Si vis pacem, para bellum!

John Smith: A világgazdaságot uraló Bilderberg-csoportról

| | |
A világban sokat emlegetett, de valójában szinte kifürkészhetetlen társaság először 1954-ben ült össze, mikor az első, a névadó, a holland Oosterbeekben lévő "Hotel-Bilberberg" megnyílott. Azóta Európa és Amerika hatalmi elitjének kétezer tagja látogatott legalább egy fordulót a 47 év alatt. A találkozó csak egyszer, 1976-ban maradt el, mikor a kezdetek óta díszelnök holland Bernhard herceg kissé belebonyolódott a Lockheed-megvesztegetési botrányba.

Már maga az a tény, hogy híradás ezekről a tanácskozásokról a médiában egészen az utolsó évekig egyenlő volt a nullával, jelzi, hogy a csoport szándékai nem tisztességesek. A találkozókat mindig nagy titkosítással és jelentős biztonsági erők, rendőrség és katonaság bevetésével rendezik. A hotelt, a találkozó színhelyét már jó előre megtisztítják minden illetéktelentől, kívülálló nem léphet be. Nem tesznek nyilatkozatot, nem készül munkaterv, vagy hasonló. Ezáltal, hogy nincs hivatalos nyilatkozat, könnyebb arra hivatkozni, hogy a csoport nem hoz határozatot, nem vezet jegyzőkönyvet sem a találkozókról, s még résztvevők listája sem létezik.  Robert Eringer kutatónak azonban sikerült megszereznie egy példányát a francia Barbizonban, és ugyanabban az évben (1955) szeptemberben a nyugatnémet Garmisch-ban tartott összejövetelek titkos jegyzőkönyvéről.  Itt áll a jegyzőkönyv 30. oldalán: ,,Ezen konferencia résztvevői azokat a megállapodásokat, amelyek a kifejtett vélemények után egy általános konszenzus folyamán születnek, a saját befolyás-övezetükön belül továbbadhatják, természetesen a forrás érintése nélkül.”
Egy levelében ezt válaszolja Eringernek a "Bilderbergista" sir Paul Chambers: "- Semmit nem árulhatok el a Bilderberg-csoportról egy kívülállónak, aki nem tagja annak. Ez kötelességem. Nagyon sajnálom, hogy nem segíthetek Önnek, de erre abszolút nincs fölhatalmazásom, s ebben a vonatkozásban nagy hibát követnék el, ha bármit is mondanék a Bilderberg-csoportról." Továbbá arra is hivatkozik, hogy a csoport privát polgárokból áll, akik nem hivatalosan vesznek részt a találkozókon. Ez is természetesen egy szemérmetlen hazugság, amit egy példával is könnyű leleplezni:
Az 1998-as éves találkozón a skót Turnberry-ben részt vett George Robertson brit védelmi miniszter. Ekkor egy katonai helikopteren röpült a helyszínre. A kérdésre, miszerint ezt mivel tudják megindokolni, a miniszter szóvivője ezt válaszolta: "Ö egy hivatalos feladatot teljesített, mint védelmi miniszter, s ilyen esetben az utazás a nyilvános költségvetés terhére kerül kifizetésre." (Mail on Sunday, 14 juni 1998, s 15)
Ez a tény is azt bizonyítja, hogy ez a csoport valami nagyon komoly dologgal foglalkozhat, amit nem akarnak az emberiség tudtára adni.
A Bilderberg-csoport befolyását-hatalmát nem lehet másként kifejezni, csak hogy a legnagyobb a világon. A korábban említett titkos protokoll szerint 1955-ben írottakban áll, hogy a csoport "közös felelőssége", hogy a legszűkebb határidőn belül létrehozzon egy szorosan vett európai közös piacot.
Kapaszkodjanak meg olvasóim: 18 hónap múlva aláírták a Római-egyezményt, s így az EEC, az EG/EU kezdete megteremtődött. Az, hogy a Bilderberg-találkozó a szülője, bevallotta később az NSZK-beli amerikai nagykövet George McGhee, aki a Bilderberg-csoport irányító-bizottságának tagja. Az irányítóbizottság a majdnem-legbelső magja a Bilderberg-csoportnak. 39 tagja van, egy tag minden fontosabb országból, és havonta találkoznak.
