Si vis pacem, para bellum!

Paul Craig Roberts: A Neokonok és Grúzia

| | |
A Bush rendszer 2001. szeptember 11-ét követő propaganda hazugságai és megtévesztő műveletei roppant sikerrel jártak a hiszékeny és nemtörődöm amerikaiak körében. Az értelmes emberek körében azonban ez a siker komoly kétségeket támaszt az Amerikai Egyesült Államok jövőjét illetőleg. Az amerikai sajtó az elmúlt nyolc évben a jelenlegi, háborús bűnöket elkövető rendszer Propaganda Minisztériumaként működött. Az önálló gondolkodásra és a sorok közötti olvasásra képtelen, az Interneten elérhető idegen nyelvű sajtót olvasni nem tudó amerikaiak egy mindent elöntő agymosás áldozatai.

Amint azt Joseph Goebels mondta, az embereket könnyű félrevezetni. El kell hitetni velük, hogy veszélyben vannak, és nemzeti lobogót kell lengetni előttük. A fenti módszer az amerikaiak esetében roppant hatásosnak biyonzult. A könnyen befolyásolható és felelőtlen amerikai magatartásnak világszerte rengeteg áldozata van: Irakban 1, 250, 000 halott, és 4, 000, 000 hontalan. A sebesültek, a sérültek és az árvák számát senki sem tudja. Irak romokban hever. Az amerikai lövedékek és a hadi helikopterek folyamatos bombázásnak következményeként a gazdaság és a társadalmi intézményrendszer megbénult. Senki sem tudja hányan haltak meg Afganisztánban, de a nők háború okozta halála ellen még az Amerika-barát afganisztáni bábkormány is felemelte szavát. Mindezért az amerikai hadsereget és a NATO egységeit terheli a felelősség.

Nem tudhatjuk hányan halnak meg Iránban, ha a Fő Hadúr, Cheney, és a neokonzervatívok elérik céljukat, mely szerint Izrael lebombázza Iránt, esetleg atombombával. Tudjuk azonban azt, hogy mindez semmivel sem igazolható gyilkosság és rombolás, és nyilvánvaló gaztett. Olyan gonosz egyének műve, akik a saját titkos céljaik megvalósítása érdekében szemrebbenés nélkül csalnak, hazudnak, és ártatlan embereket ölnek meg a saját ki nem nyilvánított céljaik megvalósítása érdekében.

Az a tény, hogy ma ilyen gonosz emberek uralják az amerikai politikát és a tömegtájékoztató eszközöket, örök időkre elkárhoztatja az Amerikai Egyesült Államokat. Az Amerikai Egyesült Államok soha sem mossa le magáról a dicstelenséget és szégyent, amelyet a Bush rendszer és a neokonzervatívok hoztak rá. A neokonzervatív propaganda olyan hatásos volt, hogy az amerikai hivatalos ellenzéknek a kisujját sem kellett megmozdítania, hogy megakadályozza a Bush rendszer bűncselekményeit. Obama ugyan, aki „változást” ígért, de ő sem vonhatta ki magát a neokonzervatívok félelmetes erejének hatása alól. Az amerikaiak ma a neokonzervatív agymosás áldozatai.

A fenti borúlátó hangulatban ért a hír, hogy a Bush rendszer a Grúzián belüli önállósági mozgalom elfojtása érdekében beleegyezését adta a grúz bábkormánynak dél Oszetia orosz lakosságának etnikai tisztogatására. Az amerikai média, vagyis a Hazugságok Minisztériuma teljes mértékben azonosult a Bush rendszer fenti bűncselekményével, és „orosz inváziónak” minősítette a grúz kormány által kezdeményezett, s katonai erőszakkal elkövetett dél oszetiai etnikai tisztogatást.

A világ közvéleménye azonban most az egyszer nem fogadta el a történteknek amerikai színezetű beállítását. Az évekre visszamenő hazugságok sorozata aláásta az Amerikai Egyesült Államok iránti bizalmat és hitelességet. Ide sorolhatóak a 2001. szeptember 11-re vonatkozó hazugságok, Irak tömegpusztító fegyvereire, valamint az al Qaeda kapcsolataira vonatkozó hamis állítások, az alaptalan antrax mérgezés veszélyével való pánikkeltés. Ide tartozik továbbá: „az Amerikai Egyesült Államok nem alkalmaz kínzásokat” bebizonyított hazugságainak vég nélküli szajkózása, valamint a világszerte borzalmat keltő kegyetlenkedések: a menyegzőkön, temetéseken, valamint a gyermekek labdarugó mérkőzésein elkövetett orvtámadások. Az Amerikai Egyesült Államok elbódított lakosain kívül senki sem hisz többé sem az amerikai sajtónak, sem az amerikai kormánynak.

