ez döbbenetes.

*- Nyilván nem igaz ez mindenkire.*

- Persze hogy nem, de amíg az átlag magyar polgár dolgozik, adót fizet,
áldozatot hoz, addig vannak olyan emberek, akik hagyják gyermekeiket korán
teherbe esni, a születendő gyerekekre pedig nem fordítanak semmi gondot,
tehát újra a mi vállunkra raknak terheket. Ki kell végre mondani: ezek az
emberek azért vállalnak gyermekeket, mert a gyerek a család megélhetésének
alapja. Ha ezeket a problémákat nem tudjuk kezelni, borzasztó nagy bajba
kerülünk.

*- Mire gondol?*

- Ha a jelenlegi tendenciák maradnak, húsz év múlva a Magyarországon élő
magyar és cigány lakosság aránya egyforma lesz, esetleg a romák aránya meg
is haladja a magyarokét. És nézzük meg, mi történt Szerbiában Koszovóval: az
albánok egyszerűen kiszorították a szerbeket a saját országukból, ősi
földjükről. Az országunk egy második Trianonba szaladhat bele, mert könnyen
megeshet, hogy a cigányság lecsatol egy részt az országból, megalakít egy
saját önálló államot, amihez az unió tapsol, hogy ez a demokrácia csodája,
ismét egy új állam született.

*- Ezzel a kijelentésével végtelen terhet vesz nyakába. Nyilván bal és
jobboldalon is akad majd, aki elítéli az okfejtését. Nem fél?*

- Mondhatják, hogy egy vidéki polgármester vizionál, de én látok
tendenciákat, ismerek olyan falvakat, ahol a cigányság aránya már ma is
50-60 százalék, és ez nem fog megállni.

Meg fogsz lepődni, FSzG

Szevasz, Gábor!

Ezek tények. Bár a cikk címe, a kimondom a teljes igazságot, akár egy kicsit elriasztó is lehet, a teljes igazságoknak ugyanis befellegzett már Ősmuki barlangjában, amikor Ősmuki szerint a postás-Ősmukit látta Ősmukinén és ezért neki volt igaza, Ősmukiné viszont az Őspoligámiára hivatkozva szintén magának adott igazat. A valóságban pedig mindenki tudja (?), mi történt.

A cigányságról szóló szirénám, ami miatt szerinted cigány vagyok, arra mutatott rá, hogy sok minden alapvetően nevelési kérdés, erre van támaszték ebben az interjúban is:

 • hagyják gyermekeiket korán teherbe esni, a születendő gyerekekre pedig nem fordítanak semmi gondot, tehát újra a mi vállunkra raknak terheket.

Ez így mind valós is lehet. Ebbe az egészbe csak annál a szűk rétegnél lehet belekötni, amelyik magát romungrónak nevezi, akik igenis fordítanak figyelmet a gyerekre, igyekeznek alkalmazkodni, elítélik a bűnözést, az iskolázottságot erénynek tartják, tehát az ideális többséggel 90%-ban azonos nézeteket vallanak. Miattuk nem jó mindenkit egy kalap alá venni. Megjegyzem, az ilyen gyerekek a számukra "új" rendszerben igen gyakran kiemelkedően teljesítenek, éppen azért, mert felvilágosultan egy kisebbség képviseletén dolgoznak, és ebben csak igazat tudok nekik adni. Nem, Gábor?

A másik összetevő, hogy az a viselkedés, amit a korán teherbe esni hagyó családok mutatnak, közelebb van a természeteshez (nevezhetjük primitívebbnek, de miután úgy néz ki, néhány területen igenis legyűri a "fejlettebbet", ezen a skatulyázáson igencsak el kell gondolkozni, vagy legalábbis a szempontokon - mert úgy tűnik, szaporodásban egyáltalán nem primitívebbek a többségnél, hiszen már felül is múltak).