1989 májusában megírta a "Spotlight" nevü amerikai elemző újság, hogy a (ugyane havi) Bilderberg-tanácskozás úgy határozott, hogy Margaret Thatcher elmozdítandó Nagy-Britannia miniszterelnöki posztjáról, mert ,, M.T. vonakodik feladni a brit szuverenitást egy európai szuperállam javára, ami 1992-ben fog képződni”.
Ez meg is történt később, mikor a hivatali periódusa közepén a saját, brit konzervatív pártja elmozdította hivatalából. Ez tipikusan szabadkőműves gondolkozásra, és módszerre vall. Később nyilatkozott így mrs. Thatcher - James P. Tucker "Spotlight-zsurnalisztának: "Megbélyegezésem a Bilderbergek által, úgy viselem, mint a becsületrendet."
Az 1991-es tanácskozáson Baden-Badenban részt vett egy amerikai kormányzó, aki ez idő tájt ismeretlen volt a hazai pályán kívül. Politikai vagy financiális értelemben sem volt számottevő. Kevesebb, mint három hónap múlva mint pártja elnökjelöltje lett, s másfél év múlva beiktatták, mint az USA elnökét. Természetesen William Jefferson Clintonra célzok. Mi az, ami közös Bill Clinton, Henry Kissinger, Mary Robinson, Gerald Ford és Tony Blair személyében? Válasz: mindnyájan Bilderbergisták voltak, jóval korábban, mielőtt elérték a hatalom ormait. Bilderberg egy kilövőrámpa a politikai karrier-rakétáknak. A karrierek természetesen a Bilderberg szerint alakulnak, pontosabban a Bilderberget irányítók akarata szerint. A NATO-főtitkári posztra beiktatni valakit - ezt is a Bilderberg-csoport intézi. A hivatal mostani birtokosa a fent említett George Robertson. Õ és elődei, Javier Solana, Willy Claes, Manfred Wörner és az utóbbi harminc évben az összes korábbi főnök Bilderbergistaként kezdte, mielőtt NATO-főnök lett. Még a dán Uffe Elleman-Jensen is, aki néhány éve egy erős várományos volt a posztra, szintén szorgalmas látogatója az összejöveteleknek.
Amit a kezdetben bemutattak és "eladtak" Európa népének, mint egy közös kereskedelmi övezetet, lépésről - lépésre majd átváltozik egy európai szuperállammá, a leendő európai központi bank pénzügyi-diktatórikus kontrollja alatt. Mikor e sorokat begépelem,  2007. december elsején, Magyarország már három éve tagja az EU-nak, és jelenleg az Európai Unió nagyjai, Nicolas Sárközy, Angela Merkel, Gyurcsány Ferenc, és a többiek erőszakkal – azaz népszavazást mellőzve – lenyomják azokat az embertelen, neoliberális intézkedéseket a tagországok polgárainak a nyakán, amelyeket első körben az EU Alkotmány néven demokratikus módon sehol nem tudtak elfogadtatni. Néhány részlet:
 „... az október 19-re elkészülő módosított alkotmányos szerződés lényegesen és közvetlenül befolyásolja az Unió állampolgárainak életét, módosítja a nemzeti intézmények működését, európai szintre delegál nemzeti jogokat, ezért az Unió valamennyi népének joga, hogy közvetlenül szavazzon az új alkotmányos szerződésről, és ezt a jogát ne engedje át a parlamentnek.
... alkotmányos szerződésben sokkal szélesebb jogokat kívánnak biztosítani a tőkének, mint a munkának
... a „munkához való jog” alapelvét megváltoztatnák „a dolgozáshoz való joggá”
A tőke szabad versenyét kiterjesztenék a közszolgáltatásokra is, így piaci törvénynek rendelnék alá az egészségügyet, az oktatást, a közlekedést, a postát, a víz-, gáz-, villany-szolgáltatást.
... kihagynák az alapvető jogok chartáját
Külön jegyzőkönyvben ismernék el, hogy az alkotmányos szerződés nem kötelező Nagy-Britanniára nézve. London ugyanis ellenzi azt....
az EU nemzetek fölötti jogi személyiséget kapna, azaz a tagállamok nevében szerződéseket és nemzetközi megállapodásokat is köthetne.”

