Si vis pacem, para bellum!

Civilek az előre hozott választásokért! - Az aktualizált 12 pont!

| |
Civilek a Demokráciáért Kiáltvány!

 1. Követeljük: a közélet tisztaságának helyreállítását!
 2. Követeljük: az ország félrevezetéséért felelősök kizárását a közéletből!
 3. Követeljük: a nemzeti vagyon eltékozlóinak megnevezését!
 4. Követeljük: a tisztességes munka megbecsülésének helyreállítását!
 5. Követeljük: a magyar föld és otthonok védelmét!
 6. Követeljük: a családok és a gyermeknevelés kiemelt megbecsülését!
 7. Követeljük: az oktatás és az egészségügy kiemelt állami támogatását!
 8. Követeljük: a történelmi egyházak méltó megbecsülését!
 9. Követeljük: a közbiztonság megteremtését!
 10. Követeljük: a magyar állampolgárságot a határon túli testvéreinknek!
 11. Követeljük: a nemzeti jelképeink tiszteletben tartását!
 12. Követeljük: a hiteles tömegtájékoztatást, a sajtó függetlenségét!

25 Civil szervezet levele a Köztársasági Elnök Úrhoz
a Parlament azonnali feloszlatásáért
Budapest, 2009. március 26.
Dr. Sólyom László Úrnak
A Magyar Köztársaság Elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

Örömmel értesültünk Elnök úr azon nyilatkozatáról, amelyben kifejtette véleményét a küszöbön álló konstruktív bizalmatlansági indítvány alkalmazásával kapcsolatban. Meggyőződésünk, hogy hazánk morális, gazdasági, társadalmi, bizalmi- és hitelességi válságából egy szabad, demokratikus választás útján létrehozandó országgyűlés által elfogadott kormány és annak hiteles programja nyújthat reményteljes kiutat. A civil társadalom széles köreinek határozott véleményét tolmácsolva kijelentjük, hogy erre irányuló törekvését helyeseljük és támogatjuk. Kérjük ezért, hogy éljen minden alkotmányos jogával és morális lehetőségével az előrehozott országgyűlési választások érdekében!

Budapest 2009. március 26.

Támogató aláírók:

 1. Magyarországért Egyesület -- Makovecz Imre
 2. Civilek a Nemzetért Kh. Egyesület --Varga László
 3. Demokratikus Politikai Kultúráért Alapítvány - DEPOK-- Fricz Tamás, Simon János
 4. Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány --Kota Mária
 5. Honfoglalás 2000. Egyesület --Szilvásy György
 6. Hun Fokos Szövetség -- Dr. Pócs Alfréd
 7. Kárpáthaza Nemzetőrség - dr. Papp Lajos
 8. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége -- Dr. Galgóczy Gábor
 9. MAGOSZ --Obreczán Ferenc
 10. Magyar Adófizetők Országos Szövetsége --Varga István
 11. Magyar Hírlap, Echo Tv -- Széles Gábor
 12. Magyar Konzervatív Alapítvány -- Piukovics Gábor
 13. Magyar Nemzetstratégia Szövetség -- Dr. Bogár László, Jankovics Marcell
 14. Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége -- Fetzer János, Orbán József
 15. Magyar Szociális Fórum, Civil Nemzeti Csúcs -- Jánosi Gábor, Sipos József, Dr. Simó Endre
 16. Magyarországért Egyesület -- Dr. Bencze Izabella, Dr.. Molnár Attila
 17. Mezőgazdasági Gazdasági Társaság Szövetsége -- Nagy Sándor
 18. Munkástanácsok Országos Szövetsége -- Palkovics Imre
 19. Nemzeti Fórum -- Dr. Kelemen András
 20. Nemzeti Jogvédő Alapítvány -- Dr. Gaudi-Nagy Tamás,
 21. Október 23. Bizottság -- Dr. Szöőr Anna
 22. Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület -- Csizmadia László
 23. Pécs megyéspüspök -- Dr. Mayer Mihály
 24. Polgár Info -- Törőcsik Attila
 25. Polgári Körök Országos Szövetsége -- Bíró Ildikó
 26. Százak Tanácsa soros elnökség: -- Schulek Ágoston
 27. Sziklára Épített Ház Alapítvány -- Dr. Várhelyi Ilona
 28. Szövetség a Nemzetért Alapítvány -- Hende Csaba

Civil Összefogás Fórum
Budapest, 2009. március 26.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Jöttök holnap?

?