Rendszertervezői tapasztalatból tudom, hogy minél "rendezettebb" egy rendszer, annál sérülékenyebb, sőt, még másik főiskolán mondta egyik tanárom, hogy a biológia egyik alapja a redundancia. Az embernek pl. minden részében benne van a DNS-e, hogy el ne vesszen. Ugyanígy növényekre, általában a biológia részeire jellemző ez: legyen valamiből sok, mert az a biztos. Ennek a lényegét fedi a nagy számok törvénye is.

Rövidre fogva: biztosabb az a rendszer, amiben a regenerációt szolgáló alapanyagból több van. Borzalmas ezt egy társadalomra kimondani, mert embertelen, mégis tény: gyerek nélkül nem létezik.

A magyar társadalom hozzászokott egy jóléti fokozathoz, ami a cikkben szapult kisebbségben vajmi kevéssé igénye. Ezért náluk a léc alacsonyabban van és a többit tényleg a többségre bízzák, ami hiba tőlük, mert a kisebbség többsége a többség letojásával magát végzetes dupla kelepcébe csalja. Az egyik kelepce, amit te is említettél, hogy a többség szemszögéből parazita kisebbség szintén legalábbis megsínyli a gazdaszervezet kimúlását. Ez nem feltétlenül állja meg a helyét, ugyanis ki tudják ők termelni a saját vezető rétegüket, bízd csak oda. A másik kelepce, hogy a gazdaszervezet lépni fog a parazita ellen, és ezzel komoly bajt hozhatnak magukra.

Hogy mennyire komoly bajt, az a gazdaszervezet érettségén múlik, és mestervizsga lesz a Magyar Köztársaságtól erre olyan elegáns megoldást hozni, amit példaértékűnek tartanak a sajnos nélkülözhetetlen velünk érintkezésben levő államok.

Amikor azt gondoltad, hogy nekem így minden jó, nagyot tévedtél. Pontosan tudom, hogy ezt a mestervizsgát le kell tenni az állammal együtt minden polgárnak is, ami biza a nevelés módosítását jelenti - értem ezalatt nem feltétlenül a torna órán való harcművészet-oktatást, de a figyelem hatékony irányba terelését más foglalkozásokon, és igenis olyan megbecsülést adni az egyelőre javarészt felfedezetlen cigány műveltségnek, amilyet tőlük várunk el mi.

Szemben ezzel az egésszel van a liberális szempont, hogy tökmindegy, hogy cigány-e, amíg teszi a dolgát és derék állampolgár. Ezzel csak ott a gond, hogy nem teszi és nagy arányokban nem teszi. Emiatt kezdődött el ez az egész, és ettől volt képes létrejönni a Jobbik is. Cigányság nélkül pl. a büdös életben nem kristályosodott volna ki akkora szélsőség az országban, hogy (kritikán aluli) EP-képviselet legyen belőle.

Namost szerintem ebben az egészben egyet értünk, Gábor. Hogy akkor hol a különbség? Ott, hogy szerintem a nevelésnél kell módosítani a rendszeren, a tanárok státuszának megemelésénél, a tudás mint erény felemelésénél, egyáltalán az erény fogalmának közismertté tételénél - szemben a totalitárius fellépéssel, a teljesen igazságtalan (??? - az igazságtalanság személyes jellemző!!!) bírói döntések felülbírálatával, akár büntetés hosszabbításával, akár munka bevezetésével a börtönben, amihez végképp nem tudok hozzászólni, mert szerintem a munka nem a törvényen kívüli élet része, de ezen kívül totál egyet értek vele.

Röviden összefoglalva: ha a törvényes társadalom egy éppen megfelelő karám x juhnak, akkor ne arra legyünk felkészülve, hogy hogyan verjük agyon a karámból kiszökő juhokat, hanem hogy hogyan tartsuk benn őket, és erre lenne jó megoldást találni. A helyes szülői hozzáállástól addig a tanárig, aki ki is érdemli az intézményt, amit képvisel, és nem egyedül kényszerül kivívni a tekintélyét.

