Si vis pacem, para bellum!

Iványi Sándor: Miben hiszel?

|
Magyarországon a lelkiismereti, és vallásszabadság tobzódását éljük, hiszen az ateista, Kádár érával ellentétben, ma 147, különféle egyház kínálja a saját lelki útját az Istent  keresőknek. Az egy másik kérdés, hogy a belépő kereső, ki is tud-e lépni egészséges lélekkel, illetve mennyi pénze, vagy a háza is bánja az egyháztagságát. Sajnos mindegyikre volt már néhány példa.

Ezek a szervezetek különféle kedvezményeket élveznek az államtól, amit egy vállalkozó, vagy egy magánember nem kaphat meg. A 90-es évek elején ugyan volt egy halk hang az Országházban, amely a nyugat-európai egyházpolitikai modellt ajánlotta – eszerint csak az az egyház kaphat kedvezményeket, amely bizonyítottan milliós tagsággal, és 200-250 éves múlttal bír – de szava süket fülekre talált, talán azért, mert a politikusok maguk is benne vannak egy HIT-es szervezetben. Lássuk tehát, hogy miből választhat ma az Istent kereső fiatal:

1.      Magyar Katolikus Egyház
2.      Magyarországi Református Egyház
3.      Magyarországi Evangélikus Egyház
4.      Magyarországi Karma Kagyüpa Közösség
5.      Gyémánt út Buddhista Közösség
6.      Magyarországi Metodista Egyház
7.      Magyarországi Biblia Szól Egyház
8.      Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita hitközség
9.      Keresztény Advent Közösség
10.    Evangéliumi Pünkösdi Közösség
11.    Magyarországi Szcientológia Egyház
12.    Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet
13.    Öskeresztyén Apostoli Egyház
14.    Hetednapi Adventista Egyház
15.    SHALOM Biblia Gyülekezetek
16.    Isten Egyháza
17.    Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház
18.    Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország
19.    Keresztény Testvéri Közösség
20.    Forrás Keresztyén Gyülekezet
21.    Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus
22.    Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
23.    Magyarországi Unitárius Egyház
24.    AGAPÉ Gyülekezet
25.    A Tan Kapuja Buddhista Egyház
26.    Hit Gyülekezete
27.    Magyarországi Baptista Egyház
28.    Magyarországi Román Ortodox Egyház
29.    Csend Hangja Egyház
30.    Magyarországi Bahá'i Közösség
31.    Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
32.    ÓM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola
33.    BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség
34.    Erdélyi Gyülekezet
35.    Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)
36.    Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
37.    Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
38.    Magyarországi Lectorium Rosicruciánum Vallásközösség
39.    Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
40.    Szőlőskert Keresztyén Közösség
41.    Egyetemes Szeretet Egyháza
42.    Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
43.    Magyarországi Késői Eső Gyülekezet
44.    Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet
45.    Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
46.    Élő Ige Gyülekezet
47.    Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
48.    Hetednap Adventista Reformmozgalom
49.    Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church
50.    Magyar Vallás Közössége
51.    Magyarországi Csan Buddhista Közösség
52.    Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége
53.    Ezoterikus Tanok Egyháza 
54.    Magyar Iszlám Közösség 
55.    A Metafizikai Hagyomány Egyháza
56.    Golgota Keresztény Gyülekezet
57.    Magyarországi Új Apostoli Egyház
58.    Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend
59.    Krisztus Szeretete Egyház
60.    „Olajfák" Gyülekezet 
61.    Szent Erzsébet Hívei Egyház  
62.    Magyarországi Örmény Apostoli Egyház   
63.    Az Univerzum Egyháza   
64.    Budapesti Autonóm Gyülekezet
65.    Esztergomi Teljes Evangéliumi Közősség Újszövetségi Gyülekezet
66.    KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház   
67.    Krisztus Magyarországi Egyháza   
68.    Ámen Gyülekezet   
69.    Szolnoki Gyülekezet   
70.    Paksi Gyülekezet   
71.    Egyesítő Egyház   
72.    Élet Gyülekezete   
73.    Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet   
74.    Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet     
75.    Magyar Vaisnava Hindu Misszió   
76.    Forrás Egyháza                      .
77.    Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház   
78.    „ANKH" Az Örök Élet Egyháza   
79.    Jászsági Gyülekezet   
80.    Evangéliumi Keresztények Gyülekezete   
81.    Magyar Taoista Egyház   
82.    Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház   
83.    Evangéliumi Barátság Egyház   
84.    Krisztus Kegyelme Gyülekezet   
85.    „Igazság Oszlopa"    Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház   
86.    Ősmagyar Egyház   
87.    Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 
88.    Fehérlótusz Közösség   
89.    Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége     
90.    Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza   
91.    Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete   
92.    Bibliai Szeretet Szövetség   
93.    A Sophia Perennis Egyháza   
94.    Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház   
95.    A Jövő Hídja Szabadegyház   
96.    Szabad Evangéliumi Egyház   
97.    Magyarországi Church Of Göd Egyház   
98.    Tiszta Lelkű Emberek Egyháza   
99.    Újszövetség Gyülekezet   
100.  Názáreti Egyház   
101.  Boldog Özséb Szeretet Egyháza   
102.  Magyar Evangéliumi Egyház   
103.  KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége             
104.  Sodalitas Mithraica Egyház   
105.  Magyarországi Muszlimok Egyháza   
106.  Közösség a Születés Méltóságáért   
107.  Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet   
108.  KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza   
109.  Ceglédi Gyülekezet   
110.  Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház   
111.  Hindu Vaisnava Egyház   
112.  Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség   
113.  Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház   
114.  Issihia Misztikus Központ   
115.  Sekina Gyülekezet   
116.  Rime Buddhista Központ   
117.  AKIA Egyház   
118.  Örmény Apostoli Ortodox Egyház 
119.  Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség
120.  EMIH Egységes  Magyarországi Izraelita Hitközösség (Stausquo Ante)
121.  Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi egyház
122.  Szim Salom Progresszív Zsidó hitközség
123.  Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet
124.  Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
125.  Iszlám Egyház
126.  Élő Szó Gyülekezete
127.  Immánuel Gyülekezet
128.  Üdvösség Hirdetői egyház
129.  Magyarországi Dzogcsen Közösség
130.  Dharmaling Magyarország Tibeti Buddhista Közösség
131.  Árkádia Fényeinek Spirituális egyháza
132.  Teljesség Forrásának Egyháza
133.  Lélek Egyház
134.  Keresztény Élet Központ
135.  Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház
136.  Magyar Brahmana Misszió
137.  Hetednapi Ádventista Egyház ,,Reform Mozgalom” Nemzetközi misszióegyesület
138.  Calvary Chapel Egyház
139.  Újszövetség Egyháza
140.  Paulus Evangéliumi Közösség
141.  Élő Isten Gyülekezete
142.  Független Történelmi Protestáns Egyház
143.  Derű Egyház
144.  Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza
145.  Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete
146.  Budapesti Unitárius Egyházközség
147.  Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség

(Forrás: Adóhivatal, 2007)