Si vis pacem, para bellum!

Miért játszik rá a Gyurcsány vezetés a polgárháborúra?

Nem tudom, ki mennyire van tisztában ezekkel a dolgokkal, konkrét, egyértelmű, 100%-os megcáfolhatatlan bizonyíték nincs rá, de leírom azoknak, akik nem hallottak még róla, hogy VÉLHETŐEN mire megy ki ez az egész, a magyarok és cigányok összeugrasztása, polgárháborús helyzet szítása. 

 

Rátérve a lényegre, a dolgok mozgatórugójára (és itt nagyon kéretik nem abbahagyni az olvasást egy legyintéssel!): van egy ország, úgy hívják Izrael. Izrael a Közel-Keleten található, mint tudjuk, szomszédjaik pedig arabok. A két kultúra nagyon "üti" egymást, teljesen különbözőek, és ez komoly feszültségeket szül. Ám önmagában ez nem eredményezne olyan háborús helyzetet, mint amit ma láthatunk ott. A helyzet oka az, hogy Izrael állam 1948-ban alakult meg a palesztin nép földjén, ahol addig palesztinok éltek, zsidók csak elenyésző számban.

 

Az állam megalakulása azt eredményezte, hogy az addig országgal nem rendelkező zsidók Palesztinába vándoroltak, és számuk ugrásszerűen megnőtt. A miértre, és hogyanra most nem térnék ki, mert ez az írás nem erről szól. Lényeg a lényeg: a palesztinok kitaszítottak lettek saját otthonukban. Ugyanolyan ez, mintha pl. Magyarországra széles nemzetközi segítséggel bantu-négerek milliói települnének be, és kikiáltanák az Európai Bantu Köztársaságot, magasról téve az őslakos magyarok jogaira. 

 

Összességében ez az a plusz, ami az oka - a nagyfokú kulturális különbözőség mellett - a Közel-Keleti terrornak, háborús helyzetnek, a zsidó és az arab világ szembenállásának. Ez a folyamatos hadban állás semelyik félnek sem jó, és a palesztinok érthető okokból sohasem fogják feladni hazájukat, a zsidók pedig rájöttek, hogy soha nem fognak tudni végleg elbánni az összetartó, temperamentumos palesztinokkal. És itt jön képbe Magyarország... 

 

Magyarország Közép-Európai ország, lakóitól külsőleg a zsidók nem különböznek, emellett a magyar nép nem olyan természetű, mint a palesztin, sokkal higgadtabb, nyugodtabb, és ami fontos: befogadóbb. Magyarországon a kis családok a jellemzőek (legalábbis a magyarság köreiben), és az emberek közt nincs, vagy csak kis összetartás van. Magyarországon él a legtöbb zsidó Közép-Európában, számukat 80-200 000-re becsülik. Túlnyomó többségük Budapesten él. 

 

Magyarország rendkívül nagy földalatti édesvízi készlettel rendelkezik, amely a jövőbeni vízhiány miatt - egyöntetű vélekedés szerint - háborúk kitörésének lehet az oka, csakúgy, mint ma történik ez az olajjal; és nem utolsó sorban remek termőföldekkel rendelkezik, mely - normálisan kihasználva - az ország népességének legalább a négyszeresét is el tudná látni mezőgazdasági termékekkel. 

 

Mindezt figyelembe véve Magyarország igencsak ideálisnak tekinthető a zsidók számára. Ugyanis erről van szó, Magyarországot választhatták új otthonuknak, Magyarország lesz az új Izrael, ha rajtuk múlik.. A magyarok pedig "palesztinok" a saját hazájukban. Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, álljon itt Simon Peresz izraeli államfő elszólása: "manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani... Felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot." 

 

Mint vélhetően mindenki tudja, a zsidók nem a szegénységükről híresek, hanem épp ellenkezőleg: hatalmas vagyonokkal és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, a kezük úgyszólván elér bárhová. A zsidók uralják a médiát és a politikát (meg sok mást is, de a cikk tárgyával kapcsolatban ez a lényeges). Nem véletlen volt az, hogy a médiumok egyszerűen nem hozták le a hírt, miszerint izraeli állampolgárok felvásárolják Magyarországot. 

 

A zsidó identitás érdekes dolog, azonban leegyszerűsítve a dolgot, náluk nem is annyira a nacionalizmus, a nemzeti büszkeség dívik, hanem a hatalomvágy, a pénz iránti sóvárgás, pénzéhség. Jól mutatja mindezt az, hogy a zsidó emberek rendre magyarosítják a nevüket, ráadásul jól csengő, nemesi nevekre (pl. Andrássy stb.). Számukra kevésbé fontos a nemzet, az identitás (bár mint mindenhol, itt is akad kivétel), nekik mindegy milyen nyelven beszélnek, ők egyszerűen nem lojálisak ahhoz az országhoz ahova születtek, és ez komoly veszélyeket rejt magában. Számukra a legfontosabb dolog, mint már említve volt, a profit, a pénz, a hatalom, mindegy milyen úton elérve. 

