Si vis pacem, para bellum!

Már életbe lépett a Brüsszelben megírt "Bajnai-csomag" (frissült)

|

Bárki is lesz a Magyar Köztársaság következő miniszterelnöke, már egy aláírt, az EU felé bevállalt, és április 3-a óta hatályban lévő megszorítási csomag rendelkezései szerint kell irányítania Magyarországot. Veres János pénzügyminiszter március 10-én írta alá a most "Bajnai-csomagként" emlegetett megszorító csomagot, különben az ország nem kapta volna meg az IMF-EU hitel soron következő részletét. Információink szerint az elmúlt hetekben többször is járt a fizetésképtelenség határán az ország.

Az április 2-i Magyar Közlönyben megjelent, így már hatályban van a "Bajnai-csomagként" megismert kormányzati intézkedéssorozat. Bajnai Gordon tehát utólag veheti a nevére a csomagot, amely ezek szerint még a Gyurcsány-kormány alkotása. A kormányrendeletet Gyurcsány Ferenc is ellátta kézjegyével. A rendelkezés szerint a dokumentum kihirdetése után 1 nappal, vagyis április 3-ától hatályos.

Az elmúlt év novemberében aláírt 6,5 milliárd euró uniós hitel harmadik részletét csak akkor kapja meg Magyarország, ha eleget tesz az Egyetértési Megállapodást kiegészítő gazdaságpolitikai kritériumoknak. Az ezeket tartalmazó kormányrendeletet hirdette ki április 2-án a Magyar Közlöny. A kiegészítő megállapodást március 10-én írta alá Veres János pénzügyminiszter és Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és márciusi 11-i brüsszeli keltezéssel látta el kézjegyével Joaquín Almunia, az Európai Unió pénzügyi biztosa.  

Az eredeti hitelmegállapodás óta a GDP 2,6 százalékában meghatározott idei deficitcélt 2,9 százalékra emelte Magyarország, emiatt egy kiegészítés került az eredeti megállapodás mellé, amely - mellékletként - a növelt hiány miatti "konkrét gazdaságpolitikai kritériumokat" tartalmazza. Így a költségvetési konszolidáció keretében a harmadik részlet lehívásához teljesíteni kell a következő kritériumokat: a költségvetési fejezetek működési kiadásainak csökkentését; az uniós agrártámogatások nemzeti kiegészítéseinek lefaragását; a rokkantsági nyugdíj jogosultsági kritériumainak érdemi szűkítését.

A pénzügyi szektor szabályozása körében, ha egy bank feltőkésítésre kerül, akkor a feltőkésítés lejárati idejét összhangba kell hozni a garancia szerződés lejárati idejével; meg kell határozni a nehéz helyzetbe került bank részvényeinek állami értékesítésére szóló árat, amelynek tükröznie kell a bank jelenlegi és jövőbeni helyzetét.

A strukturális reformok körében a kiegészítő megállapodás a következő kritériumokat határozza meg a hitel harmadik része folyósításának feltételeként: a nyugdíjak indexálását az inflációhoz kell kötni; illetve az újonnan belépőknél a 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjkorhatár megemelése 3 évvel 2016 és 2025 között is a feltételek között szerepel.

A strukturális reformok körében törvényjavaslatot kell benyújtani az Országgyűlésnek, benne a lakástámogatás jogosultsági kritériumainak szigorításáról, a lakáshitel kamattámogatásának csökkentéséről, valamint megtakarítást kell tartalmaznia a javaslatnak a gyermeknevelés első éveire eső támogatásokban (GYED).

 

Kritériumok a negyedik részlethez

Végül az uniós hitel negyedik részletének kifizetéséhez rendel új kritériumokat az új melléklet. A költségvetési konszolidáció körében már a jövő évi költségvetésben meg kell kezdeni a szociális kiadások szűkítését, valamint az önkormányzati szektor reformját is. Ennek keretében a helyi önkormányzatoknak közös feladatellátást kell szervezniük, és közös hivatalokat kell működtetniük - idézi a Magyar Közlönyt a Népszabadság cikke.

A strukturális reformok körében pedig megismétli a kiegészítő melléklet azt, amit a nyugdíjakkal, a lakástámogatásokkal és a gyermeknevelés támogatásának csökkentésével korábban - a harmadik részlet kifizetésénél - már meghatározott.

A konkrét gazdaságpolitikai kritériumokat tartalmazó kiegészítő megállapodás szombaton lép hatályba. A benne foglalt intézkedések megtételéről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter - jelenleg a pénzügyminiszter - gondoskodik.

Forrás: inforadio.hu


 A Közlönyben április 2-án megjelent szöveg: (13556. oldal)

 

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Más dolog kiválasztott

Más dolog kiválasztott népnek lenni és megint más kitaszítottnak.
Egy kis fordítási trükk, és senkikből is lesz isten előtt első. A baj ( nai ), hogy az emberek beveszik ezt is.
A bankok elszórták a pénzt, csődbe mentek, a komáik adnak nekik a tőlünk ellopott pénzből, amit mi fizetünk vissza. Ez így tökéletes. Lehet 2.;3. állást keresni, hogy kifizethessük újra a semmit.

Mik a nemzsidók a Talmud

Mik a nemzsidók a Talmud szerint.
 
