Si vis pacem, para bellum!

Erdély

Böjte Csaba atya levele

| |
 

Hogyan tovább? Nemcsak a részvények esnek, meg az árfolyamok, hanem mintha a világ nagyhangú elöljárói is elcsendesedtek volna. A politikusok elbizonytalanodtak, a bankárok sokkal visszafogottabban nyilatkoznak. Talán ez nem is volna baj, az a szomorú, hogy az emberiség nagy tömege, a holnaptól, már nem a jót, nem szép álmaik beteljesedését várják, hanem reményvesztetten félnek az eljövendő napoktól, mely nagyon sokak szerint csak munkanélküliséget, háborút, összeomlást, anarchiát, pusztulást fog hozni.

Rózsa-Flores Eduardo: Egy ír a Székelyföldön

| | |
A napokban hallottam egy történetet.
A nyáron esett meg az eset valahol fent a Székelyföldön.
Tűzött rendesen a nap, a fenyőgyanta illata betöltötte a környék minden zugát...

Belgiumi német autonómia - székely autonómia-törekvések

| | | |
Amiről nem szívesen beszélnek!
Belgium keleti részén van egy 70.000 lelket számláló ú.n. „Autonóm Kelet-Belga Német Közösség“, amelynek külön miniszterelnöke is van Karl-Heinz Lambertz személyében. Tehát van egy kis állam az EU keretein belül és ez nem más, mint egy működő autonóm terület, természetesen a belga királyságon belül. Ők teljes kulturális, szociális és foglalkoztatási autonómiát élveznek a belga állam területén.

Erős várunk nekünk az Isten!

Tőkés László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, a magyar nemzet pártoktól független keresztyén képviselője bejutott a cionista, egykori kommunistáktól hemzsegő, magyarellenes  oroszlánbarlangba, azaz, az Európai Parlamentbe. Isten adjon erőt a püspöknek, hogy nemzetünket és annak céljait szolgálja, szolgálhassa. Egyben köszönetet kell mondanunk a Fidesz vezetésének, hogy csaknem húsz éves politikai pályafutásuk első pozitív lépéseként támogatták a püspök győzelmét azzal, hogy részt vettek székelyföldi kampányában, a volt "magyar"  és (árnyék)székely kommunista besúgók és nemzetárulók legnagyobb bánatára.

Elhunyt Csiha Kálmán nyugalmazott református püspök

Ma reggel Marosvásárhelyen, életének 79. évében, váratlanul elhunyt Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke Temetése 2007. november 10-én lesz Marosvásárhelyen. Életéért hálaadó istentiszteletet tartanak 13 órakor a Gecse utcai templomban, temetése 14 órakor lesz. Sajtóinformációk szerint halálát tüdőembólia okozta.

 

Határozat a székely nép egységéről

| |
Kezdeményezzük Székelyföld megye létrehozását, amely a jelenleg hatályos jogszabályok alapján jönne létre, Kovászna és Hargita megyékbol és a Maros megyéhez tartozó történelmi Marosszékbol, azokból a településekbol, amelyeket a Székely Nemzeti Tanács törvénytervezetének függeléke Székelyföld településeiként megjelöl, nyitva hagyva a csatlakozás lehetoségét más települések számára is.

Wass Albert igazáért - Interjú Kincses Előddel

| |

Kincses Előd ügyvéd, a perújítás fejleményeiről beszél. A népbíróság két hét alatt hozott ítéletet, a 16 cselekményt tárgyaló ügyben. A perújítás lényege, ha olyan új dokumentumok kerülnek elő, amelyekből kiderül, hogy a bírói ítélet téves, el lehet érni az ügy újratárgyalását.