 

Politikailag nagyrészt az SZDSZ nevű pártba tömörül a zsidóság, szavazóik nagy része szintén közülük kerül ki. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az SZDSZ szereplésének megoszlása: Budapesten igazi hatalomnak számít az SZDSZ - mint már említve volt, a zsidóság nagy része ott él -, rendszeresen jól szerepel, ezzel szemben vidéken alapszervezettel is alig rendelkezik a párt, és bőven 1% alatt szerepel a választások alkalmával. Az SZDSZ liberális pártnak nevezi magát, valójában azonban az izraeli betelepülést készíti elő ténykedésével, még ha ez merész, vakmerő állításnak is tűnik. 

 

Sajnos azonban nem az, csak nézzük meg kikért kardoskodik a párt: a cigányokért. Az SZDSZ-hez kötődik a "megélhetési bűnözés" bevezetése. Ez gyakorlatilag engedély az ilyenre amúgy is fogékony cigányoknak a szabadrablásra. Valószínűleg ezt már jól tudja az egyszerű ember is, ugyanis tapasztalta sokuk; arról van szó, hogy 20 000 Ft-ig nincs értelme feljelenteni a lopást elkövetőt, mivel az addig az értékig csak szabálysértési eljárást von maga után.

 

Ám még ha sikerre is viszi valaki azt (a cigányok részéről rögtön beinduló fenyegetőzések, valamint az engedékeny bíróságok ellenére is), a kiszabott bírságot egyszerűen nem lehet behajtani a cigány családokon azon egyszerű oknál fogva, hogy a segélyekből nem lehetséges levonni pénzt. Márpedig a cigány családok nagyrészt rendre erre az életmódra rendezkedtek be. Remekül meg lehet élni belőle: a magas gyermekáldás miatt eleve többszázezer forintos segélyekben részesülnek a cigánycsaládok, ezt még rendre lopásokkal, rablásokkal egészítik ki (újfent megélhetési bűnözés, ugyebár). Ráadásul Magyarországon a büntethetőség határát - 14 év - sem sikerült lejjebb szállítani, ami egyenesen Kánaán a kiskorú cigánygyerekek számára, akik ezt tudatosan és kegyetlenül kihasználják, az állam pedig íly módon tehetetlen. 

 

Mindez egy igen gyanús eljárásmód, melyen a politikusok nem hajlandóak változtatni, még csak vitatkozni se róla, a kérdés felvetése pedig a rasszizmus bélyegének az emberre való rásütését vonja maga után, akkor is, ha a tervezetben szó sincs romákról. Pedig nagyon egyszerűen meg lehetne oldani: 3 gyermek után nem segély, hanem kereset utáni adókedvezmény-vagy mentesség járna. A büntethetőség korhatárának csökkentését és a 3 gyerek után járó segély helyetti adókedvezmény bevezetését csak egyetlen párt merte felvetni, mi több népszavazásra bocsájtani (más kérdés, hogy az OVB formai hibákra hivatkozva, szintén gyanús módon elutasította őket): ez a párt a Jobbik nemzeti radikális párt. 

 

Emellett a segélyeket nem pénzben, hanem élelmiszerben, tűzifában stb. kellene kiosztani. Mert jelenleg alkoholra, drogra, játékgépezésre költi a pénzt az egyszerű cigány családfő. Ez sok helyen bevett gyakorlat, ahol magasabb a segélyezettek száma, sőt büntetendő, és megvonható a segély az ilyesfajta költekezés esetén nem egy helyen. Ám politikusainknál ez sem merül fel. Gyakori vélekedés az, hogy egyfajta háttérhatalom irányítja az országot, alakítja az eseményeket, láthatatlan hatalom ez, amit pedig látunk, az "színház".. 

 

Miközben egyre növekszik és durvul a cigány erőszak, bűnözés, zajlik a rendőrség szisztematikus leépítése, újabban pedig a cigányoknak érettségi sem kell a rendőrségi felvételhez. Hangsúlyozandó, a cigányoknak. Igen, rassz alapján. Mindemellett ha egy rendőr munkáját végezve intézkedni próbál egy bűnelkövető cigány ellen, szinte biztos, hogy felmerül a rasszizmus kérdése. A cigányok nagyon jól tudják ezt, és képesek a fejüket a falba, asztal sarkába stb. beleverni, majd pedig rendőri erőszakra hivatkozva feljelentést tenni. Ebben partnerek nekik a jogvédőik, a kisebbségi ombudsman stb., és valószínűleg rosszul jön ki belőle a szerencsétlen rendőr. Így aztán, néhány ilyen esetből tanulva a rendőrök sok esetben egyszerűen nem hajlandóak intézkedni kisebbséggel szemben, vagy csak látszatintézkedést tesznek. 

 

Ez az egész szisztéma a felsőbb körökből származik, a rendőrséget átszövi a politika, a rendőri vezetők gyakran az MSZP-SZDSZ holdudvarához tartoznak, "nekik dolgoznak", persze nem buzgó baloldaliságuk, vagy meggyőződéses liberalizmusuk miatt, hanem vélhetően anyagi okok állnak a háttérben. Mint tudjuk, a zsidók nagy tőkével rendelkeznek, kezük bármeddig elér. Ha pedig nem is ilyen lelkületű, vagy nem megvesztegethető a rendőri vezető, akkor is vannak még módozatok viselkedésének megváltoztatására... A kis rendőr sem tud mit tenni: családja van, nem ellenkezhet, mert nem akar állás nélkül maradni, az 1-2 gyermekes családok nagyon kevés segélyben részesülnének, és emellé arcátlan módon lopni nincs gusztusa a rendőrnek. Így marad a gyakran hallott kijelentés: "én csak parancsot teljesítek". 