Nem szivesen foglalkozom evvel a témával , de ismerem .

-"Ebbe az egészbe csak annál a szűk rétegnél lehet belekötni, amelyik magát romungrónak nevezi, akik igenis fordítanak figyelmet a gyerekre, igyekeznek alkalmazkodni, elítélik a bűnözést, az iskolázottságot erénynek tartják, tehát az ideális többséggel 90%-ban azonos nézeteket vallanak. Miattuk nem jó mindenkit egy kalap alá venni. Megjegyzem, az ilyen gyerekek a számukra "új" rendszerben igen gyakran kiemelkedően teljesítenek, éppen azért, mert felvilágosultan egy kisebbség képviseletén dolgoznak, és ebben csak igazat tudok nekik adni. Nem, Gábor?" 
Nézzük a gyilkos bokszolót .Ő vajon mi is lehet ? rumungró? Szép és drága ruhák , rendezett lakókörnyezet , és tanul is .És vajon mennyiben különbözik , a cigány telepen fát lopkodó nem "rumungrótól" ?A többséggel azonos nézeteket vall ? Kiemelkedő teljesítmény ? Mibe mérjük ? Gyilkolások számában ? Hol vannak azok akik ma,  a kisebbség felvilágosult képviseletén dolgoznak ? Mind azon vannak,  hogy fundamentalista alapokon továbbvigyék a cigány  életvitel eddigi sajátosságait , annyi változtatással hogy még több ,  láthatatlanná váló pénzt kaphassanak , a felzárkóztatás jelszavával , de a pozitív változtatás valódi  törekvése nélkül.
-"szaporodásban egyáltalán nem primitívebbek a többségnél, hiszen már felül is múltak"
Kétségtelenül igaz .
 DE ez a felülmúlás csak annak a cigány politikának a következménye , ami az eltartót elsorvasztja , az eltartottakat viszont bátorítja .
-"De miután úgy néz ki, néhány területen igenis legyűri a "fejlettebbet", ezen a skatulyázáson igencsak el kell gondolkozni"
Ez is igaz . Legyűri addig , még a legyűrt saját magát,  és az eltartottakat is,  képes munkáján keresztül  élelemmel ellátni .Mert lehet fát lopni és tüzelni vele ?Ha fát senki, soha ha nem ültet ?Lehet tyúkot lopni , és pörköltet főzni ? Ha  soha senki nem nevel csirkét ? .De erre a cigányok teljességgel alkalmatlanok, még akkor is ha ez a számukra jólétinek mondható segélyezési rendszer , a gazda nép fizikai túlterheltsége miatt megszűnhet..És ez a mesterségesen fenntartott gyerekgyár is,  az ország ellen indított ördögi tervek részei.Mert  Palesztín mintára sokkal könnyebb a buta  népet  , korbáccsal és fegyverrel  kezelni , mint az intelligens , tanultat  , felvilágosultat . . Lásd Palesztínát .
-" A magyar társadalom hozzászokott egy jóléti fokozathoz, ami a cikkben szapult kisebbségben vajmi kevéssé igénye."
Na itt jön az ,  hogy olyanról beszélsz,  amiről fogalmad nincsen !   Mert ez így nem igaz !!!!! Mert szedd csak szépen csokorba ha ismered , hogy ma milyen módszereket lehet  használni a munka nélküli pénz megszerzéséhez , csak cigányoknak .És kezd ott , hogy leszázalékolás .És fojtathatod még , a cigányság számára szinte kizárólagossággal  megszerezhető pénzekig , egészen az egészséges gyerekek fogyatékossá való orvosi minősítéséig .  Számtalan,  és együttesen,  egymást nem kizáróan kaphatók komoly pénz összegek .És ha azt mondod , mind ez nem igaz , akkor nagyon nem vagy tisztában a lehetőségekkel , ellentétben azokkal a cigányokkal , akik ezeket  a kínálkozó,  és könnyen elérhető  lehetőségeket ki   is használják ..És ha ezeket a megszerezhető pénzeket összeadod , akkor nagyon is érthetővé válik,  az,  hogy miért is oly jó a segíjes lét , mint életforma .
-"Cigányság nélkül pl. a büdös életben nem kristályosodott volna ki akkora szélsőség az országban, hogy (kritikán aluli) EP-képviselet legyen belőle."
Ez sem pontos .A cigányság ,  és a pontosan felelhető nemzetellenes cionista politika szoros összefonódása , és nemzetellenes módszerei , vezetett,   spontán polgári tiltakozásként alulról szerveződő radikális változásokat akaró nemzeti erő létrejöttéhez .  Aminek nagyságát az is mutatja hogy ELSŐ nekifutásra EP képviselet lett belőle .Az egyetlen ami ezt az országot,  és népét szolgálja .Nem ez a szélsőség . A kiváltó  ok igen !  Ami ezt az spontán önszerveződést létre  kényszerítette..
-"tanárok státuszának megemelésénél,........"
A tanári munka becsületének helyreállítása,  nem történhet meg az igazságszolgáltatás , a törvények HATÉKONY alkalmazásának bevezetése nélkül.Erre volt 20 év , és csak a romlást tapasztalhattuk eddig ..Cigányt nem akar sem magyar,  sem cigány pedagógus úgy igazán szívesen tanítani .  Itt az elmúlt években egy óriási űr keletkezett. Mert hogy tanítson meg viselkedni , egy olyan szülő,  egy gyereket , aki maga   mint szülő , sem tud viselkedni .De legfőképpen nem is akar , és nem elhanyagolhatóan , semmi nem is kényszeríti a kulturált viselkedésre , a tanárokkal szemben .Ide alkalmazott törvényekről meg megint nem beszélhetünk.Mert a cionista gépezet célkitűzéseinek nem az okos polgár a megfelelőbb.A buta sokkal jobban kezelhető.Ha így megy tovább , 100 év múlva lesz,  aki tapasztalhatja is .
-"ki ki is érdemli az intézményt, amit képvisel, és nem egyedül kényszerül kivívni a tekintélyét."
   Tanároknak,  jelenleg  maguknak kellene kivívniuk tekintélyüket , olyan   iskolai közegben , ahol a tanár iránt joggal várható  lenne a  tisztelet ,  a  megbecsülés .  És nem , a sokszor kezelhetetlen antiszociális  , neveletlen gyerek miatt kapható  , sokszor ,szőnyeg alá sepert probléma, a  tanár verés,.. . .  A helyzet megváltoztatása,  a Jobbik nélkül elképzelhetetlen ! 

