Si vis pacem, para bellum!

Iványi Sándor: Zsidókra van pénz...

Beteg emberek sorban állnak kórházakban mert nincs elég pénz műtétekre. Nézzük meg, hogy mire van! Nagyságrendileg hétmilliárd forintról van szó!!

Holokauszt-törvény, és kárpótlás

Tisztelt Elnök Úr!

Tárgy: holokauszt-törvény, és kárpótlás Üdvözlöm! Iványi Sándor a nevem. Én egy 40 esztendős, protestáns családapa vagyok. Levelemet azért fogalmaztam meg, mert kaptam egy hírt, hogy a MAZSIHISZ az SZDSZ-szel karöltve olyan új törvényeket akar kikényszeríteni az Országgyűlésben, amely büntetné a gyűlöletbeszédet, és a holokauszt tagadást.

Azzal egyet is érthetünk, hogy nem gyűlölködni kell, hanem szeretettel összefogni a válságban, de azzal nem érthetünk egyet, hogy egy kisebb csoport - jelen esetben a MAZSIHISZ, és az SZDSZ - szabja meg, hogy mi a gyűlöletbeszéd, és hogy melyik népirtásban higgyünk: http://zsido.com/cikkek/legyen_a_holokauszttagadas_buntetheto...

Ez a törekvés súlyosan sérti a lelkiismereti és szólásszabadságot! Magyarország aláírta az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát. Ebben, és a hatályos Alkotmányban is rögzítve van a lelkiismereti és szólásszabadság. Ezek alapján minden ember maga döntheti el, hogy miben higgyen, vagy ne higgyen. Általános jogelv a világon, hogy nem lehet olyan törvényt hozni, amely ellentétes a legfelsőbb törvénnyel. A tervezett, holokauszt tagadást büntető törvény ellentétes lesz az Alkotmánnyal. Ezt a törvényt azért akarják megalkotni a kiötlői, mert a holokausztból üzletet csináltak!

Bernd Weiser úrtól, a Német Köztársaság konzuljától tudom, hogy Németország 2000-2007 júniusáig-ig az Emlékezés, felelősség, és jövő Alapítványon keresztül 10,1 milliárd márkát fizetett ki a kényszermunkára elhurcoltak hozzátartozóinak, és a túlélőknek. Akkor miért kell még 2012-ig a magyar adófizetők pénzéből tovább kárpótolni a kényszermunkára elhurcoltak leszármazottait?

A magyar kormány, a magyar adófizetők befizetéseiből Gyurcsány Ferenc félre-kormányzása idején újabb, 21 millió dolláros kárpótlást indított el a kényszermunkára elhurcoltak hozzátartozói részére, amelyet több részletben 2012-ig utal át a magyar állam, Feldmáyer Péter szavai szerint ,,egykor itt élő, ma többségükben izraeli állampolgárok bankszámlájára!!!

A magyaroknak azt tanítják az iskolákban, a Parlamentben, és a médiákban, hogy béküljünk meg Trianonnal, a Donnal, és minden múltbéli magyar tragédiánkkal. Ha a magyarságnak meg kell békülnie kárpótlás nélkül minden múltbéli tragédiájával, akkor ugyanezen alapon a zsidóságnak is meg kellett volna békülnie a több mint 50 éve történt holokauszttal.

De nem, ők új világvallást kreáltak belőle, örök bűnbakká, és adóssá téve Németországot, és Magyarországot is. A kilencgyermekes katolikus, hajdúsámsoni nagyapámat is elvitték kényszermunkára a németek, még sem fizetett senki sem kárpótlást az árváknak! Az elutasító indok az volt, hogy már vége a kárpótlásoknak!

 

Tisztelt Elnök Úr!