A szabad világ sajtója hitelesen beszámolt a tényekről: az amerikaiak és izraeliek által kiképzett grúz hadsereg katonai támadást intézett dél Oszetia orosz nemzetiségű polgárai ellen. A Bush rendszer, a saját hazugságainak vakhitében azt képzelte, hogy Oroszország majd tétlenül tűri az Amerikai Egyesül Államok birodalmi politikának ezt a térhódítási kísérletét. Oroszország azonban nem maradt tétlen, és a grúz hadsereg tagjai puszta életüket mentve futottak amerre láttak. Az amerikai neokonzervatívoknak az a feltételezése, hogy Oroszország minden további nélkül elfogadja az amerikai egyeduralmi törekvéseket, és tétlenül szemléli az eseményeket, önmagában is tünetszerű, mert ez a neokonzervatívoknak a valóságtól való elrugaszkodására, és önteltségére, valamint az amerikai választópolgároknak az idiotizmus színjére züllesztett állapotára utal.

A grúziai eseményekre vonatkozólag John McCain, jelenlegi Republikánus elnökjelölt kijelentette: „A huszonegyedik században a nemzetek nem támadnak meg más nemzeteket.” A humoristák, (pl. Jon Stewart, a „Daily Show” vezetője számára McCain fenti kijelentése aranybánya lehet.) A huszonegyedik század elején az Amerikai Egyesült Államok már két államot megtámadott, és a harmadik készülőben van. Bush elnök a saját megfogalmazásában megismételte McCain fenti kijelentését, mely szerint a nemzetek többé nem támadják meg egymást. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7556857.stm

Az olvasói levelek özönéből ítélve Bush kiütköző kijelentése még az agymosott amerikaiakat is felháborította. Mit cselekszik Bush Irakban és Afganisztánban, és miért irányul és összpontosul az amerikai hadiflotta és propaganda gépezet Irán ellen?

Vajon elhárította -e korunk e két legnagyobb háborús uszítója az Irán elleni amerikai/izraeli támadás lehetőségét? Ha McCain lesz az elnök, vajon kivonja-e a harcoló csapatokat Irakból és Afganisztánból – hiszen a nemzetek nem viselnek háborút egymás ellen, vagy esetleg Bush ezt megteszi még mielőtt McCain megtenné? A válasz mindenki előtt ismeretes.

George W. Bush, és John McCain, ez a két oktondi azt képzeli, hogy az oroszok képtelenek felismerni a hegemóniai törekvéseket, mert az oroszoknak ugyebár az amerikai hegemóniai törekvéseket megelőzően nem voltak önálló tapasztalatai a birodalmi politikáról? Bush és McCain netán azt feltételezte, hogy az oroszokat történelmük folyamán a birodalmi terjeszkedés kérdésekben ez idáig a megértés, és jóakarat vezényelte.

A nyugat-európaiak hirtelen ráébrednek, hogy az amerikaiakkal való szövetség a veszélyes játék. Egyetlen európai ország sem szándékozik háborúba keveredni Oroszországgal. Németország, Franciaország, és Olaszország valószínűleg hálát adnak a gondviselésnek, hogy leszavazták Grúzia NATO tagságát, s így nem kötelesek annak védelmére sietni. Az amerikai törekvések és Oroszország közötti összeütközés következő színhelye valószínűleg Ukrajna lesz, ahol jelenleg a neokonzervatívok és az amerikai National Endowment for Democracy által támogatott beteges nacionalizmus érvényesül. Oroszország ráébredt, hogy az egykor a saját fennhatósága alatt lévő országokban nem az egyes államok szuverenitásán alapuló demokrácia valósul meg, hanem azokat most egyenként az amerikai birodalom kebelezze be.

Ha az amerikai választópolgárok mielőbb le nem vetkőzik a jelenlegi agymosás beidegződéseit, és véget nem vetnek a csalásra épülő Diebold szavazógépezet működtetésének, - amely sorozatosan gyártja a félkegyelmű republikánus képviselőket, - és nem vonják felelőségre a neokonzervatívokat az elkövetett emberiség elleni bűncselekményeik miatt, akkor az őrült neokonzervatív amerikai kormány esetlegesen egy Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok közötti atomháborút provokál ki.

Az Amerikai Egyesült Államok és a világ számára ma a neokonzervatívok jelentik a legnagyobb veszélyt. Az emberiségnek ma nincs nagyobb ellensége a neokonzervatívoknál.