"Ha egy nemzsidó egy zsidót megüt, halált érdemel, - mondja a Talmud. - Ha valaki egy izraelitát arcul üt, akkor ez éppen olyan bűn, mintha az isteni Fölséget ütné arcul. Ha egy nemzsidó a szombatot ünnepli, méltó a halálra, mert a nem-zsidóknak sem éjjel, sem nappal nem szabad pihenniük
(Jebamoth 63a.) Bechai rabbi szerint az izraeliták nélkül se napfény, sem eső nem lenne (ad. Pent. 34. 153c.). "Valamint előbbvalók az emberek az állatoknál, úgy a zsidók a föld többi népeinél." (Zeror hamar l0lb.) "Az idegennek magva, aki nem. zsidó, barommag." (Jebamoth 94b. Tosephot.) Idegen az, aki nincs körülmetélve és idegen vagy pogány mindegy. (Berachoth 47b. Gittin 70a., Abodá zara 26b., Tos.) "Egyszer Eabba ben Abuha Illés prófétát a nem-zsidók temetőjében találta. Ekkor megkérdezte őt, hogy egy adósnak lehet-e fizetési meghagyást küldeni. Majd pedig így szólt hozzá: Hisz a mester pap, hogyan időzhet tehát egy temetőben? Az pedig így felelt: A mester nem tanulta a tisztasági törvényeket, mert Simon rabbi azt mondja: A nemzsidók sírjai tisztátalanok, mert írva vagyon: Ti pedig, nyájaim, az én legelőm nyájai, emberek! vagytok. (Ezekiel 34., 31.) A világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem állatoknak. (Baba mezia 114b.) Az idegenek (nochrim) nem neveztetnek ember (Ádám) névvel."

Fordítsuk le a mai életre.

Ha 2 magyar megpofoz egy cigányt ,azonnal előzetesbe vágják .Na nem engedik ki,  házi őrizetbe .Nem ! Hiszen ők,  magyarok! És az előzetesből egyenesen a börtönbe ! Mert nehogy már , felfüggesztett legyen nekik!   Nem !  A rasszista bíróság nyilvánvalóan példát statuál!!  De nem teszi ugyan ezt, a cigány   bűnözőkkel  ,gyilkosokkal .!!! Hiszen ők  nem , magyarok?    Akik megölték az él sportolót ? Akik megölték Szögi Tanár Urat ?  Ugyan  kérem ! A megöltek közül , egy sem volt zsidó ! Húzzák   hát az időt ,azután fel is mentik  az elkövetőket....  Összevert 15 cigány ?......Csoportosan elkövetett garázdaság ( Egy fogam kitörték ).... Könnyű testi sértés .    A törvény betűje szerint ! De nem az,  antiszemita,   rasszista,   magyar gyűlölő bíróságok szerint .Ők liberálisan alkalmazzák a BTK-t.  A Gój,   az mindig  bűnös ! A cigány ,zsidó , SOHA.

Göbbels nagyon jó munkát

Göbbels nagyon jó munkát végzett :)

Ha így lenne ahogy írod, a cigányok nem lennének felülreprezentálva a börtönökben :)

Ellentmondás :))))

Amúgy nem csodálom, hogy

Amúgy nem csodálom, hogy téged megvertek :)

Én meg azt nem csodálkom ,ami lessz.Egyszer viszavágó.

Romániából idetelepült cigány osztja az észt! Hát persze hogy nagyszerű dolog magyart verni , ölni ,te csak tudod.Főleg ha a hatalom résztvevői , támogatást is adnak  hozzá.

Nincsenek ilyen mondatok a

Nincsenek ilyen mondatok a Talmudban a hivatkozások is hamisak. Rohling- Luzsénszkij hamisítványábol másolsz :(

Itt van egy hiteles Talmud fordítás ebbe keress esetleg valamit :

http://www.come-and-hear.com/tcontents.html

En meg inkàbb az

En meg inkàbb az ilyen zsidók vagy védelmezöik àltal hitelesnek vélt verziokban nem bizok...Tehàt, mivel te ajànlod meg sem nézem.

Mivel nem találtam a portálon az ünnephez illeszkedő

cikket, itt kívánok mindenkinek áldott Húsvéti Ünnepeket!
Harmadnapon
 
Az Üdvtörténetet ismerjük: a Fiú feltámadott harmadnapon.
A csütörtöki kertben magányán csak a susogó ciprusok sírtak,
borszagú elégültség csordult pászkamorzsás ajkakon,
hajnalig szunnyadtak tanítványok s mire pirkadt,
 
a gyarlóság gyűrt darócában kuporgó majdani apostolok
átaludták a Mester vért verejtékező éji extázisát.
Az áruló Júdás-csók lehelete már előre vetítette szöges ostorok
kínját, keresztútja stációit, s halála villámkarcolt apoteózisát.
 
Pénteken hurkásra ütlegelt hátán hordozta keresztjét,
s mikorra csuklóján utolsót rándult a roncsolt ínszalag,
félig hunyt szeméből szelíd-kéken áradtak szét
az össznépi megváltást hirdető reménysugarak.
 
Mária, fekete bánatvirág, száráról gyásza szirma levált,
a Szentlélek erejével gördült félre fia koporsóköve,
amikor harmadnapon fénybe öltözötten fent levitált, 
és vakító koszorúba vonta a nap glóriás öve
 
a tisztaság ostya-fehérében izzott teste áldozati kelyhe.
Mégis máig ott kukorékol a hajnalokban a megtagadás,
Péter hajdani háromszoros szégyene, s gennyed a seb, melybe
önnön kételyünktől is undorodva nyúlunk, mint Tamás,
 
ki hinni szemének sem tudott; közös tálban mosunk kezet
Pilátussal, és Júdás bennünk ezerszer újra vétkezik.
Eljött a Messiás, ki mindenkit feltétel nélkül szeret,
de ártatlan vérrel kell-e pecsételni a megváltást, avagy létezik
 
önemésztő láng, mely megtisztít: a könyörtelen lelkiismeret?
A felmutatott korpuszon Jézus szíve tűzpiros tűpárna,
az időben kivetítve igazságot oszt mindenek felett,
de mintha az űrhuzatos kétség szellemi kínja átjárna,
 
véres áldozattal a bűn lemosható mindétig előre?
Ha megbánással is elnyerhető az üdvösség kegyelme,
koszorús homlokán minden tövis a bűntudat pici tőre
szívünkben: megérte-e értünk vállalt halála gyötrelme?
 