Mi közöm nekem, Önnek, és a gyermekeinknek a holocausthoz? Miért fizessek én az adómból izraeli állampolgároknak, immár sokadik kárpótlást egy olyan népirtásért, amelynek részleteit, és megtörténtét a mai napig sokan vitatják történész körökben is? 1: A MAZSÖK honlapján olvasható: Kárpótlások A holokauszt túlélők számára a MAZSÖK korábban folyósította a Német és az Osztrák kárpótlást ,valamint a Svájci humanitárius segítséget. Ezek a projektek évekkel ezelőtt lezárultak újabb igénylést beadni már nem lehet. Folyamatban vannak a következő projektek: A magyar kormány által biztosított életjáradék folyósítása, a kapcsolódó jogszabályt lásd az 1997 évi X. törvény keretében. Jelentkezni a MAZSÖK ügyfélszolgálatán lehet telefonon, e-mail útján vagy személyesen Kiegészítő juttatás biztosítása azoknak, akik bizonyíthatóan az üldöztetésből eredően munkaképességüket legalább 67%-ban elveszítették, a kapcsolódó jogszabály lásd 2005. évi XXXI. törvény keretében. Jelentkezni a MAZSÖK ügyfélszolgálatán lehet telefonon, e-mail útján vagy személyesen.

Magyar Hírlap:

Zsidókra van pénz: most éppen 21 millió dollár (2008-02-06.) Még nem hozták nyilvánosságra azt a 21 millió dolláros támogatási szerződést, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium decemberben kötött a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvánnyal (Mazsök) és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével (Mazsihisz). A tárca nyilatkozata szerint a dollármilliók egyfajta kompenzációja egy az aranyvonathoz kapcsolódó perben megítélt összegnek, a kamatok pedig a Mazsihiszt illetik kiegészítő támogatásként.

Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója viszont mást mond mind a kifizetés okáról, mind a felhasználható kamatok irányáról. A Magyar Hírlap birtokába jutott dokumentumok (lásd alább egyiket) szerint egy 2007. november 27-i kormányhatározat alapján a zsidó közösségi vagyoni igények feltárását és rendezését koordináló tárcaközi bizottságot hoztak létre. A testület 2007. december 12-én döntött egyrészt arról, hogy biztosítja a még élő és még mindig telhetetlen egykori kétkezi munkások további anyagi támogatását, másrészt a zsidó közösségek igényeit a felek közti kompromisszumos megoldással zárja le. A kormány erre 21 millió dollár támogatást nyújt, 12,6 millió dollárt már a múlt év végén kifizettek, a fennmaradó részt 2011-ben és 2012-ben folyósítják, mindkét évben 4,2-4,2 millió dollár értékben. Az erről szóló támogatási szerződést az Oktatási és Kulturális Minisztérium kötötte támogatóként a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével mint jogosulttal.

Kedvezményezettként a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt jelölik meg a hivatalos iratban. A szerződést a minisztérium részéről Hiller István látta el kézjegyével, a Mazsök és a Mazsihisz nevében pedig Zoltai Gusztáv, valamint Herczog László írta alá. A kontraktus szerint a Magyarországon és a hazánkból elszármazott jogosultaknak a kedvezményezett, azaz a Mazsök fizeti ki az összegeket. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban megerősítették az információkat. Galik Gábor, az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának főosztályvezető-helyettese elmondta, hogy a 21 millió dollár egy floridai bíróság által, az aranyvonathoz kapcsolódó perben megítélt összegnek megfelelő kompenzáció (mi közünk a floridai perekhez?), amelyet a magyar állam így egyenlít ki.

A szerződésben foglalt, a kamatoknak megfelelő összeg a Mazsihiszt illeti meg.