szg

te mekkora barom vagy :D

szeva korat

és mégis mit szeretnénk csinálni ezzel

Szia! Nem tudom lehet-e még

Szia!
Nem tudom lehet-e még tenni valamit még ez ellen. Felháborítónak tartom, hogy eladták az Országunkat. Főleg, az "uzsorás" népnek, akik azt hiszik, ha bevonulnak egy országba és azt mondják hogy ez az ő födjük mert benne van a Bibliában, akkor az úgy is van, és az ott élőket kedvükre írtják!
A minap kaptam egy érdekes írást a Kárpát-medencéről, ha érdekel szívesen elküldöm, ha adsz egy e mail címet.
Tanulságos, és egyben mélyen megrendítő.
Üdv,
 
Korat
 

e-mail

aresz@atw.hu

CRUSE: Egyértelmű

CRUSE:

Egyértelmű hamisítvány.
Nostradamus utódja egy luzer.

Nostradamus

Egy kedves hölgy a YOUTUBON azt irta nekem,hogy ne higgyek a joslatnak magyarorszag jovojerol,mert azt Szentmihalyi  csak kitalalta a sajat szorakoztatasara,hogy mennyire lehet az embereket atverni.Hat akkor ennyit Szentmihalyi urrol.Inkabb menne unalmaban kozmunkara.