Az EU döntéshozói ezen intézkedések foganatosításával, egy centralizált, a nemzeti érdekeket semmibe vevő, és mindent a profitnak alárendelő gépezetet építenek gőzerővel.
Ezzel egyidejűleg kialakulhat két további EG/EU-höz hasonló, kereskedelmi blokk: egy jelentős az Észak-Dél-amerikai, és egy harmadik a Csendes óceán-övezetben. És ez talán nem is túl merész következtetés, mivel ezeket úgy tervezik, hogy lényegében azonos úton, a neoliberalizmus talaján haladjanak. Eleinte persze mindegyik a sajátján. Később, mint ahogyan most erőltetik a nemzetek ellen a balliberálisok az Európai Unióban, összecsapódnak egy nagy blokká. Egy világállam, kezdetben beburkolva egy sajátos álruhába: - " csak egy-egy közös szabadkereskedelmi övezet, mi semmi más nem vagyunk.. " Wolfowitz.
Ismerős a trükk? A Bilderberg-csoport és néhány hasonló titkos társaság egy összefüggő hálózatát képezik a hatalom embereinek. A hálózatok vezető személyiségei rendszerint tagjai több hasonló társaságnak is. Egy hasonló, de ifjabb testvérszervezet a Trilaterala comissionen (TC). Egy kicsit idősebb, de nagyon fontos az amerikai külügyi-politikai tanács (Council on Foreign Relations, CFR) amely a neve ellenére egy privát társaság. 1921-ben alapították, már a kezdetektől a Morgan és Rockefeller érdekkör által anyagilag támogatva és vezetve, és ez a tanács nevezi ki már nagyon régóta az Egyesült Államok külügyminiszterét. Például: Mikor John F. Kennedyt (CFR-tag) 1960-ban az USA elnökévé választották, hallgatott Nelson Rockefeller (CFR-tag) tanácsára, hogy külügyminiszterré jelölje Dean Rusk-ot (CFR-tag), akit addig még sosem látott. Rusk időlegesen szolgálati felmentést kapott mint a Rockefeller-alapítvány főnöke, hogy az ajánlatot elfogadhassa. Gazdasági miniszterré Kennedy Douglas Dillont (CFR-tag) nevezte ki. A CFR-nek van egy brit megfelelője: A nemzetközi kérdések királyi intézete (Royal Institute of International Affairs, RIIA), amit amúgy Chatham House néven is neveznek a főhadiszállás alapján Londonban. A Királyi Intézet majdnem a legrégibb a titkos társaságok hálózatában. 1920-ban alapították a nagyon exkluzív Kerekasztal nevű szabadkőműves-páholy vezetői, melynek brit ágát lord Alfred Millner, az amerikai ágát (az u. n. Inquiry Group-ot) vezette Edward Mandel House "ezredes". House "ezredes" kiadott 1912-ben egy közeljövőben játszódó regényt, Philip Dru: Administrator címmel, ami egy USA-ban bekövetkező államcsínyt követően megalakuló világkormány beiktatását írja le. A világdiktatúrát 13 ember irányította volna, s fontos szerepet kapott House szerint, miszerint kezdésnek bevezettek egy központosított bankot az USA-ban. Következő évben valóban is megalakult az USA-ban egy szövetségi központi bank (Federal Central Bank) (ami nem egy szövetségi hatóság, mint gondolná az ember, hanem privátbankok kartellje). Ennek a projektnek a legfontosabb létrehozói voltak a kulisszák mögött, House "ezredes"-en kívül a Rothschild-strómanok, Jakob Schiff és Paul Warburg, együtt Nelson Aldrich-kal, John D. Rockefeller jr. apósával, ( tehát Nelson és David Rockefeller nagyapjával).