Mégis él, bennünk örök bizonyságát hirdeti égő oltára,
megrezdül fényben fürdő levélre cseppent harmaton,
eljövetelét zengi a kórus minden mennyei zsoltára,
örömhírt hozott a Fiú, mikor feltámadott harmadnapon!
                                                      
2009. március.
 

Utcára Magyar !

Ha nem sikerül végre elzavarni ezeket a halálmadarakat, végünk van. Szó szerint. "Nincsen sok választás ..." Hát tényleg.

http://api01.extra.hu

Nincs más....

GORDON MACHT FREI!!!

Kedves Api01 Itt már

Kedves Api01!

Itt már brutális, korupciós politikai bűnözés valósul meg a hatalom erőszakos megtartása érdekében a Néppel a Társadalommal szemben.

http://tkatalin.uw.hu

Szia Api01!

Na ezért kellett mennie az öszödi böszmének. Lekártyázták előre, amit kell és utána úgy tesznek, mintha bajnai programja lenne. Porhintés az egész, itt már a nemzetközi pénzvilág közvetlenül kormányoz...

Utcára, magyar?

A Civil Összefogás Fórum 2009 április 5.-ére gigademonstrációt szervez a Hősök Terére. A beharangozó sajtótájékoztatón Simon János politológus a parlament feloszlatását és előrehozott választások kiírását jelölte meg célul, hozzátéve, hogy „vissza kell adni az emberek kezébe a döntés lehetőségét”.

Tudjuk-e, hogy ugyanaz a vezérfonal, amelyet egy valóban civil önszerveződés, a Magyarok Szövetsége hirdetett meg, gyakorlatilag nulla médiafelületet kap? Nem sokkal ezután a semmiből szerveződött Civil Összefogás országos médiákban hirdeti demonstrációját? Tudjuk-e, a jelszavakon túl milyen megoldást javasol a Civil Összefogás Fórum? Tudjuk-e, a nagyívű szónoklatokon kívül történik-e valami vasárnap? Vagy miután meghallgattuk a jól megmondókat, szépen hazamegyünk és kipipáljuk ezt a napot is? Simon János célmegjelölésében nincsenek új elemek. Csak éppen úgy látszik, ha más mondja, akkor az nem érdekes (Polgári Körök, Jobbik, Magyarok Szövetsége stb).

Ne hagyjuk magunkat félrevezetni! Egyértelmű jelek mutatják, hogy a rendezvény mögött a FIDESZ áll, és állításukkal ellentétben nem az emberek önrendelkezési jogát kívánják helyreállítani, hanem a jóhiszemű, változást akaró emberek tömegét felhasználva szeretnének ismét hatalomra kerülni.
A Civil Összefogás Fórum egy új kezdeményezés, amely mégis országos médiafelületet kapott. Ugyanakkor a Polgári Körök, a Jobbik Magyarországért Párt, a Magyarok Szövetsége Mozgalom, és a Magyarországért Egyesület le van tiltva ugyanezekről a felületekről.
A támogatóként megjelölt civil csoportok egy részével egyáltalán nem folyt egyeztetés, sokan nem is tudják, hogy részt vesznek az eseményen. Pl. Papp Lajos professzor úr már a megkeresésekor kijelentette, hogy nem kíván részt venni a rendezvényen, mégis őt használják az egyik húzónévnek.
Milyen érdekes, hogy több vidéki településen FIDESZ alapszervezetek szervezik a buszokat, pl. Keszthelyen 1000 Ft az útiköltség. FIDESZ-közeli vállalkozók (Széles Gábor, Piukovics Gábor) és a keresztény szakszervezetek közvetlenül és áttételesen támogatják a rendezvényt és az utazást.
A Polgári Körök nevében Bíró Ildikó FIDESZ képviselő nyilatkozik, holott nem tagja a Polgári Körök Operatív Bizottságának. Ahhoz hogy ezt a nyilatkozatot megtegye, egyeztetnie kellett a FIDESZ vezérkarral.
Még nagyobb baj, hogy sem a demonstráció lebonyolítására, sem az azt követő időszakra nincs tervük. Fricz Tamás nem tud egyértelműen magyarázatot adni a demonstrációt követő várt társadalmi átalakulások mikéntjére.
Sokan úgy látják, hogy a rendezvény biztosítása nincs megoldva, ezért az összegyűlt tömeg könnyen veszélybe sodorható. A szervezőknek vállalniuk kell a felelősséget az esetlegesen erőszakba torkolló eseményekért és következményeikért.

Szerintem is a FIDESZ-nek az

Szerintem is a FIDESZ-nek az a szándéka, hogy felhasználja a tömeget arra, hogy ismét a hatalmat birtokolhassa!
De vissza kell tekinteni a történelembe és láthatjuk, nem lehet rendszert váltani elszámoltatás nélkül!!!!!!!!!!!!
Igen is el kell számoltatni azoknak akik bitorolták a nép bizalmát! És nem csak olyan módon, hogy a sajtó pellengérre állítjuk!!!!!!!!
Hanem teljes vagyonelkobzás!!!!!!!!Börtön!!!!!!!!!!!!!!