Szívesen elmennék én is

Szívesen elmennék én is de nincs annyi pénzem, mert akkor kenyeret nem tudok venni a gyerekeknek!
Nagyobb városokra is ki kellett volna terjeszteni a tüntetést!
És a szakszervezeteknek támogatni a rendezvényt annyival, hogy a tagdíjakból, ingyen buszokat biztosítanak!!!!!!!!!

Politikus

Üdv Mindenkinek !
Egyszerű embernek tartom magam . Valakinek meg kellene fogalmaznia ezen emberek elvárásait .
A képviselők semmilyen fizetést , támogatást stb. állami pénzből ne kapjanak .(szállás , étkezés , benzinpénz stb. ). Ez igaz legyen a különmunkára is .
Bármikor visszahívhatók legyenek.
Semmilyen megkülönböztetés ne legyen rájuk nézve.( menentelmi jog stb .)
A miniszterek fizetése a minimálbér kétszerese , a miniszterelnöké háromszorosa legyen .
Csak a miniszternek  , miniszterelnöknek jár állami kocsi . Minden más állami intézménynél mindezt megszüntetni (rendőrség is )
A minisztériumok létszámát felére csökkenteni (elsősorban a vezetőkét )
A pártok semmilyen állami pénzt nem kaphatnak . Ha a székházuk állami tulajdon , úgy azért fizetniük kell .
A pártok semmilyen választási eljárásra pénzt nem kaphatnak .
Az összes szolgálati kocsit megszüntetni .
Semmilyen állami tulajdont ne lehessen eladni soha , ( a vétkeseket 20 év börtönnel fenyíteni ) bérbevétel max 5 év , évente indexálni.
Köszönettel  Puskás István
 

Úgy látom ezeket a

Úgy látom ezeket a gondolatokat nem egyedül vallom!
Éppen itt lenne az ideje annak, hogy a közszolgája az valóban a közemberekért legyen!
Hasonló véleményemért azt kaptam, hogy irigy, és buta vagyok!
Ha kialakulna egy igazságos és racionális határ a fizetésekre, kifehéredne a gazdaság, jövedelmek és meglehetne szüntetni a feketegazdaságot! /PL: a létminimum 300.000Ft De az országban a legmagasabb fizetés nem lehetne nagyobb mit 1200 000Ft/
De véleményem szerint ez nem fog addig működni, míg alacsonyan vannak a bérek és nincs vásárlóértéke. Az egyszerű emberek belerokkannak a mindennapi megélhetés gondjaiba. Nincs kiút a nyomorból! Addig nem lesz társadalmi szemléletváltás a kenőpénz, hálapénz intézményrendszerében. Mert abból az alappontból kell ki indulnunk, hogy mindenki meg akar élni és normális körülmények között szeretné ezt megtenni. Mikor ezen a ponton átlépet még-még több kell, hogy bebetonozza biztonságát. Szocializációnk során elsajátítottuk hiába tanúluk, hiába dolgozunk de ha jó a kapcsolatrendszerűnk jóval nagyobb jövedelemre lehet szert tenni.
És eszerint gondolkodik nagyon nagyon sok ember! Hátha rátekint a szerencse jó ismerőse által. Így legitimé tesszük a rendszert, ahelyett, hogy tiltakoznánk és fellépnénk ellene.
Nem most tudtuk meg azt, hogy ennyi a politikusok keresete és mennyi pénzt tesznek zsebre!
Senki nem kérdezte meg pl. OTP nagyvezérétől, hogyan kerűlt a száz leggazdagabb ember közzé!!!!!!
Valahogy belénkivódott, hogy maradjunk csendbe, sunyin és alatomosan hamarabb céltérünk
Mért nem mondjuk azt, hogy mi ennél sokkal többet érük! Ehez jogunk van! Ez nekünk jár! És mért nem büntetjük azt aki ezellen tesz?

Hazudhat-e egy politikus, elbújhat-e a mentelmi jog mögé?

Dr. Galsa Péter
Nos az alábbi két törvény módosító "javaslat" és elképzelés egy népszavazásról nem kíván különösebb magyarázatot:

Javaslat:
Btk. 211./A.§. (1). Az a közéleti személyiség, aki országgyűlési képviselőként, a kormány tagjaként, az Országgyűlés vagy a kormány nyilatkozattételre jogosult munkatársaként, vagy politikai párt tisztségviselőjeként valótlan tényadatot vagy egyéb információt annak ellenére nyilvánosságra hoz, hogy a tényadat vagy az információ valótlan tartalmáról tudomással bírt, vagy a valótlanságról az elvárható gondosság mellett tudomást szerezhetett volna, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő."
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti cselekményt a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás vagy népi kezdeményezés során követi el, bűntettet miatt  három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Mellékbüntetésként közügyektől eltiltásnak is helye van.
(3) Aki a (2) bekezdés szerinti cselekményt nagy nyilvánosság előtt követi el, bűntettet miatt  öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Mellékbüntetésként a közügyektől el kell tiltani.
1990. évi LV. törvény
az országgyűlési képviselők jogállásáról