Az összejövetelek a Királyi Intézetnél tartandók az úgynevezett Chatham House szabály szerint. Ez így hangzik: "Mikor egy ülés vagy egy hasonló zajlik a Chatham House szabályai szerint, a résztvevők szabadon használhatják a kapott információkat, anélkül hogy érintenék az előadók vagy más résztvevők identitását, vagy felfednék, hogy az információt egy ülésen az Intézetben kapták. (RIIA Annual Report 1992-93) A "Kerekasztal" szabadkőműves páholy az anyaorganizáció, a hálózat legidősebb társasága, amelyből a fiatalabb ágak kivirágoztak. Ezt a páholyt 1891. február 5-én alapították Cecil Rhodes és Alfred Milner. Lord Milner Később a brit szabadkőművesek nagymestere lett. Ezzel a közvetlen kapcsolatot a nemzetközi szabadkőműves mozgalom és a hálózat között, melybe a Bilderberg-csoport is tartozik, szerintünk feltérképezettnek tekinthetjük. Egy gyakran hallható ellenvetés a "politikailag korrekt" de szakkérdésekben járatlan emberek részéről, hogy ezek csak "konspiráció-teoriák". Ezt ezennel végérvényesen elutasíthatjuk, mivel ezek most már "konspirációs-tények". Carroll Quigley hagyott ránk Tragedy and Hope című monumentális művében egy alapos dokumentációt a Kerekasztal születéséről és későbbi elágazásairól (1964). Az amerikai Quigley a modern história professzora volt a Harvardon, a Yale-egyetemen és a Georgetown diplomata-főiskolán. A CFR tagja volt, és teljes 20 évig kutatta a "Kerekasztal" történetét, s két évig szabad bejárása volt a "Asztal" titkos archívumába is. A 60-as évek közepéig szimpatizált a Hálózat céljaival, de végül megszegte a titkosságot, amint úgy kezdte látni, hogy a Hálózat hatalma messze felülmúlja azt, amekkora szerinte egy titkos társaságé lehet (Quigley, anf. Arb., s. 950). Tehát kezdett publikálni a kérdésről. Rövidesen Quigley professzornak feltűnt, hogy a karrierje már egy nem létező valami. Könyvét visszaküldték a könyvesboltokból, s furcsa módon a nyomdai nyomólemezek is megsemmisültek. Mielőtt 77-ben meghalt, még kiadott egy borotvaéles elszámolást a "Hálózatról"; (The Anglo-American Establishment).
 Aspen Intézet és Római klub: sok közös van bennük, már ami az eredetet, anyagi háttért és munkamódszert illeti. Carl Bildt, aki másképp nem szívesen "hagyna ki" egy Bilderberg-éves találkozót, 2001-ben mégis az Aspen Intézet éves közgyűlését látogatta, amit pontosan ugyanakkor tartottak Brüsszelben.
2001. május 24-től 28-ig tartotta a Bilderberg-csoport éves összejövetelét, Svédországban Stenugnsundban:  120-an gyűltek össze a csoport tagjai és a vendégeik, hogy megvitassák a titkosított kérdések hosszú sorát. A Rothschild és Rockefeller bankházak részéről mindig jelen van valaki, szintúgy a NATO főtitkára, és az az elhíresült, izraelita Paul Wolfowitz, aki a Budapesten is irodát működtető Freedom House kuratóriumi elnökségének tagja, az iraki népirtó háború egyik értelmi szerzője, akit a Világbank éléről nemrégiben távolították el. Jelen voltak még az Európai Centrál Bank vezetőségi tagjai, az EU-vezető képviselői, a Világkereskedelmi szervezet képviselői, vezető politikusok, média-főnökök és ipari fejedelmek. 1995-ben a svájci Bürgenstockban, 1996-ban, Torontóban, Az 1999-es éves ülésen, a portugál Sintra-ba, 2000-ben a Brüsszel melletti Chateau du Lac-ban gyűltek össze a titokzatos társaság tagjai.