Mert a Soros pénzen

kinevelt FIDESZ vezetők nem merik adni a nevüket hozá. Tesztelik a országot és tesztelik a kenyéradó szabadkőműves gazdáikat. Ha a civil szervezetek neveinek felhasználása úgy van ahogy írod, az meg komenista technika. El kell takarítani az összes gazembert a politikai elitből. A Hortobágy elég nagy ahhoz, hogy újra megnyissuk nekik munkavégzésre. Osztályvezetőkig bezárólag mindenkit a politikai palettáról. Eddig loptak (kicsit vagy nagyot, keveset vagy többet, nyíltan vagy rejtve -  de minden esetben tudva és akarva), akkor pedig dolgozhatnak - a napi élelemért.
-------
Yoda
"...Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

hülye jobbikos

Látom megint ideszédelgett egy fafejű jobbikos... Nem az a lényeg mit csinálnak, hanem, hogy beleköss Te barom! Nem, ne menj ki, neked a fidesznél még a szocik is jobbak, csak nem nekem, mert én beledöglök, ha maradnak és Te, te kis hülye pöcs, Te is az ellenségem vagy ezért!!!

Hülye a jobbikos?

Mikor elfogynak az érvek   (mert amit a yoda leirt az úgy van és nem máshogy! Soros,Orbán,Fidesz-Likud...stb...) akkor nekimegyünk, lehülyézzük,lemarházzuk,lebarmozzuk?
Akkor most csak egy példát szeretnék hallani,és csak egyet: mit tesz a hön szeretett Fidesz ebben a mostani a magyar népre nézve igen válságos,nehéz helyzetben ? Támadja a Jobbikot!
Nagyon szép és nemes dolog! A népét 2006-ban a vadállat rendörök támadásakor gyáván otthagyó
Orbán Viktorra vall...az Orbán pedig egy gerinctelen senki,egy megélhetési politikus mint a többi...

Graf Adolf...a szintén jobbikos.

igen, hülye jobbikos.

Nézd, ezt az oldalt nem azért hoztuk létre, hogy rombolja a jobboldal egyedül esélyes pártjának az ázsióját, nem is azért, hogy pár idióta leírhassa a véleményét, ami rombol és igazából a kutyát nem érdekli, hanem azért, hogy elősegítsük a jobboldal és ezen belül a Fidesz győzelmét. Aki ezt nem fogja föl, az repül. Amiket leírsz a Fideszről, az hazugság és mocskolódás, a komcsik érvrendszere és ezzel Te sem vagy jobb, mint az mszp hittérítői, mert ugyan azt csinálod. A Jobbik tette magát a Fidesz ellenségévé több évnyi kemény munkával, egyrészt a közvetlen akciózgatásaival, amivel folyamatosan a Fidesz szavazótáborára vadászik és a lehető leg erkölcstelenebb és aljas módon rombolja a Fidesz tekintélyét. Gondolok itt az árpád-sávos zászló adományozásra, illetve a magyargárdázásra. Másik részről, amióta a vona az úr a jobbikban, előkerült a nyílt zsidó és cigányellenes viselkedés, ami lehetetlenné teszi az együttműködést velük és ráadásul nagyban segít is az mszp-nek a berágott hívei összerántásában és mozgósításában, ahogyan amúgy gyurcsány által bevallottan az mszp kampánya is erre fog épülni. Aki ezeket nem látja és nem tekinti ellenségnek a jobbikot az a hazája ellensége és az mszp szekértolója és ezzel az én ellenségem is. Veled graf.adolf ezt már párszor átbeszéltük és meg is értetted, de úgy látszik rendre becsípődik nálad az ellenkezője.

Fáj az igazság kimondása ?

A jobbik kimondja a kendőzetlen igazságot .Még akkor is,  ha a nagy létszámú cigány szavazók  voksait evvel biztosan elveszíti.  Nincs cigány  bűnözés ? Miért is nincs ? Mert sem a Fideszt sem az MDF-et sem az MSZP-t ,sem az SZDSZ-t nem érdekli az igazság .A szavazatok számítanak csak is azok a fontosak ,mindegy  milyen áron ,csak a hatalomban maradni ,és onnan osztani vissza a pénzeket .Az ország jelenlegi irányítói zsidók.A parlament legalább 70 % -a zsidókból áll.  Tilos kimondani ezt a tényt is ? Népszerűtlen ? És milyen munkát végeztek ? A vak embereken kívül ki nem látja mi történik.  ?És ez a 70 % vesztett-e valamit is az ő általuk meg élt  életszínvonalból ? És a kritika helyett Orbán abba a "baráti " országba jár látogatásra ,aki élen jár az emberi jogok sárba tiprásában ,aki létrehozta , támogatja a háborús bűnösök megbüntetését ,miközben ő maga   a kivétel ,  mert  Izrael minden nap követ el háborús ,emberiség ellenes tetteket  bűntettlenül.  Mit várhatunk tehát Orbántól ? Megoldást alig ha ! Hiszen már a választások előtt nyilvánvalóan elkötelezi magát,  egy idegen hatalomnak ,miközben a magyar polgárok szavazatára is vár ,vágyik.A Jobbik igazat mond .Az hogy később mit is tesz ? Meglátjuk! De inkább adok esélyt annak ,aki legalább nem hazudik minden nap a médiákon keresztül   a képembe, mint teszi ezt az összes ,politikai palettán lévő párt .Csak egy példa :- Cigány bűnözés nem létezik.Igaz ,vagy nem ?