4. § (1) A képviselő bíróság vagy más hatóság előtt - megbízatásának ideje alatt és azt követően - nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik az államtitoksértésre, a rágalmazásra és a becsületsértésre, a képviselők polgári jogi felelősségére, valamint ha valótlan tényadatot vagy egyéb információt annak ellenére nyilvánosságra hoz, hogy a tényadat vagy az információ valótlan tartalmáról tudomással bírt, vagy a valótlanságról az elvárható gondosság mellett tudomást szerezhetett volna.
 

Népszavazásra javaslat:
Egyetért-e Ön azzal, hogy azok a közéleti személyiségek, akik országgyűlési képviselőként, a kormány tagjaként, az Országgyűlés vagy a kormány nyilatkozattételre jogosult munkatársaként, vagy politikai párt tisztségviselőjeként valótlan tényadatot vagy egyéb információt annak ellenére nyilvánosságra hoznak, hogy a tényadat vagy az információ valótlan tartalmáról tudomással bírtak, vagy a valótlanságról az elvárható gondosság mellett tudomást szerezhettek volna, a büntetőtörvénykönyv büntetni rendelje, illetve a mentelmi jog ezen esetekre ne terjedjen ki?
 

Politikushiányban fogunk

Politikushiányban fogunk szenvedni?????????????:)))))))))))))))))))))))))))))))
Ki fogja a balgákat irányítani, bolondítani???????????????
Ez a lépés lenne az első arra nézve, hogy olyan mit politikus szakma egyszer s mindenkorra megszűnjön létezni is.
Ha a korrupció= politikus bármivel hozzá járulhatok, hogy megszűnjön gondolkodás nélkül megteszem!!!!!!!!!!!!:)))))))))))))

Ez egy ravasz, de naív

Ez egy ravasz, de naív banda. Megint az aláírósdi mánia. Hogy mindenki szerepeltesse a nevét. Ezek mindig, mindent aláírnak, közben a fidesznek játszanak, mint Makovecz, Széles, Papp Lajos, Schulek, Hende stb. Ez annyira nem "civil", hogy már fáj. 

Javaslat

Adjon az Isten
A tizenkét ponttal kapcsolatban annyit szeretnénk megjegyezni, hogy jogos és ezt őkis tudják.
De ezeket a kutyákat csak radikálisan lehet elzavarni.
A Duna víz állása megfelelő, a sodrása csodálatos a szemetet remekül viszi.Szebb jövőt

Javaslattal egyetértek! A

Javaslattal egyetértek!
A Dunai szennyezéssel nem!
Ki kell alakítani egy tábort nekik éljenek családostól ott, gondnokok felügyeletével! Gyerekeik járjanak iskolába gyalog több km-ről mert szétbarmolták a tömegközlekedést! És szociális juttatásból éljenek amit megszavaztak a népnek azt a 23 ezer körüli összeget! Saját maguk bőrén érezve munkájuk gyümölcsének hatását! Kíváncsi lennék a sok miniszterelnökné hogyan osztaná be havonta!
Nagyon szeretném őket látni kukoricát kapálni, disznókat tartani, és efféle munkákban! Szeretném látni ebből milyen ügyesen tudnának gyarapodni!
Na azt hiszem nem sok idő kellene a beteljesedéshez! És igaz lenne az a mondás porból lettünk s porrá leszünk.
Na így lehetne igazán a hulladékot újra hasznosítani!:)))))))))))))

Filozófia órára tévedtem?

Ez a kiáltvány ez micsoda?Vitainditó filozófia órára középiskolában...?Ki a jó bü..s francnak van ideje meg idege ilyeneket olvasni.Drága jó népvezéreim!Látom én az emberi  jóindulatot,de sajna a politikai balfaszságot is.Ilyen hangnemben ma már a gyerekeket altatják( sajna) magyrországon.Legközelebb az ilyen kiáltványokmegfogalmazása előtt kérem több vörös húst és bort  fogyasztani mert ez ..hogy is mondjam hogy legkevésbé bántsak meg bárkit is?- Ez nagyon tesztoszteronszegényre sikeredett

ébresztő

Adjon az isten
Ennyit nem igen rimánkodnak máshol a csavargók elzavarásáért. Ebben a helyzetben egy nyereséges vállalkozás van A HAD IPAR: tartsuk szem előtt, hogy legyen szebb jövőnk
Szebb jövőt

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.