Bizonyosra vehetjük, hogy a Bilderberg-csoport a hálózat agya. A hálózat egy hosszú távú stratégia alapján tevékenykedik, hogy célját elérve bevezessen egy világkormányt, egy világközponti bankot, és egy világhadsereget. Mindezt bizonyítja David Rockefeller - akit sok kutató a Hálózat főnökének tart - a sajtónak nyilvánított köszönete, amelyet 1991-ben, Baden-Baden-ben tett a Bilderberg találkozó résztvevői előtt:
,,Hálásak vagyunk a Washington Times-nak, a New York Times-nak, a Time Magazin-nak és más lapok igazgatóinak, akik az eddigi tanácskozásainkon részt vettek, hogy 40 éven át tiszteletben tartották a diszkrécióra tett ígéretüket. Lehetetlen lett volna számunkra világ-átformáló tervünk kidolgozása, ha ezekben az években a sajtó nyilvánosságának reflektorfényébe kerültünk volna. A világ ma már kifinomultabb és jobban elő van készítve arra, hogy a világkormányzat irányába meneteljen. Nem kétséges, hogy az intellektuális elit nemzetek fölötti szuverenitása sokkal előnyösebb, mint a nemzeti önrendelkezés eddigi gyakorlata”.

Erről a Hálózatról ír Dr. Drábik János is:

,,Hogy milyen új világrendet szeretne megvalósítani a Hálózat, azt azokból az eseményekből is láthatjuk, amelyek időben mögöttünk, és előttünk a jelenben játszódnak le. Az eddig a népszuverenitás által jellemezhető nemzetállamok mély változáson mentek keresztül. Európa két évezreden keresztül a klasszikus nemzetállamok kontinense volt. A háborúskodások ellenére minden nemzet a saját, évszázadokon keresztül formálódott szokásai, törvényei szerint élt, önigazgató volt. Ezzel szemben ma a társadalom meghatározó alapelemei egyre kevésbé a természetes, önigazgató szervezetek, hanem a totalitás uralomra törő neoliberalizmus által kitervelt, absztrakt jogi személyek és szervezetek.
Ezekből a szervezetekből keletkeznek a nagy multinacionális társaságok, a nagy bankok és biztosítók és más nemzetek feletti beruházási vállalatok.
Ezek a korporációk az állam hagyományos szerepét egyre inkább magukhoz ragadják és a lényeges döntések központjává válnak, a szuverenitás valódi hordozóivá. Ezért a társadalomtudósok évek óta csak virtuális államokról beszélnek, joggal. Éppen ezért ezek a korporációk nem demokratikus természetűek, hiszen magántulajdonban állnak. Vezetésük sem demokratikus, hanem autokratikus jellegű. A területileg világosan körülhatárolt államokkal ellentétben a korporációk vertikálisan megszervezett, funkcionális "államok". Bárhol a világon megszervezhetők és működtethetők. Ellentétben az egy bizonyos területhez, nyelvhez és kultúrához kötődő állammal, a korporációs állam rugalmas, dinamikus, állandó változásban van, fuzionál, szétválik, megszűnik, újra keletkezik. Mivel nem ellenőrzik hatalmát demokratikus intézmények, könnyen vissza lehet élni vele a társadalom nagy részének kárára. A Hálózat tervei szerint vélhetőleg ők lennének a Globális Unió valódi államai.
A hagyományos államok és e "korporációs államok" - egymást kiegészítve - valószínűleg még hosszú ideig létezni fognak egymás mellett. A nyílt be nem avatkozás kora valószínűleg Koszovóval zárult le. A Hálózat valószínűleg a jövőben is kényszeríteni fogja a gyengébb államokat a "demokratikus játékszabályok" betartására, mivel így jól álcázható a "korporációs államok" kemény pénzdiktatúrája. A hagyományos államok feladata marad az adóbehajtás, a belső és külső biztonság feletti őrködés, természetesen a társadalom költségére. A "korporációs államot" ez nem érdekli, nem az emberi életet akarja kibontakoztatni, egyetlen célja a profit. A hagyományos államok legfontosabb feladata ma már a globális szervezetek legitimációja, ezek döntéseinek regionális végrehajtása és a helyi közigazgatás.
Az új világrend tehát elitista lesz, mert a Hálózat nem bízik a nép uralmában "a népért a nép által", mint azt Lincoln akarta. A Hálózat a könnyebb utat választja: a társadalom tudatának a manipulációját a médiák által.”