Fordította: Kaslik Péter

Paul Craig Roberts eredeti cikke elérhető a következő címen:
http://www.counterpunch.org/roberts08152008.html

Paul Craig Roberts az Amerikai Egyesült Államok, Reagan kormányának pénzügyi államtitkár helyettese, valamint a Wall Street Journal Vélemény rovatának a társszerkesztője, és a The Tyranny of Good Intentions - How Prosecutors and Law Enforcement Are Trampling the Constitution in the Name of Justice (A jóindulat tirranizmusa - Hogyan tiporják az Igazság nevében a közvádlók, és a végrehajtó szervek az alkotmányt”) c. könyv társzerzője.
Paul Craig Roberts további írásai olvashatóak a következő címen: http://vdare.com/roberts/all_columns.htm

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Paul Craig Roberts kilépett a Mont Pelerin Társaságból

Jó ez a cikk.

A napokban olvastam egy másik cikket is ( http://www.lewrockwell.com/roberts/roberts257.html ) Paul Craig Roberts-től. Épp bejelenti a szakítását a Mont Pelerin Társaságtól. A Mont Pelerin Társaságról Drábik János írt, nem túl jó dolgokat! Aztán most amióta figyelem én is, kik azok akik kőkeményen felveszik a harcot a pénzhatalommal, hát egyre több olyan figura jelenik meg aki így vagy úgy, de már megjárta a Mont Pelerin Society-t.
Nyilvánvaló, hogy itt kizárólag liberális társaságról van szó, ám keveredik a klasszikus liberális a neoliberálissal. Íme ők maguk, akik kiváltak, mondják ( http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/022440.html#more ), hogy a Mont Pelerin Társaság mára már szinte kizárólag csak neoliberális elveket képviselnek.

Ezek akik kiszálltak (többet is találtam, volt aki több mint tíz éve lépett ki) a Mont Pelerin Társaságból, mind a pénzhatalom csalásai ellen végez aktív munkát és azt mondják, hogy eredetileg a Mont Pelerin Társaság a múlt században felfele ívelő kommunizmus ellen volt létrehozva. Ők, pedig akik kiszálltak és aktív pénzhatalom elleni kampányt folytatnak, most azt állítják, hogy ez a rendszer ami épül nyugaton is, az a kommunizmussal rokon egyközpontos hatalmi berendezkedés és a népek, középosztály elszegényítéséért fáradoznak.

Más valami....

Néhány hónapja, amikor Obama megnyerte a demokrata választási hadjáratot, akkor egy magyar ember nagy lelkesedéssel írta a Nemzeti Hírhálóban, hogy most végre Obama lesz az elnök és jön a "Változás".
Azóta Obama kiválasztotta az alelnökjelöltjét, Joe Biden-t. Obama ugye az AIPAC embere, de ez még semmi! Biden pedig vallomást tesz, hogy ő Cionista. Íme ( http://www.youtube.com/watch?v=yAZmO80dLfE )

McCain-ről pedig egy szót sem érdemes ejteni. Kiváncsi vagyok Orbán Viktorra, mint hallottuk, meghívást kapott a Republikánus Konvencióra. Nem tudom Orbán Viktor tisztában van-e azzal, hogy idén a republikánus konvencióra McCain nem rendelkezik a delegátusok többségével! Ez pedig okozhat nagyon nagy meglepetést! Ugyanúgy mint Abraham Lincoln 1860-ban a Republikánus Convencióra úgy jutott be, hogy nem rendelkezett saját delegátussal, de egy megfelelő beszéddel ott megnyerte a többséget és a végén elnök lett. De voltak még mások is, mint például Rutherford B. Hayes és Warren G. Harding tudott maga mellett 60 delegátust. James A. Garfield pedig szintén egyetlen delegátussal nem rendelkezett. Mégis mindezek megnyerték a Republikánus Konvenciót, majd az elnökséget is.
Most újra fennáll ez az esély. Egyrészt azért, mert McCain nem egy szimpatikus figura még republikánus körökben sem. Másrészt meg azért, mert most is ott van az a jelölt aki ott lesz a Republikánus Konvención, s ő gyökeresen más mint McCain és Obama. Ráadásul épp arról van szó aki a pénzhatalommal immár 25 éve küzd. A fenti cikk szerzője, Paul Craig Roberts is ugyanabból a táborból való, mint akiről beszélek, Ron Paul-éból. Ezért meséltem el ezt az egészet, látva a fenti cikket.