 

A cigány bűnözéssel kapcsolatban elmondható, hogy a média szintén vaskosan benne van annak elkendőzésében; mint már említve volt, óriási a zsidó befolyás a médiában. Vegyük csak a mindenki számára egyre nyilvánvalóbbá váló tényt, miszerint a média igencsak adja a lovat a bűnöző cigányság alá, ugyanis a bűntényeknél nagyon ritka az, ha megemlítik, hogy cigány volt az elkövető. Újabban már az "az elkövető és népes rokonsága" - melyből a többségnek leesik az etnikai hovatartozás - szófordulat is vita tárgya, miszerint előítéleteket szül. Ezzel szemben, ha cigány az áldozat, akkor rögtön beindul a gépezet, alapeset az, hogy megemlítik az áldozat etnikai hovatartozását, majd pedig kihegyezik a történetet rasszista támadásnak. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy meg kell küzdeni azért, be kell bizonyítani, hogy NEM rasszista volt a támadás. És nem ám fordítva. Ilyenkor az SZDSZ-es cigány képviselők beindulnak, a legnagyobb médiumoknak adnak nyilatkozatokat az elharapódzó magyarországi nácizmusról. Így történt ez a nagycsécsi molotov-koktélos támadás után is, Mohácsi Viktória, cigány származású SZDSZ-es EP képviselőnk reflexszerűen adta a nyilatkozatot a BBC-nek, odamondva még, hogy az utóbbi időkben 20 ilyen eset történt, persze azt nem megemlítve, hogy az áldozatok közt magyarok is voltak, valamint, hogy rendre cigányok voltak az elkövetők. Azóta a nagycsécsi esetről is kiderült, hogy alvilági leszámolás volt, a piac újra felosztásáért megy a harc az uzsorások közt. 

 

Természetesen helyreigazítás a BBC-n nem történt, bocsánatkérés az EP képviselőnő részéről pláne nem. 

 

Említésre méltó még a közelmúltban történt kiskunlacházi eset. Egy helyi, 14 éves lányt megerőszakoltak, majd meggyilkoltak. Óriási felháborodás kerekedett, az indulatok kezdtek elszabadulni; a helyiek 6 cigány embert (köztük fiatalokat is) gyanúsítottak.. A kiskunlacházi polgármester tüntetést szervezett, kimondatlanul, de a cigány erőszak ellen. A tüntetésre a 9000-es nagyközségben 6000-en, más források szerint több mint 3000-en gyűltek össze. A balliberális média helyenként "mintegy ezer fő"-ről beszélt... Sietve hozzá tette, hogy több száz gárdista és Gój Motoros vett részt rajta, ezzel mintegy sugallva, hogy mindössze néhányszáz helybéli gyűlt össze. Miközben országosan is elterjedt a híre a 6 cigány gyanúsításának (az internet segítségével), az országgyűlésben az egyik MSZP-s képviselő arról beszélt, hogy "elég volt, nem tűrhetjük tovább, rettegnek a ROMÁK, emiatt megerősített rendőri védelmet fognak kapni". A kiskunlacházi polgármester felismerte, hogy a háttérben az áll, hogy van egy teória, miszerint Magyarországon a cigányok rettegnek a náciktól, és ezt mindenképpen le akarják erőszakolni az emberek torkán. Miközben teljesen nyilvánvaló, hogy a magyarok rettegnek a cigányoktól. 

 

A média annyira elkendőzi az egész problémakört, hogy képes azon vitatkozni, hogy létezik-e cigánybűnözés? És a kifejezés rasszista-e? Miközben fiatalkorú bűnözést, fehérgalléros bűnözést, ukrán maffiát emlegetnek, a cigánybűnözést tagadják. Aki ilyet mond, arra rá lesz húzva a rasszista jelző. 

 

Visszatérve az izraeli bevándorlásos témára, ez az egész eddig leírt jelenség egyenes út a magyar-cigány polgárháborúhoz. És hogy ez miért jó a zsidóknak? Nagyon egyszerű: egy polgárháború nagy elszegényedéssel jár, minden elértéktelenedik, az emberek rákényszerülnek értékeik eladására. Egy széthullott, polgárháború sújtotta ország a legkönnyebb préda a gazdag zsidóknak, és mindemellett háborús helyzetben rendkívüli törvényeket is be lehet vezetni. Ez az oka a várható magyar-cigány polgárháborúnak, melyet a háttérből kezüket dörzsölve zsidók szítanak. Ha a nagy áldozatszám után a háború lecsengett, a zsidók legálisan áramlanak majd be, egy megfogyatkozott népességű, végletekig legyengült, de csodás adottságokkal rendelkező országba. Ők viszont már nem fogják támogatni a romákat, bánásmódjuk valószínűleg a palesztinokkal szembenihez lesz hasonló. 