 Ez a törekvés burkoltan, de cionista fasizmus! Miért?
Nézzük a fasizmus lexikon szerinti értelmezését:
,,A finánctőke legreakciósabb, soviniszta, imperialista elemeinek nyílt terrorista diktatúrája, amelyet erőszakos terjeszkedés, faji gyűlölet, szítása jellemez.” Larousse Enciklopédia.
1. A Bilderberg csoport a finánctőke vezetőiből áll, mint a Világbank elnök, Paul Wolfowitz.
2. A csoport által bevezetett neoliberalizmus reakciós, hiszen mindenkit a földbe döngöl, aki nem engedelmeskedik neki: lásd. az EU esetét.
3. Ez a hatalom soviniszta is, mert más népek leigázására tör: a magyarság (de ugyanígy a kurdok, csecsenek, vagy a palesztinok)  XX.-ik és XXI.-ik századi irtását ölbe tett kézzel nézi, sőt az irtóikat támogatja!
4. Ez a hatalom imperialista, hiszen világuralomra tör. Ma már alig van kormány a Földön, amelyik nem a Világbank, és a Bilderberg-csoport parancsai szerint dolgozik.
5. Ez a hatalom terrort alkalmaz a vele szembeszegülőkkel: gazdasági embargó, egyéb zsarolás, katonai fenyegetés, stb. Lásd Thatcher eltávolítása, Carrol Quigley szakmai ellehetetlenítése, a chilei tüntetők bebörtönzése, vagy a legutóbbi budapesti 2006 októberében történt véres tömegveretés.
6. Ez a hatalom diktatúrát alakít ki, mert más módon nem tudná a terveit véghezvinni. Lásd Bush totálisan ellenőrzött állama, vagy Gyurcsány ,,Új Magyarországa”, ahol már verset is koboztak el, tehát aki nem akarja beszélni, vallani az ,,újbeszélt” (Orwell 1984 című regényében a totális állam nyelve, amely a gondolkozást is megszabja), az megjárja!
7. Erőszakosan terjeszkedik: erre a legjobb példa Irak ,,felszabadítása”, és ,,demokráciává alakítása”, annak népének a megkérdezése nélkül.
8. És végül a faji gyűlöletet is szítják, a következő rafinált módon: arra ösztönzik az embereket, hogy mindenkit közösítsenek ki, aki nacionalista, antiszemita, fasiszta, neonáci, stb. Ez eddig rendben is lenne, de mit gondolnak Olvasóim, ki mondja meg, hogy ki a felsoroltak tagja? Természetesen a balliberálisok, mint Wolfowitz, Almunia, Gyurcsány, Bush és társaik. Itthon a Népszava újságírói, és az MSZP-SZDSZ politikusai. Valójában a leantiszemitázott, leszarmagyarozott tiltakozók a saját nemzeti érdekeiket, és kultúrájukat védik, a  mindenkit kozmopolitává kollektivizáló neoliberalistáktól.

És, hogy miért cionista ez a fasizmus?
Azért mert az élén az izraelita világuralomra törő izraeliták állnak. Ez a folyamat mára már annyira előrehaladott állapotban van, hogy az egykor független amerikai nemzet vezetése is az ő akaratuk előtt hajlong, és  a Fehér házon, valamint a szenátuson keresztül az ő, cionista világuralmi törekvéseiknek lett a kiszolgáló eszköze. John J. Mearsheimer (Chicago Egyetem) és Sephen M. Walt (Harvard Egyetem) The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy című könyvében azt állítja: a Bush-kormány nemzeti érdekeit félretéve, Izrael érdekéből indította meg a háborút Irak ellen, amely kizárólag Izraelre nézve jelentett veszélyt.
Ezt a cionista fasizmust vitte filmre a jeles, nem régen elhunyt filmrendező, Aaron Russo a ,,Freedom To Fascism” című, nagy port, és széleskörű nemzeti ellenállást kiváltó dokumentum filmjében.

Ezért merte nyíltan kijelenteni a Római Klub alapítója Aurellio Peccei 1982 márciusában, Párizsban:
    ,,Az emberek olyanok, minta rovarok. Túlságosan szaporák: megérett az idő, hogy a nemzet koncepcióját, amely gátat jelent a világkultúra útjában, próbára tegyük.”
A ,,világkultúra” kifejezés alatt persze a világuralmat kell érteni. A ,,nemzet” ,,próbára” tevése pedig a nemzet felszámolását jelenti a neoliberális szótárban.

Ezért tudta bizonyossággal állítani Simon Peresz október 10-én Tel-Avivban, hogy:

 „Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, s azt is láthatják, hogy micsoda ereje van neki. A kormányok ezzel szemben nem képesek realizálni az erejüket, van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát képtelenek az eredményes működésre, de a cégeket nem kötik gúzsba a korlátozások”, 
„Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot”, mondta Simon Peresz izraeli államelnök.

John Smith
1984

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

“Come spring, a short

“Come spring, a short girly dress is always fun to wear on date first date,” notes Christine. “I always feel super flirty and feminine, plus a bold, designer dresses vibrant color shows that you are confident and fun.” You’ll be sending him all the right vibes in this outfit.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.