Román "demokrácia" - őrizetbe vett magyar fiatalok Nagyszebenben

| |

EMI-s fiatalokat vettek őrizetbe Nagyszebenben

Sylvester Lajos: Török zászlón székely minták

| | | |

Geliboluban (Gallipoli), Mikesék első szálláshelyén található a Karaca Bey síremléke. A hős, hogy a rábízott zászló ne kerüljön az ellenség kezére, inkább megette azt. A felettesei nem hitték el, erre felmetszette a gyomrát, s megmutatta a zászlót. Meghalt ugyan, de legendájának emléke ma is él, sírhelye fölött a zászlók ezrei lobognak. Oda idegen zászló nem közelíthet. De amikor a székely zászló kékjét, rajta a Napot és Holdat vendéglátóink meglátták, a közös motívumok révén testvéreinknek tekintettek, s beinvitáltak a szentségesen szent sátorba, Karaca Bey – síremléke mellé.

A pünkösdi búcsúra érkezők figyelmébe - a csíkszeredai polgármesteri hivatal felhívása

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a csíksomlyói búcsús zarándoklatra érkezőket, hogy pénteken és szombaton Csíkszereda területén, május 25–26-án forgalomkorlátozás, illetve forgalmi tilalom lesz érvényben.

A távolabbról autóbusszal vagy személygépkocsival érkezők figyelmébe:

Elbontják a szovjet emlékművet

A sepsiszentgyörgyi, szovjet emlékmű már nem sokáig marad Míg Sepsiszentgyörgy központjából eltávolítják a szovjet "hősök" emlékművét, addig a Szabadság térit - mint ismeretes - nemrég fel is újították. A húsz méteres, sepsiszentgyörgyi obeliszket az '50-es években emelték, '91-ben megfosztották az ötágú csillagoktól és a Vörös hadsereget dicsőítő plakettektől, ezen a nyáron pedig elköltöztetik. A tanács parkrendezési tervének értelmében egy kávézót fognak építeni az obeliszk talapzatának helyére.

Tőkés – Sértő, hogy a református egyházat vádolja az RMDSZ

"Amikor nekik gyűjtött aláírást, jó volt, amikor nem kedvükre való, kiátkozzák az egyházat" Tőkés László püspök a marosvásárhelyi Vártemplomban hirdetett igét. Az istentisztelet után az újságírók kérdéseire válaszolt, akik mind az egy nappal korábban az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa ülésén elhangzott kijelentésekre vártak reakciót.  

Ha autonómiát akarunk, először saját árulóinkkal kell leszámolnunk

Beszélgetés Szász Jenővel, Székelyudvarhely polgármesterével
- Milyennek látja Székelyudvarhely polgármestere 2006-ot? Nem véletlen interjúindító kérdésem, hiszen a tavalyi esztendő az állandó viták éve volt a helyi tanácsban. A tanács működésképtelensége miatt döntött úgy a prefektus, hogy feloszlatja a helyi tanácsot, és idén februárra előrehozott, időközi helyhatósági választásokat írt ki Udvarhelyen.

Csaba testvér: Jótékonyság

|
Kedves Munkatársaim! Szeretett Testvéreim!
Szeretettel megosztom veletek szívem első örömét 2007-ben.
Egy kilencgyerekes család két középső gyermeke évek óta nálunk van. Az anyuka egyszerű kőműves asszony. Vakációban rendszeresen hazavitte a gyerekeit, és ha szegényen is, de tisztességesen nevelte az otthonmaradottakat. Most nem tudott utánuk jönni, én vittem szilveszter estéjén a szentmise után haza a gyerekeket. Döbbenten láttam, hogy az ősz óta a család anyagi helyzete nagyon sokat romlott.

Stoffán György: Örvendjetek székelyek… (avagy Trianon kedvezményezettjei)

|

Talán az elmúlt nyolcvanhat esztendő alatt most először járnak jobban a székelyek… az anyaországiaknál, és ezt Trianonnak köszönhetik. Ez az előny pont az európai uniós csatlakozáskor érvényesül először. Hiszen Románia akár rossz, akár jó értelemben véve nacionalista ország, tehát nemzeti érdekeit körömszakadtáig érvényesítő, megvédő nemzet.

Tartalom átvétel