 

Mindezen dolgok a közeljövőben, de nem néhány év múlva történhetnek. Okai ennek a népesség megoszlásban keresendők. Jelenleg Magyarország népességének mintegy 10%-a cigány. A fiatal korú népességet tekintve azonban sokkal rosszabb a helyzet, egyes felmérések szerint a 8 éven aluliak fele már cigány származású, országosan. A sokkal inkább cigányok lakta területeken pedig (pl. Borsod) még rosszabb a helyzet, egy felmérés szerint Miskolcon 40 újszülöttből 33 cigány. 

 

Ennek fényében az izraeli betelepülés akkor kezdődhet el, ha ezek a gyerekek "beértek", ugyanis ekkor a felnőtt korú lakosságnak már nagyon nagy része lesz cigány, ők lesznek a többség. És bár az össznépességen belül még mindig a magyarok lesznek többségben, azonban ez csak statisztika, a többség az öregkorú magyarok nagy számának lesz köszönhető. Mindeközben a magyar fiatalok a katasztrofális helyzet miatt mind nagyobb és nagyobb számban fognak kivándorolni, ami még jobban rontani fogja az ország és a magyarság helyzetét, még inkább elősegíti az elcigányosodást. 

 

Így tehát a polgárháború, nagyfokú kivándorlás, a média általi elbutítás, valamint az alacsony születésszám miatt igencsak megfogyatkozott és megroppant magyarság már képtelen lesz bármit is tenni a zsidóság betelepülése ellen. Az új állam (ami papíron persze még mindig Magyarország lenne) nemzetiségi megoszlása a mostanihoz képest döbbenetes képet festene (bár csak fiktív példa): 4-5 millió magyar (ráadásul elöregedett nemzetiség), 2-3 millió cigány, és a majdani kb. 200-300 000 zsidóhoz települnének be az újabb zsidók. Persze ne képzeljük azt, hogy majd serege élén fehér lovon bevonul az izraeli államfő, és kitűzi a Parlament tetejére a Dávid-csillagos izraeli lobogót, majd pedig kikiáltja az Új Izraeli Köztársaságot. Nem, a zsidók nem játszanak nyílt lapokkal. Mint az elején elhangzott zsidóknak nem nemzetállam kell, számukra kevésbé fontos a nép, a nemzet, a nacionalizmus, nekik élettér kell, hatalom, minél nagyobb lehetőségek pénzszerzésre, profitálásra. És mindezt lehetőleg nyugodt körülmények közt. A cigányság már nem fog problémát jelenteni, ugyanis az izraeliek nem fognak habozni a cigányokkal szembeni fellépéssel. Bár a cigányokra jellemző a nagyon agresszív viselkedésmód, ám ha megmutatják nekik, hogy "hol a helyük" és "ki az úr a háznál", akkor egyértelműen meghunyászkodnak, és élnek inkább a maguk zárt, szinte törzsi világában. Jó példa erre a szlovákiai cigánylázadás leverése. Pedig az még igencsak kíméletes volt a zsidók palesztinokkal szembeni jelenlegi fellépéseihez viszonyítva. 

 

Összefoglalva tehát a dolgokat: 

 

1. Izrael, a zsidók jelenlegi hazája "kényelmetlenné" vált a zsidók számára, az arabokkal, palesztinokkal való folyamatos háborúzás miatt. 

 

2. Magyarország ideális, mint új haza, mivel nagy földalatti édesvízi készlettel rendelkezik, népe barátságosabb, befogadóbb, sokkal kevésbé agresszív, és nincsenek tőlük idegen arab államokkal körülvéve. 

 

3. A Magyarországra való betelepülés egyfajta modern honfoglalás; felvásárlásokkal történik, az egész a háttérből lesz irányított. 

 

4. A felvásárlások jelenleg is folynak, azonban a politikát, médiát, rendfenntartó erőket uraló és azokat tönkretevő zsidók magyar-cigány polgárháborút szítanak, amiből ők jönnének ki jól, nevető harmadikként. Ekkor teremtődne meg nekik csak igazán az esély a betelepülésre. 

 

A felvázolt jövőkép csak mint lehetőség merül fel, semmi sem biztos, ha valaki hülyeségnek tartja, nyugodtan nevessen rajta, hátha az idő a kételkedőket igazolja. Azonban mindenkinek joga van tisztán látni és elgondolkodni, mindezt megvitatni, és ha még egyértelműbben a felvázolt szerint alakulnak a dolgok, akkor lássa át, hogy mire megy ki a játék, és tudja hova szavazzon (ennyi jogunk még van). Ne a zsidók uralta média sugallataira hallgasson, miszerint "Fidesz vagy MSZP? MDF vagy SZDSZ?". 

 

A nemzeti radikális oldal (Jobbik, Magyar Gárda) a médiában csak és kizárólag a rossz oldaláról mutatkozhat (azt is irtózatosan felnagyítva, eltúlozva, nem egyszer hazugságokon alapuló állítások, rágalmak hangzanak el róluk). Ez az egyetlen lehetőség, amitől még tartanak, ez az oldal az, ami felkavarhatja az állóvizet a politikában, és hatására fejek hullhatnak (persze nem szó szerint). Mindenki jól gondolja meg, hova teszi az X-et. 