Ez is egy tipp

"Idegen uzsorás sok magyar arannyal
kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.
A kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot,
eladja országát, mely sosem volt övé, 
... "
Két uzsorásról szól a prognózis, nekem Tom Lantos és Soros György jutott eszembe.

:-)

Tom már nem jön Magyarországra. Soros, pedig egy darabig nem, miután kiderült, hogy az OTP-be fektető unatkozó vállalkozófeleségek pénzét rezzenéstelen vastag lóbőrrel az arcán beshortolta...

Sem a lakásmaffiózó OTP-ért nem kár sem az unatkozó vállalkozófeleségek OTP-részvénybe fektetett pénzéért nem kár. Sorosért pedig végképp nem kár, hiszen sikerül benyelni pár milliós büntit a tranzakcióért a felügyelettől....

Nekem az tetszik a legjobban amikor Orbán megszólalt, hogy az egyetlen "magyar" tulajdonban lévő Bankot az OTP-t meg kell menteni!!!

Azon gondolkodtam, amikor néztem ahogy a külföldi kezekben 1  nap alatt 42 milliárd Forintnyi OTP részvény fordult meg, akkor most ki is a tulajdonos az OTP-ben. Magyar tulajdonos. Öhmm hazudni tudni kell.

Nem értem mért a bankokat

Nem értem mért a bankokat kell megmenteni?
Mért nem a magyar állampolgárokat? Azokat akik a kölcsönöket nyögik! Ha azokat mentenék meg minden mehetne  a régi kerékvágásba a bankok ismét rekordnyereséggel zárhatnának!????

Azzal, hogy a bankokat

Azzal, hogy a bankokat segítik, a magyar állampolgárokon segítenek.
Tudom, hogy furcsa, de ez van.
A mai pénz mögött ugyanis gazdasági potenciál azaz  megtermelt anyagi, tárgyi eredetű értékek állnak. Ezek nélkül  maga a pénz csak egy színes papir. Nem lehet megenni, nem lehet elcserélni semmire.
Ha szétosztanának minden magyar állampolgár között 100 millió forintot akkor az olyan lenne, mindha  minden forintot felgyújtanának. Egyik percről a másikra értékteledne el.
Hogy miért ? Mert mindenki egyszerre el szeretné költeni. Az adóságok lerendezése is költekezés.
Ehelyett a bankokat  látják el pénzzel, hogy azok hiteleket tudjanak nyujtani.
Hitelt meg remélhetően vállalkozási célból vesznek fel, hogy értéket teremtsenek. Vagyis, hogy a pénz mögé fedezetet teremtsenek.
Ez most így nyilván nagyon leegyszerüsített magyarázat, csak, hogy könnyebb legyen megértened...

atilla és a bankok....

Ùgy öszintén Atilla, honnan tudsz ennyi oltári marhaságot elöszedni, leirni?"azzal,hogy a bankokat segitik a magyar állampolgárokat segitik"/ "a mostani pénz mögött ugyanis gazdasági potenciál azaz..." a baj pontosan onnan van, jött,hogy a bankok virtuális pénzt kölcsönöztek,adtal el, csaló módon kamatra.  Ha erröl még nem halottál volna. Ezt csak azért irtam le,hogy megértsd...hogy ez neked könnyü lesz-e...abban kételkedem.

Kedves adolf ! Próbálj egy

Kedves adolf !
Próbálj egy kicsit elvonatkoztatni a Zeitgeist,illetve Drábik beszámolóitól és próbálj a magad fejével mérlegelni.
A fedezet nélküli pénzkibocsátásoknak inflációhatása van.
De itt most  más jelenségről van szó. Ha összeomlik a gazdaság az amúgy fedezettel rendelkező felhalmozások is semmisé válhatnak. Ezért  próbálják a gazdaságot müködő pályán tartani.
És ez  akkármilyen bosszantó felismerés is neked bizony a mi érdekünk is, mert nyomoruságos kis életünk igencsak ki van szolgáltatva a gazdaság műkődésének.
A Te életed is.
Hacsak nem vagy remete.
De remete nem lehetsz, hisz netezel :)

Atilla.