Az ostoba ember

Az ostoba ember beképzeltségével azt hiszed kizárólag neked lehet igazad a vélt igazságaiddal és mindenki más áruló, aki nem pont úgy gondolkozik és vélekedik mint Te. Proletár gőgöd nem engedi, hogy hallgass az okosabbra, igazából semmiben sem különbözöl azoktól az ostoba panelproliktól, akiktől annyira meg akarod különböztetni magad! Azt hiszed, hogy a vélt igazság mindenáron kimondása elég, pedig nem, mert hatalomra kerülve, amit így soha elérni nem fogsz, csak esetleg erőszakkal, mint a lenin-fiúk, szóval hatalomra kerülve a nemzet érdekeit kellen szolgálni inkább, vagy nem?

A nemzet érdekeit.

Hogyan lehet a nemzet érdekeit  hitelesen hihetően úgy szolgálni,  hogy közben a híradásokban, mindig egy baráti országba történt látogatásról halhatunk .Orbán Viktor Izraelben járt.......Mi dolga ott? Fejtágítás ? Agymosás ? Titkos paktumok? Erről nem szólnak a sajtó híradások.De arról igen ,hogy az izraeliek ,  felvásárolják magyar  országot .  Nagy nyilvánosság előtt ,atomfegyver arzenállal biztosítva ,pofátlanul ,és komolyan ,kimondják :-  felvásároljuk magyar  országot .És ezekkel diskurál Orbán Viktor.  EZ A NEMZET ÉRDEKE ?????  Kellene egy hiteles ,karizmatikus vezető személyiség !  Orbán egészen biztosan már nem az !

Adminn na, hát helyben vagyunk!

A panelprolizás Orbánék kedvenc szófordulata volt évekkel ezelőtt, már épp ideje volt hogy elővedd a molyzsákból! Mellesleg ezzel jó sok szavazatot veszel el kedvenc Fideszedtől, de biztos jól átlátod a dolgokat...Gratulálok! Ez aztán a stratégia!
 

Ugye tudod, hogy ez a 70/-os

Ugye tudod, hogy ez a 70/-os zsidózásod mennyire nevetséges ?

Mégis honnan vetted ezt a számot ?  Sacc ? :)
Vagy vécésnéni vagy a parlamentben ? :)

Semmiképp nem, szabad cigány bűnőzésről beszélni, mert nem korrekt azokkal szemben  akik normális életet élnek.  Ez egy nyílt rasszista kijelentés, nem szalonképes és nem szolgálja se a probléma megoldását se a cigánykérdést.
Csak egy valamire jó, az indulatok felkorbácsolására.  Márpedig arra nincs szükség.
Úgy viselkedsz mint elefánt a porcelánboltban. Hajadra kenheted a vélt igazságod kimondását, ha csak ártasz vele.

Atilla! Megint hozod a

Atilla! Megint hozod a szokott formádat Azt írod: "Semmiképp nem, szabad cigány bűnőzésről beszélni, mert nem korrekt azokkal szemben  akik normális életet élnek.". Nos, amikor Ausztriában  a sok tolvaj cigány miatt kiírják, hogy "magyar ne lopj", az engem vérig sért. Amikor pszichológusok a "fiatalkorú bűnözésről" vagy a "gyerekbűnözésről" beszélnek, azt kikérem magamnak, mert az én gyerekeim nem bűnöztek se gyerekként, se fiatal-korúként. (Érdekes, hogy ezek a szintén "általánosító" definíciók szabadon használhatók). És kikérem magamnak, hogy amikor a cigányok felszedik a vasúti síneket, ezzel megteremtve egy tömegkatasztrófa feltételeit, (ez egyébként nem lopás, hanem terrorcselekmény), akkor ne mondják ki, hogy ez bizony a buta , felelőtlen cigányokra jellemző rosszindulatú bűncselekmény, amely az utazók életét semmibe veszi, (vagyis tipikus cigánybűnözés), mert épelméjű nem-cigány ilyet nem tesz!
Igenis a színesfémlopás, az idősek kirablása és agyonverése, a fölösleges kegyetlenkedés, a csoportosan elkövetett utcai verések és rablások, tipikus cigányok által elkövetett bűncselekmények. Ha nem mondják ki, hogy cigányok voltak, akkor az mélységesen sérelmes, sőt rasszista indíttatású cselekmény a nemcigány népességgel szemben. Vagy errefelé nem működhet a rasszizmus? A magyargyűlölő cigányok (öld meg a magyart!) micsodák?
(érdekes, hogy ekkor ők mégsem magyarok, hisz annyira azért nem lehetnek szellemi fogyatékosak, hogy saját megölésüket kajabálják!)

Semmilyen álltalánosítás

Semmilyen álltalánosítás nem helyes. de a gyermekbűnőzés kifelyezésnek nincs olyan éle mint a cigánybűnőzésnek, talán azért nem, mert a gyermekkorból ki lehet  nőni, de a cigányságból nem.

Az elkövetőket kell elkapni, elítélni,felkötni ,ha kell. A cigányozás  önmagában csak pótcselekvés,seemmire se jó !