 

Végszóként pedig álljon itt az, hogy bár ez az írás a népekre nézve általánosító volt, mindig van kivétel. A zsidók sem mind rosszak, és a cigányok sem. Azonban a helyzet fintora az, hogy ezek a kivételek is nagyon rosszul fognak járni. A népharag utolérheti a dolgos, két gyerekes, csendes cigányembert is. A sarki zöldségárus Goldstein Irma néni pedig szintén nem tehet a dolgokról, ő is ember, és megvezethető, így a média által folyamatosan sulykolt-sugallt náci veszélyt szinte a bőrén érzi, és féli azt a napot, amikor csuklyás-bakancsos, kopasz nácik jönnek majd érte, és elszámolnak vele, pusztán azért, mert zsidó származású.

Forrás: nemenyi.net

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Én több mint fáradt

Én több mint fáradt vitatkozni azzal, hogy megromlott rohadt western emberek, akik az egyetlen oka, hogy tartson ki az ország gazdasági, nem csoda, hogy mi az érték csak láttam a nyugati kultúra pénz, és a demokrácia terjesztése általában csak egy béna
mentség, hogy meghódít vagy egyszerűen brutális occupie más országokban ... testking 70-642 Ha ez nem valósul meg Magyarország nagyon közel van a polgárháború most
és az esetben, ha a nyugat nem támogatja ezeket az embereket (ami csak a hitelek nevét a legújabb) azok a trhown meg a hatalmat most. Én nem vagyok nagy rajongója a Fidesz, de senkit lenne ezeket az ország jobb, mint ez. Úgy gondolom, a választási
nem oldja meg ... testking CISSP Ne felejtsük el, hogy senki sem szavazott Gyurcsány, csak táncoltunk a kép a választások után! Igazából én nem szavaz bármely fél most a paletta, de az emberek többsége lenne, és ez a három év a depresszió A vár ezen szocialista megszabadulni le, hogy jusson és!
Persze ez ellen, a döntő interrest, így a tag nekem natzi
vagy bármit is használható! Kit érdekel, mi ellen harcolni, míg utolsó istállót a vérben, és miután Magyarország vissza a Azt jelenti, testking JN0-140 hogy a magyarok már az áldozatot, az én B & O TV-t, vagy Gucci szemüveg, hogy ez megéri ...

?

Elég zavaros írás.

http://api01.extra.hu

A bölcsességek margójára

1/Egy leendő Izrael állam kialakitásának helyéül kezdetektől fogva Magyarország is lehetséges jelöltje volt.
2/Aki a fenti cikk logikáját végigköveti .. nem tudom hogyan képes azt kikövetkeztetni belőle,  hogy annak írója a Jobbik imádója? Ez a cikk szerintem a Jobbik politizálásának egy kitünő kritikája is.
3/Kérdezem továbbá...Hogyan lehetséges az ,hogy Magyarország az elmult 150 évben mindenből, de mindenből csak a rövidebbet húzta.Ilyen véletlen a mesében sincsen! Mivel nincsen rólunk magyarokról  orvosilag kimutatva a mazohizmus betegsége igy feltételezem valaki más teszi ezt velünk.
4/A felszinen lehetett Monarchia, lehetett,133 nap,Horthy-korszak,Német megszállás,Orosz-"felszabadits",Kádár -korszak,Rendszerváltás...mindig és mindig a háttérben és sajnos a legtöbbször nem csak a háttérben, ott volt a magyarországi és nemzetközi zsidóság.
Amig Magyarországon nem lesz kimondva történészek és politikusok által a zsidómegszállás 1867 óta tartó , időhöz is jól köthető ténye, addig mindig tévutra fog futni a magyarság minden politikai és gazdasági felemelése érdekében tett erőfeszítés.
Az egész politikai fásultság vagy apátia amiről itt olyan okosan tudnak a politológusok beszélni az pontosan abből adódik,hogy az emberek régtől fogva azt várják,hogy egy politikai mozgalom végre kimondja Magyarország zsidómegszállásának tényét .Minden mást csak mellébeszélésnek tartanak.Uraim...FEL KÉNE SZABADÚLNI MÁR...

Külső ellenség?

Herzl Tivadar a cionizmus megteremtője - zsidó nacionalizmus - és ezért nem véletlenül viseltetnek a zsidók némi nosztalgiával Magyarország és az itt élő zsidó hagyományok iránl, Izrael-t is itt találták ki igazából. Szóval ne kárhoztasd a zsidókat azért, mert büszkék a nemzetükre és a nemzeti gondolatuk kitalálójára. Másrészt! Ne próbáld a Magyarságot mentegetni, egyáltalán nem külső ellenség okozta azt, amin átmentünk, hanem MI MAGUNK! Persze könnyíthetsz a lelkeden azzal, hogy valamiféle zsidó összeesküvésre kened, mert való igaz, a zsidók kihasználták a kínálkozó lehetőséget (a korrupt és hazaáruló politikusainkat), de attól még MI ENGEDTÜK MEG, hogy ilyen hazaáruló vezetőink legyenek. Gyurcsány még mindig él, elég ennyit mondanom! Amúgy egy ragyogó írás rólunk: http://portal.jobbik.net/index.php?q=node/6222

Igen, főleg külső!