Ami ma a világban(Londonban..) pénzügyileg történik az egy bukott,neoliberális gazdaságpolitika természetellenes életben tartása. Ez pontosan olyan mint mikor a halott ember seggébe porcukrot fùjnak szalmaszálon.Attól még senki sem éledt újra életre.A dollár mint világvaluta meghalt,kész. Nemzeti gazdaságok,nemzeti valuták,határok,védövámok kellenek.Csak az a megoldás,a többi "intézkedés"porhintés a hiszékenyek,nemgondolkozók,a "kiszolgáltatottak" szemébe.Kedves okostojás Atilla,kiszámoltad már,hogy ha a sok ezer milliárd dollárt,eurót amit eddig belenyomtak,és még bele is fognak nyomni a halott pénzügyi rendszer koporsójába, elosztanánk a föld lakosságának a számával,(6.5-6.7 milliárd..) akkor milyen szám jönne ki pro/person? Számolj,meg fogsz lepödni! Kiszolgáltatott,mint irod,pedig csak az, aki nem használja az eszét,és hagyja magát az orránál fogva vezetni...ezektöl a világrablóktól.

Olyan millpengős történet

Olyan millpengős történet kezd ez lenni!:)))))))
Csak azt nem értem mért nem hagyják már bedőlni a bankokat? Esnénk már inkább túl rajta minél hamarabb! Mindenkinek könnyebb lenne! De az országnak mindenképp jobb, mert legalább esélyt kapna egy új gazdaság felépítésére.
A minap kérdezett rám egy nagyon vagyonos ember, hogy van-e pénzem az OTP- nél. Mert neki a helyi OTP fiókvezetője jó barátja és megkereste, vegye ki a pénzét, mert a betéteket zárolni készülnek. Sajnos engem nem fenyeget ez a veszély, hogy ettől
rettegjek:((((((( De elgondolkoztat a dolog! Az ingatlanalapos kötvények zárolása miatt/3 hónap/.

Amúgy a körlevélben a

Amúgy a körlevélben a számítás is hamis.

 
700 milliárd osztva 6,7 milliárd nem 104 millió hanem csak 104 :(

104 dollár az durván 25000 ft. :((((

Kár, hogy bugyuta 

Kár, hogy bugyuta  körlevelek hülyeségeit próbálod felhozni érvként ahelyett, hogy gondolkodnál.
Ha szétosztanák azt a pénzt akkor lenne 6,7 milliárd színes papirtulajdonos. Semmi több.
Egy ideig lenne mivel segget törölni. Az én 104 milliómat ezért kis címletekbe kérném :)

Hidd el megértem! De mit

Hidd el megértem! De mint írtad is nagyon- nagyon furcsa!:)))))))))))))))

:-)

A bankok mindig rekord nyereséggel zárnak.
Miért nem a magyart? Mert nem magyar a magyaroknak szánt eu-s világbankos pénzeket-hiteleket koordináló álmagyar kormány. A bankokat azért "segítik", hogy a magyar állam befolyást szerezzen a lakosság pénzei fölött ücsörgő bankok irányításában.

Sajnos a dolog kétélű kard, így nem szokták elfogadni. Ellenben jól hangzik a lapokban, hogy hova milyen állami pénzek folynak.

tipp

"Magyar uzsorás sok idegen arannyal
kiszolgál elnyomó idegen hatalmat.
Kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan ad tanácsot, csak pénzt nem,
eladja országát, mely sosem volt övé,
gyilkos kór végez vele, vagy szégyen.
(itt sem tudom ki lehet az uzsorás, de sorsa meg van pecsételve)"

Tom Lantos???

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.