Bár csoda kategóriának számítana, de benne van a pakliban ez a helyzet is. Na kiváncsi vagyok én akkor Orbán Viktorra, ugyanis őt nem azok látják vendégül, hanem a neokonok, akik ugyanúgy cionisták mint az előbb említett Obama alelnökjelölt. Azok után vajon mit fog lépni, hiszen akkor a NATO bővítési kampányban vállalt szerepéért nem lesz ki fizessen, így nem tudná megvásárolni a főhatalomtól az elkövetkező elnöki széket idehaza.

(Legyen ez a hozzászólás tanulságul, ha a fordulat bekövetkezik. 2008-augusztus-24)

Ne fedjük el Grúzia független(??) ország

Ne feledjük el azt a tényt, hogy a grúz területekből kiharapott "Abháziát" és "Oszétiát" az orosz ármány és a KGB hívta életre és senki a világon nem ismerte el azok "függetlenségét". Az elszakított területek feletti szuverinitás visszaszerzését eddig is orosz "békefenntartók" akadályozták, akiknek tevékenységébe az már nem fért bele, hogy megakadályozzák a grúz területek elleni folyamatos rabló-fosztogató betörésket és fenyegetést.
Az már csak hab a tortán, hogy az ez ellen fellépő (félrevezetett és stupid) grúz vezetés lenne az "agresszor" és a "tömeggyilkos".
Ők csak balekok, akik elhitték, hogy a demokratikus világ támogatja függetlenségüket és területi integritásukat. Nagy árat fizetnek ezért a tévedésükért, akárcsak mi anno....

Éhesló

McCain összefonódott a grúzokkal?


Függetlenség
(http://www.miep.hu/fuggetlenseg/2008/augusztus/15/8.htm)

Furcsa összefonódásokra hívta fel a figyelmet a Washington Post. Miközben John McCain a közelmúltban is határozottan kiállt Grúzia mellett, a republikánus elnökjelölt-aspiráns tanácsadója résztulajdonos abban a cégben, amely tanácsokkal látja el a grúz kormányt. McCain külpolitikai tanácsadója, Randy Scheunemann 200 ezer dolláros szerződést kötött a grúz kormánnyal, hogy kampányoljon értük Washingtonban. Érdekes egybeesés, hogy a szerződés aláírásával egy napon McCain és Mihail Szaakasvili hosszú telefonbeszélgetést folytatott - írja a The Washington Post.

A szovjet időket idézi Grúzia lerohanása McCain kampánystábja szerint az Orion Strategies nevű tanácsadó cég tevékenységének semmilyen szerepe nem volt a grúz elnök és a republikánus politikus beszélgetésében, mivel a grúz követség kezdeményezte a hívást. Szakértők szerint azonban legalábbis vitatható, hogy helyes-e, ha egy tanácsadó egyszerre dolgozik egy külföldi érdekeltségnek és egy elnökjelöltnek. Scheunemann azonban ebben az időben abbahagyta a Grúziának szolgáltatott tanácsadást, de még mindig a cég résztulajdonosa volt, egészen májusig, amikor is McCain új, lobbiellenes kampányának eredményeként, kiszállt a cégből.

2004 óta az Orion Strategie mintegy 800 ezer dollárt kapott a grúz kormánytól. Az ilyen kapcsolattartások célja többek között, hogy Grúzia a NATO tagjává kíván válni, továbbá szeretne minél határozottabb amerikai támogatást kapni, főleg dél-oszétiai politikájához. McCain úgy reagált, hogy a kilencvenes évek eleje óta jó viszonyt ápol a grúz vezetőkkel, Szakasvilit pedig közeli barátjának nevezte.

"Láttuk már ezt a fajta agressziót Prágában és Budapesten annak idején. Nem mondom, hogy újra beköszönt a hidegháború időszaka, de nem hittük volna, hogy a XXI. században tanúi leszünk hasonlónak" - mondta McCain, miután értesült az orosz ellentámadásról.

Obama óvatosan fogalmazott

Barack Obama, a demokrata elnökjelölti cím várományosa szintén elítélte az orosz akciót, ám nem használt olyan erős szavakat, mint McCain és szóvá tette Grúzia hadműveleteit is Dél Oszétiában. "Az orosz békefenntartó erőket pártatlan nemzetközi erőknek kell felváltaniuk. Grúziának pedig tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától Dél-Oszétiában és Abháziában. A vitatott területekről pedig megállapodásra kell jutniuk az érintett feleknek" - nyilatkozta hétfőn nyaralását megszakítva a demokrata politikus. McCain és Richar Holdbrooke ENSZ-nagykövet is megkésettnek és túl enyhének ítélte Obama reakcióját.