Gondold csak meg admin ..ha valamilyem betegségben legyengült embernek az orvos azt mondaná köszönheti a bajt magának mert nem kondizott eleget.
Itt a magunk kisszerüségét sem lehet figyelmen kivül hagyni persze ,de ha százszor különbek leszünk, a külső ellenség az  akkor is itt marad és akkor is pusztítani tud és fog is. Az ellen is tenni kell, mert csak a magunk nemesítésével soha nem fogunk célt érni.
Ha azt mondod ,hogy legyen igy,.. nézzek külső okot bajainkra ha a lelkemet ez nyugtatja meg ,akkor akár én is megkérdezhetném,hogy nem egy túlméretezett egóval van dolgunk akkor amikor minden baj forrásának magunkat jelöljük meg?
Továbbá a figyelmedbe ajánlom azt körülményt,hogy a .. vaktyúk is talál szemet ..az az legyünk bármilyen diplomáciai bénák, idétlenek széthúzók stb az egyszerüen lehetetlen,hogy az elmult 150 évben az ország csak lefele ment,..minden egyes lépésünkkel a következő mégnagyobb bajt is előkészítettük.Szent meggyőződésem ,hogy ilyen mérvű vereségsorozat csak ugy lehetséges ha eddig soha nem az ellenségeink ellen álltunk szemben.
A történelem során nem akármilyen ellenségeket sodort a Kárpátmedencébe a rossz szándékuk...Nyerni egyik ellen sem nyertünk de minddel felvettük a küzdelmet.Rövidebb hosszab idő után mind eloldalgott vagy letelepedett és elfogadták az itteni rendet. Ez az alternativa a zsidóság részére is adott volt..Élhettek volna itt velünk békében,..No de igy, hogy kiárulják lerombolják  kollaboráns, közhatalmi szerepbe beültetett embereik révén az ezer éves  országot ..légyen az végrehajtó hatalmi, törvényhozói vagy birói ..mindenhol az ő lefizetett kilóra megvásárolt  embereikbe botlunk.Remélem egyikőnk sem hiszi hogy itt csak egy egy személycserével meg lehet oldani a bajt?

Igen, főleg belső!

Mihelyst szembe tudunk nézni saját magunkkal és őszintén elszámolni... Mihelyst össze tudunk fogni és leszámolni az árulóinkkal, akkor kezdődhet el a felemelkedés. Amíg külső ellenság ármánykodásán nyafogunk és NEM CSINÁLUNK SEMMIT, addig csak nevetségesek vagyunk, de nem veszélyesek. Ideje lenne végre felébredni, megbüntetni azt, amit 150 éve nem büntetünk, az árulást és üzenni a jövőnek, hogy minden áruló így jár. Aztán lehetne felvenni a harcot a külső ellenséggel, ha van egyáltalán.

Nem vagyok elrontója..!

A ..  ha van egyáltalán .. kivételével egyet értek!
Ha elfogadnánk ezt a kis mondatot akkor az  rögtön  fel is vetne egy kérdést. Olyan filozófikusat persze.   ..Ha nem tudjuk ki az ellenség, akkor honnan tudjuk meg, hogy ki árult el kinek bennünket?
A sikeres  hadviselés egyik leges-legfőbb követelménye hogy tudjuk ki az ellenség..Javaslom Sun Tzu A háború művészete idevágó részeit.
Ha nem lenne külső ellenség akkor teszem azt,.. .. minden veszteségünk ami az elmult 150 évben keletkezett, az minden itt a kezeink között lenne szétporladva.A mi tehetetlenségünk és butaságunk révén.No és persze semennyi pénzünknek, lefoglalt vagy elvett vagy elcsalt vagyonainknak senki semmilyen hasznát nem venné sehol semerre a világban.Ha ez igy van vagy igy lenne, akkor elfogadnám azt, hogy csak mi tehetünk mindenről.
Tisztelettel kérdezem...Igy van ez?.. Ha nem akkor ne féljünk már kimondani ..még akkor is ha nem polkorrekt ..Bizony amióta a zsidók betelepedtek magyarországra azóta a magyarság folymatos és egyre gyorsuló lepusztulása történik.Milyen tudományos fokozat kellene  még ahhoz ,hogy az összefüggést megállapitsuk?
Nem vért meg akasztást/azt néhány főbünös vonatkozásában mégis/ kivánok.Egyszerüen csak azt,hogy a hatalomból ki kell szoritani őket.De minden ágából és minden minőségében.Még a helyhatóságokról is.Kollaboránsaikkal együtt.Kezdhetnénk mondjuk ugy is,hogy ha valaki egykoron tagja volt az MSZMP-nem az semmilyen közhivatali, közalkamazotti munkát nem vállalhat el.Miért lennének jobbak a kommunisták az egykori fasisztáknál.Németországban ez igy ment.Sőt még azt sem engedélyezték,hogy valamelyik főkolompos családtagja ilyen állást töltsön ben.
Ó szent Ég ....!Hol állunk mi ehhez?