Atilla, ez az érvelés

engem kísértetiesen emlékeztet arra, ahogy Kádár rendszerben sipákoltak: jaj, csak nehogy rosszat szóljunk a határon túli magyarok elleni jogtiprásokra, jaj, mert csak ártunk a szegényeknek, inkább hallgassunk szépen, abból nem lehet baj. A mellékelt ábra szerint ennek a politikának semmi értelme nem volt, a szívatás ha lehet, ma még nagyobb, úgy szabad vallásgyakorlás szinten, mint magyar nyelvű oktatási szinten, egyáltalán: nyelvhasználati szinten, ugye milyen érdemes volt meghunyászkodni??
Na ennyire érdemes besöpörni a szőnyeg alá a cigánykérdést, és rasszistának bélyegezni azokat, akik a cigánybűnözésre joggal és nyomós okkal felhívják a figyelmet.
A zsidókérdés még gennyesebb, mert több réteg gézzel fedett. De ki kell beszélni, és nem lehet mindig a "szalonképesség" álcájában tetszelegve sunyítani.
Szerinted mi "szolgálja a probléma megoldását", egyáltalán szerinted van probléma?
Gábor 70%-os sacca sajnos kábé igaznak tűnik, bár nem vagyok vécésnéni, de nem hiszem hogy ő kompetensebb ez ügyben...
Te mit saccolsz? Vagy ez szalonképtelen kérdés? Oppardon! :-)
 
 
 

Semmit nem tudsz a határon

Semmit nem tudsz a határon túli magyarságról és a kisebbségi létről.
Én viszont erdélyi vagyok.
Az a helyzet, hogy igen kényes téma az anyaországi segítség. Ha amolyan Torroczkay féle 64 vármegyés segítségre gondolsz akkor az káros és életveszélyes.
A teljes passzívitás se jó, mert az a gyors asszimilációhoz vezet. Szóval csak óvatosan azzal a segítséggel. Amúgy ma Erdélyben nagyságrendekkel jobb a magyarság helyzete mint 89 elött.

Magyarországon a zsidóság 1%-ot tesz ki. Mivel főleg Budapestre koncentrálodik ez a kisebbség meglehet, hogy a parlamentben  ennél nagyobb arányszámban vannak.
A 70% baromság, mint az is ahogy az öreg nyílas tudja a zsidófelismerés receptjét.
Egy frusztrált és gyűlőlettől eltompult ember agyában mindenki zsidó aki nem szimpatikus. Így ezek az emberek igen nagy arányszámban  zsidóznak, hisz majdnem mindenkit gyűlőlnek .

Az ilyen embernek nem létezik probléma megoldás,hisz a polgárok 99 %-át úgysem lehet kiírtani.
Sajnálom az ilyen embereket,mert egész életüket megkeseredve élik le.

És ami még rosszabb, hogy nézeteik  gyenge jellemű egyénekre ragályosak :(

Határon túli magyarok.

Néha van min csodálkozni!   A romániai forradalom után,  magyar országra át települt néhány romániai, erdélyi magyar (?). A magyar államtól letelepedési támogatást kaptak .  Házat vettek , mint az én egyik ismerősöm is .  Néhány év múlva ,vettek egy újabb ,második házat ,ahol élelmiszer boltot nyitottak . Ment a bolt szépen . Majd elkezdték építeni, a fiú csemete vadi új házát is .Kérdésemre, tudnak e románul , azt felelték ,ők magyarok,az-az,   romániai magyarok ,és nem ismerik a román nyelvet.  Közben felépült a csemete háza is ,így már ennek a családnak 3 háza lett ,és egy élelmiszer boltja. Majd a dicsőségtől é ,elkezdtek csúnyán beszélni a boltba betérő vevőkkel.  A vevők elmaradtak .De jött egy új szomszéd ,egy szintén MAGYAR, román.És lám,  a boltba betérők előtt ha szidni kell a magyarokat ,már is perfekt tudnak románul.  Ha nem akarják ezek romániai  a magyarok  (????) hogy más is értse szavukat átváltanak román nyelvre.  És újabban azon siránkoznak ,szidva a magyarokat (?)   hogy kár volt ide települni , magyar országra ,inkább tovább kellett volna menni, valamelyik  nyugati országba.  Kérdem én :- milyen magyarok ezek ?  Minimum ,HÁLÁTLANOK.!!!!

Beteges hazudozó idióta

Beteges hazudozó idióta !

A letelepedési támogatás személyenként egyszeri alkalommal 3000 ft volt, de 1990-ben eltörölték.
Ha házat vettek azt abból vehették amit magukkal hoztak Romániából. Mondjuk eladták az ottani lakásukat !
Semmirekellő gyűlőlkődő, fröcsögő szemét ember vagy. Gondolom az lett volna az elvárható viselkedési forma az erdélyiektől, ha kuncsorognának nálad egy tányér levesért ?

Te szerencsétlen senki  :(

Amúgy el kell mondanom neked én is magyarul :

Románia egy balkáni ország,és mi ott elnyomásban éltünk, de sajnos azt kell mondanom, hogy Magyarországhoz képest sok tekintetben  különb helyzetünk volt !

Te drága kis senki.

Idejöttél ebbe az országba .  Miért?  Gondolom dolgozol ?  Piacon árulsz? Építési kisvállalkozó lettél? Vagy be állsz segélyért ?   Adót is fizetsz ?  És lemondod a magyarokat mindenek? Ide jöttök, azután hogy az állam segítségével mindent elértek ,fröcsögtök ránk? Vissza kéne fogni magatokat .De persze te ,aki az uborkás kertjét védő öreget, az  elsők között ítélted el ,  és védted a tolvaj cigányokat , rajtad nem csodálkozom.Tudsz írni magyarul, ismered a betűket ,de nem tudod mit jelent amit leírtál.  És nem csak én veszem sérelmesnek, a magyar ,román élelmiszer boltos viselkedését ,hanem nagyon sokan mások is ,ezért már alig van vásárlója a boltjában .Gondolom mi magyarok, akikkel nem lehet ,kapcaként viselkedve beszélni ,mi mindnyájan szemetek vagyunk .Menj haza ,és ott kritizálj!