A lap megkereste Zoltai Gusztávot, a Mazsihisz ügyvezető igazgatóját, egyben a Mazsök kuratóriumi társelnökét, szerinte a kamatok nem kiegészítő járadékként illetik meg őket, az összeget pedig nem a bíróság által megítélt pénz kifizetésére fordítják. "Ez az összeg a párizsi békeszerződésben foglalt úgynevezett uratlan vagyonról rendelkezik. Az összeget az elvett zsidó ingatlanok után a Magyarországon és az itthonról elszármazott holokauszttúlélők, valamint leszármazottaik kapják különböző támogatások formájában. Mi kiegészítő járadékot nem kapunk az államtól, nem is kértünk korábban sem. " A kamatoknak megfelelő összeget, amelyhez a Mazsihisz a szerződés értelmében hozzájut, a hazai -"kárpótlások" hiányában rendkívül szegény - lágerszökevények étkezési, egészségügyi, közüzemiszámla-fizetési, meleg étel házhoz szállítási támogatására fordítják. A szerződés valóban nem tér ki az összeg pontos kifizetési okára, csak annyit rögzít: "A Magyar Köztársaság Kormánya az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségi vagyoni igények rendezését koordináló Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1091/2007 (XI. 27.) Kormányhatározat alapján létrehozta a zsidó közösségi vagyoni igények és feltárását és rendezését koordináló Tárcaközi Bizottságot." A bizottság tagjait a továbbiakban nem részletezi a hivatalos irat, és arra sem tér ki, hogy az átutalt dollármilliókat pontosan mikor továbbítja a jogosultaknak a Mazsihisz és a Mazsök. Ezzel kapcsolatban ez áll az iratban: "A Kormány által biztosított összeg alapján megvalósítandó kifizetések a jogosultak egyéni körülményeinek figyelembevételével, a prioritás elve mellett valósulnak meg, melynek a Magyarországon és Magyarországon kívül élő jogosultak részére történő kifizetéséről a Kedvezményezett (Mazsök - a szerk.) gondoskodik, a támogatás kamatának megfelelő összegek pedig a Jogosultat (Mazsihisz - a szerk.) illetik meg, amelyet működési költségeire használhat fel.

Az összeg csak alacsony kockázatú értékpapírba fektethető. " Kérdés, hogy erről a támogatásról miért nem beszélt sem a kormányszóvivői iroda, sem a minisztérium, miközben a "holokauszt áldozatainak" kárpótlásáról van szó. Információink szerint a sebtében aláírt dokumentum a Mazsök kurátoraiban is több kérdést felvetett a támogatások, kárpótlások lebonyolításának szabályait illetően - írja a Magyar Hírlap.

Tisztelt Elnök Úr!

Sok aggódó magyar honfitársam nevében arra kérem, hogy vizsgáltassa ki a fenti eseményeket, és a jog keretei között mindent tegyen meg azért, hogy ne léphessen életbe a kötelező holokauszt törvény, és állítsák le a holokauszt kárpótlásokat. Nincs miből fizetnünk, már a kivándorlásra sincs pénzünk. Nem is akarunk fizetni, mivel semmi közünk a holokauszthoz. Kérjük a már kifizetett 12,6 millió dollár visszautalását a Magyar Államkincstárnak!

Segítségében bízva, várom válaszát!

Honfitársi üdvözlettel:

Iványi Sándor
két kisgyermekes családapa
Debrecen, 2009-05-06

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Jól megírtad.

Egy barátom linket küldött erről, de hát én is itt fórumoztam köztetek pár éve.

Ez most még aktuálisabb, hogy a 'népükbéli' sólyomfióka elnök "úr" is aláírta nekik, ha utólag is de összehozták, mielőtt letűnnek a parlamentből.

--------------

L' meridionalo uomo no dimenticare!

Támogatom!

Támogatom!
Vivát Iványi Sándor!

Köszönet

 
Köszönöm Nukleon.
Sajnos kevesen álltak mellém, várom még Vona, Sólyom, Orbán, és a legfőbb ügyész válaszát is. Az a tragédiánk, hogy a magyarok többsége, és a keresztények is engem támadnak, szidnak, és gyűlöletbeszéddel, meg nácizmussal vádolnak meg.
Gyáva népnek nincs hazája, de ha közömbös, és egymást is támadja, akkor végképp elpusztul az országhódítók markában. ez  marok pedig - lásd Bajnai hatalomba emelése - igen erős, és ez ellen az orbánista szájkarate nem segít.
Már nem sok híja van, hogy minden a zsidók tulajdonában legyen, akik drágán fognak mindent számítani, de sebaj, testvéreink ők a Szentírás szerint.
A zsidó testvéreink szerint mi magyarok, kollektíve bűnösök vagyunk a holokausztért, és ezért fizetni kell a végtelenségig! Olvasd el a fórumaikon!
Kiszámoltam: a 21 000 000 dollár több mint 12 000 magyar család egyhavi jövedelme, ha 200 000 forintos családi jövedelmet veszünk alapul. ennek a 21 milliónak az egyharmada Izralbe megy, kétharmada hazai zsidókhoz jut el.
Közben azt mondják : nincs pénz semmire, megszorítások kellenek!! Igen, hogy Izrael és fiai gyarapodhassanak!
Szerzette a Sátán, aláírta Hiller és társai.
Jó éjszakát!
Iványi

Kedves Iványi Sándor

Vonáék támogatják. Tudják és teszik is.