Külső ellenség isoraz

Természetesen mindig volt/van valami aktuális "külső ellenség"-nek kikiáltott valami. Volt az a labanc, a muszka, most a világelit. Ha úgy lenne, ahogy mondod, hogy a külső ellenség a legfontosabb és már mindenki halott lenne az országban, mert utolsó vérünkig harcoltunk, akkor igazad lenne. DE! Ezek mindig úgy működnek, hogy a helyi kollaboráns elitet felhasználva gyakorolják a hatalmukat. Igazából az összes elnyomó ragadozó, aminek nem lehet alapvetően a ragadozást felróni, mert ez a természete és nem lenne ilyen sikeres, ha közülünk nem lennének árulók, akik valamilyen ellenszolgáltatásért kiszolgáltatnak minket a ragadozóknak. Szóval én fordítva próbálom megközelíteni a kérdést, mint Ti. Először is akadályozzuk meg az árulást (mint ahogy Irakban is és Afganisztánban is teszik), aztán nézzük meg ki fenekedik a vagyonunk, munkaerőnk megszerzésére, melyik ragadozó és vele szemben miként tudunk védekezni. Mert ragadozók MINDIG LESZNEK, azaz a szavajárásotokkal külső ellenség mindig lesz! Mert mindig könnyebb kirabolni pár országot, mint alábbadni a saját életszínvonalamat, főleg ha ezt elősegíti a helyi elit (Ez egyébként az imperializmus, a kapitalizmus rabló fajtája). Itt jelenleg a legfőbb probléma, hogy marharégóta nem büntettük meg se brutálisan, se gyengéden az árulóinkat és ezzel azt üzentük, hogy minket nyugodtan el lehet árulni, mert nincs következménye. Ennek kell véget vetni, üzenni a jövőnek!

Alapban igaz

Bizony admin levezetését vallom évtizedek óta. Amíg a saját portánkon nem teszünk rendet addig a külső ellenséggel szemben erőtlenek vagyunk. Belső ellenségeinkkel kell leszámolnunk, ha tovább akarunk lépni. Belső ellenségeinket ma már csak azok nem veszik észre akik nem akarják. Ne belső ellenségeink mondják meg, hogy mi a bűn és mi az eukonform, hanem magunk moralitásában (ha van) döntsünk.

Első a belső

Ha nincs belső árulás, nincs aki kiszolgálja a bennünket kifosztani akarókat, akkor azt nem is lehetne megtenni. Más kérdés, hogy most már olyan helyzetbe hozták az országot, hogy nagyon nehéz lesz védekezni. De legyen előttünk a finn példa: képesek voltak megvédeni magukat a sokszoros túlerővel támadó SZU ellen (a II. vh előtti történet). Bátorság, hazaszeretet, összefogás, megbízni egymásban, akik hasonlóan gondolkodunk.

Fölösleges fröcsögés

Hát ez az a tipikus okoskodó fölösleges fröcsögés volt. A buta, információhiányos ember okoskodása, a gyűlölettől elvakult ember véleménye.

Először is a fejlett nyugati országok majdnem mindegyike elég nagy édesvíz-készletekkel rendelkezik és a mérsékelt öv esős részén található. Nálunknál sokkal több édesvíz található például Kanadában, ami aztán tényleg nagyon kinyalja a zsidók seggét, de mondhattam volna Finnországot, Argentínát is. Ahol nincs elég víz - egyrészt a nagy népsűrűség, másrészt a klíma miatt - az például dél-Kína vagy India, de a muszlim világot is említhetném zömében, Közel-keletet vagy Észak-afrikát. Mind elmaradott szegény vidékek. Minden ellenkező híresztelés beteges összeesküvés-elmélet-vágy, Magyarország egyedisége édesvíz terén pedig csak urban-legend. Egyetlen egy helyzetben lennénk a világ legnagyobb részénél előnyösebb helyzetben víz terén, mégpedig egy globális felszíni szennyezés esetén, például atomháború esetén.

Másodszor pedig tök fölösleges egy országot felvásárolni, erre vagyonokat költeni, mikor a legtöbb országba szabadon bevándorolhatnak az izraeliek és szívesen fogadják a befektetéseiket is. Mi a francnak felvásárolniuk a földeket? Ugyanmár.

Harmadszor milyen érdekük fűződne egy polgárháborúhoz? A népességet alig irtja ki. A II. VH-ban is Európa ~400 milliós lakosságához képest elenyésző számú ember veszett oda, ha jól emlékszem 20 millió körül volt. Ez "csak" 5%, pedig elég véres háború volt, tehát népirtásra nem túlzottan hatékony a háború! A polgárháború viszont hazavágja a gazdaságot és rombolja az ország értékeit. Aki ide akar bevándorolni az ellenérdekelt az ország értékeinek lerombolásában. Amúgy is mi értelme lenne, mikor a cikk szerint befogadó nemzet vagyunk?

Összességében ha valakit ennyire elvakít a gyűlölete az nem fogja meglátni az igazi veszélyeket és komolytalanná válik bármely értelmesnek indult eszmecserében. Sajnálatos módon ez az elvakult gyűlölet széles körben jellemző a nemzeti oldalra, tele vannak az emberek tévhitekkel és mindenki csak okoskodik. Lehet, hogy ez az érdeke egyeseknek? Ez nekik pont így jó, hogy elénk dobott gumicsontokon rágódunk? A butaság kiszámítható!

Yoda!