Csak ma :- bejött hozzám három román .Tele cuccal a mikrobusz .Persze biztos hogy ipar engedély az árusításhoz az nekik  nincs , nem is kell. Kértek  két habos  kávét.  Az asztalon úgy kavarták meg,  hogy fél asztal tele volt , a kiömlött tejszínhabos kávéval .  A másik közülük be ment a Wc-re. Az előterében olyan fürdést rendezett,  mint ha fürdőben lenne.  A WC kézmosót ,fürdőkádnak nézte. A három román vendég után , annyi kosz és szemét lett,  mint egész nap folyamán , egyébként összesen sem . Elcsodálkoztam.......Ezek járnak előrébb mint mi ? Evvel a kultúrával ,viselkedéssel?

Mi az hogy rasszista

kijelentés? Ha valaki kimondja, vagy leírja az igazságot, akkor rasszista? Nézd meg a politikai söpredéket a parlamentben és rá fogsz jönni, hogy igazat beszél a Szabó Gábor. Volt nekem egy öreg barátom, aki köztük élt és megtanított arra, hogy miről ismerszik fel a zsidó. Azt kell mondjam, hogy igaza van a hozzászólónak.

Potenciàlis àrulo

A probléma a zsidókkal hogy azt kivànjàk tekintsűk öket csak és kizàrolag magyar àllampolgàroknak, de igazàbol nem csak magyar àllampolgàrok mivel szisztematikus modon favorizàljàk a sajàtjaikat és ez hosszu tàvon a teljes hatalom megszerzéséhez vezet (vezetett). Ha valaki felveti ezt akkor antiszemitànak minösitik ami természetesen nem alaptalan de ezt ök vàltjàk ki inkàbb szektàkban szokàsos magatartàsukkal.Termèszetes reakcio az antiszemitizmus ilyen körulmények között. Egy ember nem tud két lovon űlni egyszerre...valaki vagy zsidónak érzi magàt ....vagy magyarnak...a kettö nem lehetséges egyszerre. A zsido az csak egy idegen aki magyar papirokkal rendelkezik de érzelmileg semmi nem köti az orszàghoz. Potenciàlis àrulo. 

Kedves SzabóZ! Igazad van.

Kedves SzabóZ! Igazad van. A zsidók által kitalált kettős identitás fából vaskarika. Nem létezhet. Vajon mit tenne egy ilyen kettős identitású "magyar", ha történetesen Izrael megtámadná Magyarországot (Ami ma már egyébként reálisnak tűnik!). Ki ellen fordítaná a puskát? Aki ellen fordítaná, ...... no az az identitása hazugság.

Hogy ki ellen forditanàk az

Hogy ki ellen forditanàk az 99% esetében nyilvànvalo, a gójok ellen. A zsidó nem egy olyan kisebbsèg mint a többi...Kérdem hogy egyszerüen kisebbségként kezelni öket nem e egy hibàs közelitése a problémànak...Itt inkàbb veszélyes parazitàkrol van szó akiknek szüksègük van valamilyen nèp kihasznàlàsàra amig tulsàgosan le nem gyengitik azt, azutàn màsik àldozatot kénytelenek keresni...Mentségükre szolgàljon hogy csak a talmud tanitàsait követik hüségesen (amelyet nem véletlenül hogy megkiséreltek egyes àllamok europàban megsemmisiteni keresztényellenes tartalma miatt szàzadokon keresztül sajnos sikertelenül. ) 

Már,hogyne lenne kettős

Már,hogyne lenne kettős identítás ?

A lelkileg kiegyensúlyozott, normál életkörólményekben élő kisebbségi mind ilyen.
Egyrészt szereti és tiszteli hazáját,melynek egyenjogú állampolgára,és ahol az életfeltételei biztosítva vannak
Másrészt szereti és tiszteli azt a nemzetet melynek kulturájába beleszületett.

Hasonlóan él és érez egy olyan személy, melynek két szülője különböző nemzethez tartozik.

Kedves Atilla! Te egy

Kedves Atilla! Te egy magyar-román fegyveres konfliktusban ki ellen fordítanád a puskádat? Melyik identitásod lenne erősebb? Melyik ország a hazád? (Ha nektek erdélyieknek Románia a hazátok, akkor már értem, hogy semmi szükség a magyar egység megteremtésére a Kárpát-medencében, és értem azt is, hogy miért volt lehetséges a trianoni nemzetgyilkosság után ilyen békés a belenyugvás.

Ha ezt a kérdést

Ha ezt a kérdést folyamatosan kiélezed és provokálod akkor azzal minden kisebbségbe került népcsoportnak ártasz. Ugyanis ezzel a dilemával mindegyik szembesül.
Szerencsére ritkán van alkalom ilyen szélsőséges színt vallásra, azért a mindennapolat inkább a békés egymás mellett élés és jüszomszédi viszony jellemzi.
A románok közt sok olyan van mint te, akik állandóan azzal vádolják a magyar kisebbséget, hogy nem lojális Romániához és emiatt ki kellene írtani el kellene kergetni a magyarokat.

Ez a mentalitás amit te is képviselsz ÁRTALMAS a nemzeti érdekeinkre, hisz legalább 4 mill magyar él kisebbségben.

Kedves Atilla, mint

Kedves Atilla, mint megannyiszor (ez a te technikád!) nem válaszoltál a kérdésemre!!

Jó, akkor válaszólok.

Jó, akkor válaszólok.

Egy román magyar fegyveres konfliktus esetén az erdélyi magyarság döntő többsége, ha egy mód van rá, nyilván magyar oldalra állna.

Csakhogy a dolog nem ilyen egyszerű. Lényeges kérdés miféle konfliktusról van szó.
Mert nem minden konfliktus etnikai jellegű.