(Forrás: fn.hu)
NH

Rózsa-Flores Eduardo رﻭﺸﺎ ﻔﻠﻮرﺱ ﺃﺪﻭﺍرﺪﻭ
"Én a halálban csak a boldogságot látom, míg a zsarnokság alatt csak a boldogtalanságot" Husszein Imám

Kísértet

Megint bejárja Európát és a Világot.

Mért is hihettük, hogy másként lesz?
A pénznek megint hatalom kell, megint emberek százainak, ezreinek kell meghalnia értelmetlenűl, hogy el se tudjuk feledni közel, távoli múltunk.
Visszabeszélnék itt a szomszédunkban lejátszott népírtásra és etnikai háborúra.
Igen, a volt Jugoszláviára gondolok.
Hol voltak a heves, "Majd én megmondom" reakciók? Hol voltak a békegalambos, kéksisakos hősi halottakat mindenáron vezénylő politikusok?
SEHOL!!
Kiírtottak min. félmillió embert az egész világ szeme láttára. Voltak jajszavak, utolsó hörgések a vérbefúlásban, de senkit sem érdekelt.
Annyira sajnálom a Grúzokat és a szerencsétlen Oroszokat, mint 56 hőseit és 68 prágai áldozatait.
Nem változott itt semmi!
Tulajdonképpen az sem érdekel, hogy ki kezdte! Majd Hágában kiderűl, ha valakinek ez lesz az érdeke és eléri, hogy kiderítsék.

Gondolom addigra Iránt megsemmisítik, Izrael felszámolja a Világterrorizmust az USA-val egyetemben, kis hazánkban nem lesznek kordonos ünnepek és a következő olimpiát Észak Korea kapja.

 wind

Tudni kell,

hogy a gruzok Saakasvili CIA ugynok vezetesevel inditottak el ezt a haborut. McCain teljesen a zsido lobbi kezeben van. Annyi tortent, hogy a zsidok athelyeztek befolyasukat a volt Szovjetuniobol Gruziaba es Ukrajnaba. Magyarorszagrol regen nem beszelek. Orban eppen most dorzsolozik a neocon elithez Denver-ben. What else is new?

A neokon Orbán

Nos, ha valaki most sem ismeri fel, hogy a zsidesz a leendő VILÁGKORMÁNY építőinek feltétlen kiszolgálója, akkor azokkal nincs is mit beszélnünk.

Nagy árat fogunk mi még fizetni azért, hogy Orbán az oroszokat gyalázta.
Most sajnálom igazán, hogy néhány évig (4-5?) én is bizonyos mértékig a "hívük" voltam.

Ezek után már sosem, bármily hangzatos "nemzeti" szólamok hagyják is el a szájukat.

Már nem hiszek nekik.

Adjon az Isten...!

"Sion Hölgyeinek Jegyzetfüzetei"

sajnálom,

de "talán" igaz: az öreg Bush...szabadkőműves! Ők tudják, hogy ekőrehozott választások lesznek, eligazításon van Viktor! Sajnálom, de igaz:Fényképem van Hitler és Rotschild TULE társaságban  egy asztalnál! És soha ne feledjük: ki feszíttette keresztre JÉZUST? Apróságok: hol van 300év/ 600-900/? Visoco-i piramisok-mit tudunk róluk? A benne levő kb.250ezer-éves szkíta ékírásról? Ja, mi itt voltunk-vagyunk-és NEM MEGYÜNK SEHOVA! 

Hitler és a cionisták

Szerintem mindenki tudja, pontosabban mindenkinek tudnia kellene, hogy a nemzetiszocializmus éppen úgy a cionisták érdekeit szolgálta, mint a XX. század összes eszmerendszere. Bár, külsőleg nem úgy tűnik, mégis fel kellene ismernünk a háttérhatalmat.
MOST is fel kell ismernünk a felbujtókat, akik a hatalomtól kapják a júdáspénzt.
A "nemzeti oldalon" jól ismert személyiségekről van szó, akikről sokan azt hiszik, hogy azok, akiknek mutatják magukat. Nagyon jól kiképzett emberekről van szó, akikről egy "átlag polgár" meg nem állapíthatja, hogy ügynök. Megvezethető emberek sajnos a mi oldalunkon is vannak. Ők ezekből az emberekből élnek.
Csupán annyi szükségeltetne, hogy ezen embereket a nap 24 órájában megfigyeljük, s lám elég érdekes információkhoz juthatnánk. Pedig ez szentségtörés, ugyebár?

"Sion Hölgyeinek Jegyzetfüzetei"

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.