Ébredj már fel!
A te imádott Jobbikod dolgozik ezen a polgárháborús helyzeten! Nem nehéz benneteket kiszámolni, akár zsidó, akár nem zsidó, aki kiszámolja, hogy mire mi a reakciótok! Kicsit szofisztikáltabban kellene gondolkodni, hogy ne legyetek már annyira kiszámíthatóak!
Kinek az érdeke, hogy a dolog a cigányokról szóljon? Nehogy a tolvaj, rabló, hazaáruló urak ellen menjen a népharag!
A cigányok nagyon könnyen elintézhetőek lennének, csak nem kellene hergelni a jó népet sem pro- sem kontra. Ez csak rendőrségi ügy, vagyis kormányzati akarat kérdése. Ami nincs. Ezért ugyanaz jó Gyurcsányéknak, ami a Jobbiknak.
Olvasd el milyen szánalmasan semmi interjút adott Vona a HV-nak! Egy várost nem lennének képesek elvezetni, nem hogy egy országot. Szánalmasak! Ráadásul azt sem tudják, hogy most a pályán vannak-e vagy azon kívül! Nemcsak buták, hanem gerinctelenek is. 

Bocsika, de kimaradt

az előbb: Én nem imádom a Jobbikot, én csak és kizárólag Istent imádom, hogy tévedés ne essék.
-------
Yoda
"...Iideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomo s az iskolát


P.s.: Egyébként is én nem szoktam fenntartások nélkül kezelni bárkit és bármit. Én ahhoz valószínüleg túl paranoiás vagyok.

Kevered a dolgokat . Figyelj jobban !

Gerinctelen az ,aki hazudik .! Te hová tartozol ? Itt Már buta ember nincs ! Csak olyan aki másként látja a következményeket .A következményt ,majd hozza a jövő .Mindenki mondja mi  az , ami  neki ,nem teszik ,mi az ami tetszik .És jó ha van akarata ,amivel egy párt mellé áll. Mert egyre inkább a "Bőrünkre megy " tartozunk -e valahová   vagy nem .
Azt mondod rendőrségi ügy ??.... Igen ....Annak kellene lenni  !  De,   ha a többség úgy dönt ,a rendőrség nem képes,   a többség számára megnyugtatóan kezelni a helyzetet ,akkor tenni kell ,mint állampolgár , és mint olyan aki a történésekkel nincs megelégedve ,mert minden rólunk szól .
Hergelik a népet ? Vajon kik? Vona Gábor aki hergeli a médiákat hogy ne cenzúrázottan írjanak a gyilkolásokról ? Aki hergeli, a káoszt fenntartó ,és abban érdekelt hatalmat ,tegyen már valamit a megoldás érdekében ?
 Vagy nem -e gyurcsán és bandája hergeli a népet ? Például a bíróságok által gyilkosságok ért kiszabott büntetések nevetségesen enyhe kiszabása miatt ? Vagy mert nem képesek el ítélni 4 év alatt sem az Olaszliszkán gyilkoló cigányokat ?
Te vagy a buta ,te vagy a gerinctelen .Buta vagy mert az írástudásodon kívül ,azt a helyzetet amit ma már csak a cigányok,  és csak a politikusok nem akarnak megérteni ( de meg értik persze ,csak megoldani nem akarják ) te nem érted .
Gerinctelen vagy ,mert azokat bírálod akik,kevés  lehetőségeikkel próbálnak tenni valamit .
Mivel értesz te egyet ?HAJRÁ CIGÁNYOK ! GYILKOLJATOK ????

Köszönöm szépen

a direkt mailben kapott dicséretet a cikkért!
Más:
ha beszélünk egy problémáról és az ellene való védekezésről, az nem polgárháború szítása. A polgárháború szítása maga a probléma, illetve - hogy "villamos" nyelven fogalmazzak - a pozitív visszacsatolás. Ugyan ebben az esetben a folyamat a szabályozott változatból az erősített változatba csap át. Jelenleg ez folyik Magyarországon.
Tocagero a megközelítésed tipikusan az OK/OKOZAT felcserélése. Már bocs a megjegyzésért.
-------
Yoda
"...Iideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomo s az iskolát

NA VÉGRE..!

Régen olvastam olyan cikket aminek a tartalmával az utolsó betűjéig, .. gondolatiságának pedig ,hogyan is mondjam, az utólsó sugallatáig egyet tudtam érteni.Egy kicsit meg is könnyebbültem.Néha azt hiszem csak én szenvedek üldözési mániában.Vagy nem?

Azt hiszem a zsidók nem

Azt hiszem a zsidók nem azért védik a cigànyokat mivel polgàrhàborut akarnànak, hanem inkàbb megakadàlyozni azt hogy vizsgàlni lehessen bàrmilyen  kisebbség àltal okozott problémàkat.
Ha ezt megengednék, holnap a zsidó kisebbség àltal okozott màs jellegü problémàk is vizsgàlhatoak  lehetnének . Ezt akarjàk elkerülni minden àron. Igy ha sok zsidó elkövet bűnöket és lebukik, ök azt mondhatjàk hogy nem a zsidók követték el hanem csak bizonyos zsidók vagy inkàbb "magyar àllampolgàrok"...Tehàt a jövöben nem lehet lépéseket tenni ellenük àltalànos zsidókra vonatkozo intézkedésekkel,csak egyének ellen. Példàul igy nem lehet olyan törvényt hozni amely nem engedi a zsidóknak bizonyos àllàsok betöltèsèt. A következmény hogy igy többségükben megtarthatjàk pozicioikat... Egyébként ami a cigànyokat illeti még nincsenek elegen polgàrhàboruhoz, talàn 30-40 év mulva...
 

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.