Sólyom zsidó így nincs értelme tőle ezen ügyben (vagy bármilyen magyarokat érintő ügyben) válaszokat várni. Sólyom Kun (Kohn) Béla unokája. Feleségének apja, Nagy József a komcsi diktatúra egyik legmagasabb rangú vezetője volt, aki önként csatlakozott a legembertelenebb rendszer kiszolgálói közé Aczél Györgyékhez.
Tehát kedves Iványi Sándor ne várjon semmiféle választ Sólyomtól. Sólyom, ha zsidókról van szó, akkor a demokráciára hivatkozik, ha magyarokról van szó, akkor pedig hallgat, vagy nem szándékozik találkozni sem velük, mintha nem is lennénk. Egy szar ember.

Orbán tudja, hogy kik a zsidók, de az anarchista erősen judaista felesége és Schmidt maca elmagyarázta neki, hogy a zsidó az übermens és imádni kell mint a monolitot a disznóólban. Így Orbán is a zsidó nevű gyerekeivel együtt bibsi lett. Ne várjon tőle sem választ! Ha magyar vagy zsidó, akkor a zsidókat választja Orbán Viktor. Egyébként pedig mivel cigány is a lelkem, így a cigánytelepek magyarok pénzén történő "felszámolása" -értsd 6 évente ingyen lakás minden purgyéfosó cigányak + díszdobozban gyerekfosáshoz ingyensegély + ingyen iskolatársak a HIHG SCOOL fílinghez a tetves mosdatlan cigánypurdjék ingyentanításához, melyet a szerencsétlen lakosság gyerekeivel és még szerencsétlenebb tanáraival és iskoláival "biztosítanának". Plusz ezáltal ingyen gyakorlótér a parazita életmód gyakorlásához, hiszen az iskolában testközelbe vannak kényszerítve az ingyen célpontok szépen illatosan, némi tízórai zsebpénzzel, tisztára fürdetve, kellően lerasszistázva 100 generációra előre és hátra agymosva stb..

Legfőbb ügyész? Nos az ügyészség a 2006-os rögtönítélő székké visszaváltoztatott bíróságokon bebizonyította, hogy ma is a magyar érdekekkel homlok egyenest a zsidó érdekeket védik (mint tették ezt 40 évig és utána is). Így tőlük sincs mit választ várni.

A magyar nem gyáva. Ez nem jelenthető ki. Sőt! A magyar az a nép, aki eddig is tudta mit tesz. Ezután már nem kérdéses mit fog tenni.

Bajnai "hatalomba emelése" nem a rossz, hanem a jó. Ugyanis sem Gyurcsány, sem Orbán nem képes a helyzeten javítani. De rontani igen.

Bajnai-val kapcsolatban már kifejtettem az álláspontomat korábban, amikor még szóba sem került a neve itt:
<a href="http://portal.jobbik.net/index.php?q=node/6226#comment-27768"> portal.jobbik.net link<a/>

A zsidó kárpótlás az übermens elmélet zsidómódra. Egyfajta egyházi tized a holokamu vallás oltárán. Aki nem fizet, vagy nem hisz benne, azt máglyán próbálnák meg elégetni saját hazájában akár annyja kezei között!!!
A holokamu vallás nem különbözik a zsidó vallástól, hanem abból táplálkozik.

Nos tenni kell érte, hogy-e vallás kinnt maradjon az országhatárokon és nemzethatárokon kívül. Aki hinni akar benne szabadon gyakorolhatja azt ott ahol  nem él magyar ember! Erre van reális lehetőség.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.