Feltehetően a még nem asszimilált egyéb kisebbségektől is ez lenne elvárható.

Most boldog vagy ?

Most kiöntheted gyűlőletedet a kisebbség ellen.

Buta a kérdésed is. Ilyen jellegű extrém konfliktus szerencsére ritkán következik be, és a jövőben se nagyon várható.

De te csak reménykedj ! :(

A kérdésem nem buta! (Te

A kérdésem nem buta! (Te magad állítod az előzőekben, hogy román identitásod nincs. Ez jó. A tolvaj megszállókkal, akik csellel, kurvák bevetésével elloptak hazámból egy akkora darabot, amely nagyobb a mai csanka-hazánál, te nem vállalsz közösséget. Ez dícséretes) Te viszont egyfolytában támadsz, ha úgy érzed, hogy kezdesz kifogyni az érvekből. Egyetlen kisebbségnek sincs ahhoz joga, hogy a többséget terrorizálja. Azonkívül ne keverd össze a cigány kisebbséget az erdélyi magyar kisebbséggel. Mi magyarok nem raboltuk el cigányországot, nem ezáltal kerültek kisebbségbe a cigányok. Ők ide betelepültek, mi jóhiszeműen befogadtuk őket. Erdélyt azonban a románok megszállták. Ők megszállók, nem egy befogadó békés társadalom. Erdélyben a magyarok vannak otthon, a kisebbség, és a megszállók követelik a lojalitást. Magyarországon is a magyarok vannak otthon, a többség, és a cigány kisebbség vendégségben van! Magyarországon az otthon lévő többség követeli a lojalitást, mit lojalitást, az azonos bánásmódot.
Egyébként szívesen vitatkoznék veled, ha nem kezdenél lassan lehülyézni, és nem írnál mindenfélét össze olyasmiről, amit én egyszer sem állítottam. (Pl. én nem gyűlölök semmilyen kisebbséget, vannak lengyel, örmény, görög barátaim, csakhogy ők nem rabolják és gyilkolják végig az országot, mint a cigányok)

A nemzetközi jog nem tesz

A nemzetközi jog nem tesz különbséget kisebbség és kisebbség  között. Teljesen  mindegy mi okból kerükt valaki kisebbségbe,védelem és  kollektív jogok illetik.
Mivel nemzetünk egy nagy része kisebbségi létben sínylődik nekűnk külőnősen fontos  a kisebbségi kérdés.

A románok lerohanták az országot és már Budapestet is bevették. Nem volt szükség kurvákra :(
Már a 17-ik században  is a románok voltak többen Erdélyben.  Úgyhogy nem tudok egyet érteni állításoddal, hogy ki van otthon.
Erdély egy multikulturális állam volt, és ereje pont ebben rejlett. Nagy kár, hogy már nem független.

Azt hiszem, hogy a román

Azt hiszem, hogy a román iskolákban igencsak félretanítják a történelmet. Nincs veled tovább miről vitáznom. Túl sok bolondságot írsz, és a szíved is román, bár bitorlod gyönyörű magyar nyelvünket.

Több szódával!

Szép magyar beszéd ...........Furcsa ez még akkor is ha a jobbik. net tulajdonosa , egy ízig ,vérig fideszes aktivista  teszi .

Csatlakozom hozzád Gábor.

Csatlakozom hozzád Gábor. A Fidesz elvakult "egy tábor egy zászló"-hülyesége, amivel elhatárolja magát minden más nemzeti formációtól a vesztét okozza. Már két alkalommal ezért veszített. Sajnos ez a pártsovinizmus nemcsak Orbán sajátja, a tagokra is jellemző, lásd: admin!

Az egy tábor egy zászló

Az egy tábor egy zászló nem elhatárolodást hanem Fideszen belüli integrációt jelentett.

Szerintem is káros volt.  A MIépet pd nem kellett volna " integrálni " A KDNP-t sem.

Többet vesztett mit nyert velük.

Ebben az esetben

az integráció a diktatúra megalapozását jelenti. Aki nincs velünk az ellenünk. Nekem nagyon ismerős ez a mondás a Rákosi korszakból, de említhetem az 1989-1990 kampányból az SZDSZ-FIDESZ reklámokat is.
Ha sok Cavintont szedsz, akkor nem felejtesz.

Kimondtad

a bűvös szót: "integráció" ugyanis ezen a címen nyúlják le magyarságot nem kicsit, hanem nagyon!Költői kérdés: szerintetek miért nem téma a zsidó hagyományokra hamisan hivatkozó cion-integráció? Továbbá: miért is divatosak a kisebbségi jogok? Nos: tripla lenyúlási lehetőség a közösből, ugyanis a magyar állampolgárság tényéért minden jár + kisebbségi létért + kisebbségi lét kultúra, oktatás, fájdalomdíj (kárpótlás) mindez több emberöltőn keresztül, míg a gazdatest (magyar) csak és kizárólag az alapellátásra és a minél több "kisebbségi jogok" finanszírozására többletmunkára jogosult.

Akit viszont nem tudnak

Akit viszont nem tudnak integrálni, azt leírják. Erről személyes tapasztalatom van.

Ejnye mán!!!!!!!!!!! Nem az

Ejnye mán!!!!!!!!!!!
Nem az a lényeg mit tesznek????????????????
Ez érdekes megközelítés!!!!!! Ez ellen mennék tüntetni vagy nem???????????
És azért barom mert a tetteket ésszerűen értelmezi????????? Ha úgy látod nincs igaza győzd meg, de nincs jogod lebarmozni!!!!!!!!!
És hidd el én is szívesen lennék a munkatáboruk vezetője!

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.