Si vis pacem, para bellum!

Hitélet

Egy megdöbbentő történet

George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt:

Parma fidei: Jezsuita áldozatok - Válasz egy levélre

A kommunizmus jezsuitra áldozatairól szóló cikkben Frigyessy Ágnes hírt ad arról, hogy a Hit pajzsa díjat újból egy jezsuita atya kapta meg. Az ünnepségen pedig Bolberitz Pál felemlítette, hogy a kommunista időszakban 67 jezsuitát ítéltek több, mint 1000 évnyi börtönre.

Szűz Mária üzenete


Keresztény Európát! mert gyökereink Jézusból fakadnak!

|
Az Egyetemes Imahét alkalmából tartott ökumenikus istentiszteleten hirdette meg Tőkés László európai parlamenti képviselő a Keresztény Európát! elnevezésű programját a Budapest-józsefvárosi Jézus Szíve római katolikus templomban. Ennek elsőrendű célja az Unió keresztény identitásának az építése és erősítése.

MKPK: Körlevél a Megszentelt Élet ünnepére

Bocsásd el most Uram szolgádat,
Szavaid szerint békességben,
Mert meglátták szemeim
akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra,
Csodájára minden népnek,
Hogy fényeskedjék az egész világnak,
mint választott néped dicsősége

A Megszentelt Élet napját minden esztendőben Gyertyaszentelő Boldogasszony1 napján, február 2-án ünnepeljük. Ebből az alkalomból adjuk közre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét.

Alkoholt? A papoknak sem...de mi lesz a hívőkkel?

| |
Tiltakozom!!!
Én, Rózsa Zoltán-Márton, szabad ember egy szabad országban(?), tiltakozom az ellen, hogy a magyar törvények megakadályozzanak vallásom gyakorlásában.

Tízezrek tüntettek a pápa mellett

| |
Több tízezren gyűltek össze vasárnap délelőtt a római Szent Péter téren a hagyományos pápai úrangyala imádság előtt, hogy szolidaritásukról biztosítsák XVI. Benedek katolikus egyházfőt.

A világvallások Disneylandje

|
Argentína fővárosában ha esik, ha fúj, hívők hosszú sorai kígyóznak a világ egyetlen multi-vallási témaparkjában, hogy saját szemükkel is lássák a feltámadást. A Golgota-hegy utánzata előtt emberek sokasága néz meredten a 18 méter magas Jézus-szoborra.

Áldott, boldog, békés, szeretetteljes karácsonyt mindenkinek!

Nem többet és nem kevesebbet és semmi másat. A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amikor az Atyával egylényegű Isteni fiúszemély testet ölt egy földi asszony méhében, hogy beteljesítse a jövendölést és ígéretet "... Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezei, ami annyit jelent: Velünk az Isten..." [Iz 7,14], megváltsa bűneitől az emberiséget és "megszabadítsa az örök haláltól, a bűn zsoldjától." [Róm 6,23] - Szerkesztő.

Hoffer József SJ éhségsztrájkja: Kiáltás a magyar parlament képviselőihez Magyarország szegényeiért - Frissitve!

| |
Hoffer atya vállalásához csatlakozott rendtársa, a 2006. október 23-án a rendőri brutalitás áldozatául esett Vértesaljai László atya is, de sokan böjttel, imával támogatják a kezdeményezést, és küldik a képeslapokat... Csatlakozzunk mi is a Kisded jászolánál Nemzetünkért, Hazánkért, az unióból és a szabadságból kizárt magyar honfitársainkért, és a szegényekért!

Imádság a békéért

|
Borsodbótai templom: Jézus Szentséges Szíve szoborMélyen megdöbbenve a háború borzalmai fölött, amely fölforgatott népeket és nemzeteket, végső oltalomért a Te szerelmetes, Szent Szivedhez menekülünk, óh Jézus! Tőled, az Irgalmasság Istenétől esedezünk sóhajok közt, hogy szűnjék meg suhogni fölöttünk a rettenetes ostor, Hozzád a Békesség fejedelméhez esedezünk, vágyakozva a békéért.

Rózsa-Flores Eduardo: Tiltakozom - FRISSITVE!!!

| |

Ma reggel arra ébredtem, az ébresztőnek beállított rádióból folyik az uszítás, a provokáció.
Szívbeteg lévén azonnal elő kellett vennem, a légzést elősegítő lélegeztetőt vagy porlasztót vagy mittudomén mi is a neve. „helyszíni közvetítést adunk….most éppen, meggyújtják, a menora második gyertyáját, már ég is, csillog a láng…”

Spe salvi - Új enciklika a keresztény reményről

XVI. Benedek pápaXVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű, november 30-án aláírt és a sajtónak bemutatott enciklikájának témája a keresztény remény. A dokumentum címzettjei a pápa tavaly tavasszal megjelent, Deus caritas est kezdetű, keresztény szeretetről szóló enciklikájához hasonlóan a püspökök, a papok, a diakónusok, a szerzetesek mellett minden krisztushívő.


Korbácsolásra ítéltek Iránban egy keresztyén házaspárt

|
"(Teherán) - Korbácsolásra ítéltek Iránban egy keresztyén házaspárt, mert egy illegális keresztyén gyülekezethez tartoznak. Erről tudósít az Iran Focus információs internet oldal, s képet is közöl róluk. Először 2005. szeptemberében vették őrizetbe őket, majd 2007. júliusában ítélte el őket a Forradalmi Bíróság az iszlámtól való elesés bűne miatt. Iránban a földalatti gyülekezetek tagjainak száma mintegy egy milliónyi taggal növekedett. A 68 milliós lakosságnak 99 %-a muszlim. A keresztyének számát 0,3 %-ra teszik. (idea.de, 2007-10-18 - dr. békefy-röhrig klaudia)

Isten Szava - Frissitve!!!

|

Ellenállni a zsarnokságnak. A Bibliát áthatja a zsarnokság elutasításának szelleme. Világos, hogy nem helyes erőszakhoz folyamodnunk, amikor pusztán javakról van szó. A magas adókat és ehhez hasonlókat el lehet viselni, ezért nem kell életeket kioltani. Azonban…

Tartalom átvétel